Aleksander Świętochowski
Myśl Narodowa 01.07.1926

LIBERUM VETO

Cele rokoszu. – Łąki z lewej strony. – Owładnięcie armją. – Oczyszczanie cudzych domów. – Czego p. minister nie ścierpi, a co cierpi. – Zniesienie uchwały adwokatów lubelskich. – Nowa niespodzianka. „Jam satis prata biberunt” – już dosyć się łąki napiły – mówiono za Wirgiljuszem…

„Dyktatura proletaryatu”

Nareszcie wiemy, co znaczą te święte, dogmatycznie powtarzane słowa. Dotąd znaliśmy je tylko z broszurkowych ewangelii, wiecowych przykazań, agitacyjnych wykrzyków; obecnie widzimy je wcielone w życie, urzeczywistnione w praktyce. „Dyktatura proletaryatu” znaczy w Rosyi: pogromy, rabunki, pożogi, gwałty, masowe mordy; w Niemczech – schaotyzowanie wszystkich…

Pisarze polscy o kwestji żydowskiej
Antysemityzm.

Dyskusja na łamach „Wiadomości Literackich” Historja Żydów jest jedyna, bezprzykładna. Żaden inny naród pozbawiony ziemi, rozegnany po całym świecie, znienawidzony, pogardzany, prześladowany, nie rozrósł się w wielką masę i potęgę. Tkwi w nich jakaś niezniszczalna siła żywotna, która nie tylko opiera się najcięższym pognębieniom, ale…

Close