Kazimierz Czapiński
Dziennik Ludowy 26.02.1925

Konkordat (cz. I)

My, socjaliści, zasadniczo jesteśmy przeciwnikami konkordatu. Jesteśmy za rozdziałem Kościoła od Państwa, jesteśmy przeciwni wszelkiemu wiązaniu Państwa z Rzymem. Jednakowoż – skoro art. 114 Konstytucji przepisuje zawarcie konkordatu, musimy (walcząc w dalszym ciągu o zasadę rozdziału!) stanąć na gruncie konstytucyjnym i poddać rzeczowej i szczegółowej…

Dziennik Ludowy 15.03.1934

Publicysta hitlerowski o „sanacji” i o Polsce. (cz. II)

Ciekawa książka Fryderyka Sieburga II. Poznaliśmy już poglądy Sieburga na politykę zagraniczną. Chciałby sprzymierzoną z Niemcami Polskę pchnąć na wschód, wbrew ugodzie polskiej z Sowietami. Nie wiem, czy tak ukochany przez p. Sieburga min. Beck będzie mu wdzięczny za te plany i za takie pojmowanie…

Dziennik Ludowy 14.03.1934

Publicysta hitlerowski o „sanacji” i o Polsce. (cz. I)

Ciekawa książka Fryderyka Sieburga I. Przed paru miesiącami bawił w Warszawie niewątpliwie zdolny niemiecko-hitlerowski publicysta, Fryderyk Sieburg. Starał się wszystko zobaczyć, z ludźmi się zapoznać i w stosunkach polskich się rozejrzeć. Dzienniki „sanacyjne” chętnie mim się opiekowały. Powszechnie utrzymywano, że celem wizyty Sieburga jest nietylko…

Dziennik Ludowy 23.01.1934

Klerykalizm w szkole polskiej

Po obradach w Komisji Budżetowej Sejmu Wracamy jeszcze raz do tego ciekawego temat, gdyż obrady sejmowej Komisji Budżetowej nad budżetem oświaty dostarczyły wiele ciekawego materjału. Ciekawe były przedewszystkiem obydwa przemówienia min. Jędrzejewicza – wstępne i końcowe. W obu przemówieniach starannie podkreślał swoje życzliwe stanowisko dla…

Close