Tadeusz Dołęga-Mostowicz
ABC 26.08.1930

Ciemne perspektywy współczesnej rodziny
Kobiety do domu!

Na marginesie pewnej dyskusji Artykuł powyższy zamieszcza redakcja jako dyskusyjny. W jednem z pism warszawskich świeżo skończyła się dyskusja na jeden z najbardziej palących tematów życia powojennego: nad sytuacją kobiety pracującej. Bezpłodne wyniki Osoby, biorące udział w sporze podzieliły się na kilka obozów. Niektóre wystąpiły…

„Nie mieszać się do Ojczyzny!”

Do redaktora „Wiadomości Literackich” Nie obeschły jeszcze pióra od czasu wysoce pouczającej polemiki na temat, czem wolno zajmować się pismu literackiemu, a czem nie, gdy zagadnienie to zostało rozszerzone i rozwiązane, i to przez „czynniki” najbardziej kompetentne i „miarodajne”, mianowicie przez policję. A jak to…

ABC 11.07.1930

Tajemnica łaźni

W czasie wojny z bolszewikami zaprzyjaźniłem się z pewnym oficerem francuskim. Był to człowiek inteligentny, poza swoją adwokaturą, którą sprawował w cywilu w jednem z zachodnich miast Francji, interesował się historją, studiował literaturę – słowem musiał wyróżniać się wśród kapitanów wogóle, a wśród kapitanów francuskich…

Kim był Zbigniew Uniłowski

O nikim chyba w najszerszej opinji polskiej nie krążyły poglądy tak fałszywe, sądy tak niesłuszne, jak o Zbigniewie Uniłowskim. Rodziły się gdzieś w atmosferze rozjątrzenia politycznego, wylęgały się w zaduchu kuchni, przygotowującej codzienną strawę dla bezkrytycznych czytelników, wychodziły w świat z gotowemi etykietami, które tak…

Close