Jan Korolec
Prosto z Mostu 18.08.1935

Z tajemnic duszy śląskiej

Dużo się u nas mówi o walce polsko-niemieckiej, jaka toczyła się i toczy na długim pasie pogranicza obydwu narodów. Przeważnie jednak operuje się ogólnikami i frazesami. Problem na płaszczyznę konkretnego faktu wprowadza książka Józefa Chałasińskiego, nosząca tytuł „Antagonizm polsko – niemiecki w osadzie fabrycznej „Kopalnia”…

Dawny Gdańsk w pamiętnikach Joanny Schopenhauer

Gdy się obserwuje powojenną politykę Gdańska, politykę tak konsekwentnie niemiecką, a tak nieliczącą się z bezpośredniemi interesami gospodarczymi miasta, zapomina się niemal o tem, że jeszcze w wieku 18-ym, przed rozbiorami dawnej Rzeczypospolitej, sytuacja przedstawiała się zupełnie odmiennie. Celem przypomnienia tych dawnych czasów chcemy zapoznać…

Prosto z Mostu 19.05.1935

Bismarck jako człowiek

Książka Emila Ludwiga „Bismarck” jest na poziomie jego innych książek, t. zn. nie zasługiwałaby właściwie na omawianie. Jeśli się nią zajmujemy, to tylko dlatego, że daje ona nam sposobność zajęcia się tak interesującym, a u nas jednostronnie traktowanym tematem, jakim jest postać Bismarka. Bo w…

Prosto z Mostu 07.07.1935

Współczesna sicz zaporoska

Słowa „Legja cudzoziemska” wzbudzają tajemniczy dreszcz wśród czytelników polskich. Dowiadują się oni, że gdzieś pod gorącem niebem Afryki biją się w mundurach legjonistów również Polacy, dowiadują się o zaciętych walkach, toczonych z tubylcami, o czynach bohaterskich i żelaznej dyscyplinie. Dlatego warto zwrócić uwagę na książkę,…

Close