Stanisław Zatorski
Polska Walcząca 24.05.1941

POLSKA 1940 (cz. 10)
Propaganda niemiecka

Systematycznej propagandy celem pozyskania sobie Polaków Niemcy w r. 1940 właściwie nie rozwijali. Uznali, że jest to bezowocne. Jedynie tylko w związku z możliwością uderzenia na Rosję pojawiały się w niektórych mózgach niemieckich mgliste plany wyzyskania Polaków w ewentualnej kampanii. W lipcu 1940r., gdy z…

Polska Walcząca 17.05.1941

POLSKA 1940 (cz. 9)
Sprawy kulturalne

O życiu kulturalnym społeczeństwa polskiego niewiele można powiedzieć. Pewne formy, np. tajne pisma, nie nadają się do omawiania. Skoro jednak tajemnicę istnienia podziemnej prasy polskiej odsłoniły najpierw pisma angielskie, to dodam tylko tyle, że ta prasa jest stosunkowo bardzo liczna. Pisma mają jednak oczywiście charakter…

Polska Walcząca 10.05.1941

POLSKA 1940 (cz. 8)
Kolonizacja niemiecka

Wbrew pewnym pozorom niemiecka akcja kolonizacyjna w Polsce nie stanowi jednolitego i konsekwentnie przeprowadzanego działania. Zdaniem moim można rozróżnić w tej akcji trzy okresy. Okres pierwszy – to jesień i zima 1939/40. Niemcy upojeni zwycięstwem, marzą o skolonizowaniu wszystkich ziem polskich. Z terenów inkorporowanych Polacy…

Polska Walcząca 08.03.1941

POLSKA 1940 (cz. 5)
Stosunek do okupantów

Dużo jest w Polsce niemieckiego wojska i policji, ale mimo to wielu Polaków nie widzi Niemców całymi tygodniami. Wszędzie odczuwa się żelazną łapę okupanta, wszędzie są spowodowane przez niego braki gospodarcze, ale nie wszędzie spotyka się Niemców. Nie ma ich w zapadłych, odległych od kolei…

Polska Walcząca 01.03.1941

POLSKA 1940 (cz. 4)
Warunki zarobkowe i aprowizacyjne

Żniwa 1940 roku wypadły w Polsce źle. W lipcu często padały deszcze. To też obawiam się, że sytuacja aprowizacyjna w Polsce jest obecnie o wiele gorsza, niż w roku 1939-40, a przecież już wtedy była bardzo trudna. Oczywiście można się było pocieszać: – Skoro u…

Polska Walcząca 22.02.1941

POLSKA 1940 (cz. 3)
Co myśli i czuje społeczeństwo pod okupacją

Nie ma propagandowej blagi w tym, co się mówi o mężnej postawie ludności pod okupacją. Nie wszyscy oczywiście są bohaterami, lecz na ogół biorąc tyle jest patriotyzmu, tyle gotowości do ofiar, tyle hartu ducha, iż doprawdy budzi to podziw. A dopiero wtedy się to należycie…

Polska Walcząca 15.02.1941

POLSKA 1940 (cz. 2)
Co się widzi z okna pociągu i na ulicy

Z okien wagonu oczywiście niczego dokładnie zauważyć nie można. Po staremu stoją góry, płyną rzeki, szumią lasy, ale w tych lasach powstają szczerby. Niemcy rąbią polskie drzewa. W górach świętokrzyskich nowych wyrębów nie zauważyłem, za to na wschód od Krakowa, w dawnej puszczy Niepołomskiej zniszczenie…

Polska Walcząca 01.02.1941

POLSKA 1940 (cz. 1)
Jak się po niej podróżuje

Zaczynamy drukować cykl artykułów o okupacji niemieckiej. Wyszły one spod pióra jednego z wybitniejszych publicystów i dziennikarzy polskich. Żeby poznać dokładnie położenie ludności polskiej pod okupacją niemiecką, trzeba dużo jeździć, a to jest rzeczą trochę niebezpieczną. Kto ma legitymację z niemieckim podpisem lub pieczęcią, kto…

Close