Antoni Jawnuta
Polska Walcząca 17.05.1941

O Anglii i Anglikach (5)

EMIGRACJA NIEMIECKA W W. BRYTANII – ZABIEGI PRZED WOJNĄ – AKCJA PO WOJNIE – CELE I ZAMIARY – POLSKA OPINIA WINNA BYĆ CZUJNA. Niedawno na łamach „Wiadomości Polskich” pojawił się artykuł p. Brynickiego, gdzie w sposób ciekawy i rzeczowy przedstawione akcję emigracji niemieckiej w Anglii.…

Polska Walcząca 22.02.1941

O Anglii i Anglikach (4)

KRAJ PROSTOTY – MY DEAR ANTHONY… – ANGLICY NIE CIERPIĄ TYTUŁOMANII – NAUCZMY SIĘ TEGO OD NICH Anglia, kraj gdzie obyczaj średniowieczny i feudalny siedzi wcale mocno, gdzie arystokracja nie tylko ozdabia almanachy rodowe, ale rządzi i sprawuje najwyższe urzędy, gdzie istnieje prawdziwy las czcigodnych…

Polska Walcząca 15.02.1941

Anglia i Anglicy (3)

LONDYN TO JESZCZE NIE ANGLIA – ANGLIA TO JESZCZE NIE IMPERIUM – POZNAJMY IMPERIUM – CO CZYTAĆ NA TEN TEMAT NALEŻY? Przybysze do danego kraju bardzo często popełniają ten błąd, że wszystkie swoje wnioski o takim czy innym narodzie opierają na swoich wrażeniach ze stolicy.…

Polska Walcząca 01.02.1941

O Anglii i Anglikach (2)

PRASA. – KSIĄŻKA. Jedną z najbardziej uderzających cech życia angielskiego jest czytelnictwo. Prasa angielska posiada znaczne nakłady, czasopism jest sporo, a książki wychodzą w tysiącach egzemplarzy. Nie tylko prasa stołeczna ma wielkie nakłady, idące nieraz w miliony. Także i prasa prowincjonalna trzyma się mocno, przyczem…

Polska Walcząca 25.01.1941

O Anglii i Anglikach (1)

SŁÓWKO WSTĘPU. – UCZMY SIĘ ANGIELSKIEGO. – POLSKA PRZYSZŁOŚĆ ANGIELSZCZYZNY. – CZY TEN JĘZYK JEST ŁATWY? Redaktor „Polski Walczącej” zaprosił mnie do stałego pisania tej oto kroniki. Zadanie to miłe i zdawało by się łatwe: niestety, tylko na pozór! Gdy namyślam się, co by pisać…

Close