Aleksander Hertz
Wiadomości Polskie 05.05.1940

Szlachetczyzna

I W przeżywaniu najstraszliwszej ze straszliwych klęsk zatrzymujemy się nieustannie na osobach sprawców, winowajców. Analizujemy rozmiary ich winy, ich zbrodniczej lekkomyślności, ich bezgranicznej głupoty. Domagamy się sprawiedliwej kary, któraby była odpowiednikiem winy. I tak reagować musimy. Wina jest oczywista, winowajcy są znani, kara musi być…

Wiadomości Polskie 17.08.1941

Amerykanin patrzy na wojnę niemiecko-sowiecką

Korespondencja własna „Wiadomości Polskich” Nowy Jork, w lipcu 1941. Amerykanin, czy może ściślej – przeciętny nowojorczyk, taki, jakiego się zna z codziennych stałych kontaktów, zareagował na wybuch wojny niemiecko-sowieckiej wyjątkowo mocno. Nasz czarny elevator-boy, witający mnie codziennie tem samom pytaniem: „How about the war?” –…

Wiadomości Polskie 06.04.1941

Narodowości Stanów Zjednoczonych wobec wojny

Korespondencja własna „Wiadomości Polskich” Nowy Jork, w marcu 1941. W tym przedziwnem stopie języków, wyznań i ras, z którego powstaje naród amerykański, rola grup narodowościowych jest wciąż poważna. Nie jest to taka sama rola, jaką odgrywały grupy narodowościowe w czasie wojny poprzedniej. Od tego czasu…

Wiadomości Polskie 16.02.1941

Polska w oczach Ameryki

Korespondencja własna „Wiadomości Polskich” Nowy Jork, w styczniu 1941. Wypadnie mi dziś mówić o rzeczach nieprzyjemnych. Ale trzeba o nich mówić. Trzeba pewne rzeczy postawić jasno, by wyciągnąć z nich pewne wnioski praktyczne. Pozycja nasza w Ameryce nie jest mocna. Niewątpliwie Kościuszko i Pułaski należą…

Close