Stefania Zahorska

LISTY Z NIEMIEC
PRZEMYSŁ I RELIGJA

ESSEN NAD RUHRĄ I FRANKFURT NAD MENEM Ludzie mają naogół skłonność do upraszczania rzeczywistości. Układają zjawiska – jak domino – na jednej płaszczyznie i budują łańcuch przyczynowy jednokierunkowy i zamknięty w sobie. Przeżywają dramaty na scenie jak pełną rzeczywistość, nie przeczuwają jakby istnienia autora, reżysera…

Wiadomości 16.12.1956

Przewrót warszawski

Mowa Gomułki po objęciu urzędu pierwszego sekretarza partii komunistycznej, czyli po przejęciu władzy nad Krajem, była ciężkim oskarżeniem całego minionego dziesięciolecia rządów komunistycznych w Polsce. Czyny Gomułki, które potem nastąpiły, jak usunięcie Rokossowskiego, umożliwienie powrotu na stolicę arcybiskupią X. prymasa Wyszyńskiego, umorzenie oskarżenia przeciwko aresztowanym…

Wiadomości 18.05.1952

Dobrzy Niemcy

Sytuacja dobrych Niemców po drugiej wojnie światowej jest trudniejsza niż była po pierwszej. Hitler wyniszczył materiał ludzki, z którego ta odmiana polityczna może powstawać. Ukształtował jednolity naród samych złych Niemców. Ten naród wraz z nim prowadził wojnę i wraz z nim ją przegrał. Wysoką koniunkturę…

Wiadomości 16.03.1952

Stachanowiec na wygnaniu

„Wielka Pokusa czyli dramat intelektualistów w demokracjach ludowych” – pod takim tytułem Czesław Miłosz ogłosił imaginacyjny wizerunek duchowego rozwoju intelektualisty w dzisiejszej Polsce. Ma to być obraz obiektywny, sama prawda. Miłosz nie wypowiada jakoby swojego sądu o sprawach, o których pisze. Z doboru faktów i…

Wiadomości 17.01.1954

Jałtański rozdział pamiętników Churchilla

Z niejakim zaciekawieniem oczekiwano w kołach polskich ukazania się tej części pamiętników wojennych Churchilla, w której znajdzie się relacja z konferencji jałtańskiej. W szczególności zadawano sobie pytanie, jak po ośmiu latach, w zmienionej sytuacji politycznej, premier brytyjski opisze swoją rolę na tej konferencji. Jeżeli idzie…

LISTY Z NOWEGO WSCHODU
Jadę tramwajem w Moskwie

Życie moje w Moskwie rozpoczęło się od chwili kiedy stanęłam na przystanku tramwajowym, oczekując przybycia wagonu nr. 45. Było to na ulicy Baumańskiej odległej od centrum miasta. Wraz ze mną czekało kilkadziesiąt osób. Na tym to przystanku, na rogu Aptekarskiego piereułka, nauczyłam się wyczekiwać spokojnie…

LISTY Z NOWEGO WSCHODU
Komsomolcy

Moja znajomość z komsomolcami nawiązała się w długich podziemnych korytarzach, półokrągło sklepionych, pełnych piekielnej wrzawy, cementowego błota żelaznej gęstwiny prętów, chybotliwych wagoników, ssących pomp, wrzaskliwych świdrów. Na przestrzeni kilkunastu kilometrów pod powierzchnią życia Moskwy wrzało życie podziemne i nosiło miano budowy „metra”. W którymś korytarzu…

Close