Zbigniew Grabowski

Kampanja hiszpańska
Krew

Paryż, w kwietniu 1939. Przyszły historyk nie będzie się mógł uskarżać na brak materjałów do oceny kampanji hiszpańskiej. Nie ulega jednak kwestji, że cała ta literatura zabarwiona jest silnie animozjami i sympatjami. Toteż urobienie sobie jakotako objektywnego sądu o kampanji hiszpańskiej jest dzisiaj niemożliwością. Przyczynia…

Wiadomości 29.12.1946

O ksenofobii i innych objawach

1 Cudzoziemcy, przebywający w Wielkiej Brytanii, uskarżają się coraz częściej na objawy ksenofobii wśród mieszkańców tego kraju. Nowi przybysze napływający do Anglii mogą się spotkać z objawami tego co język angielski określa mianem „anti-foreigner feeling”. Nie kusząc się o wyczerpanie tak złożonego zjawiska, jak ksenofobia…

Wiadomości 06.10.1946

Listy z Niemiec
Kraina sądu ostatecznego

Altona, we wrześniu 1946. W dobie niemieckiego blitzu podnoszona ze słuszną dumą doskonałe zachowanie się ludności cywilnej Wielkiej Brytanii; mieszkańcy Londynu, Coventry, Portsmouth, Southampton, Liverpoolu, Bristolu mówili ze spokojem, iż „zniosą i to”, a hasło „we can take it” stało się pewnego rodzaju zawołaniem bojowym.…

Wiadomości Polskie 17.03.1940

Sekrety Hitlera

Londyn, w lutym 1940. Czy to prawda, że się będzie znowu pisało dla „Wiadomości Literackich”, które opuściwszy Warszawę i osiadłszy nad Sekwaną, wychodzić będą pod nazwą „Wiadomości Polskich”? Nie można myśleć bez wzruszenia o tym fakcie. Dla pisarza i publicysty polskiego z „Wiadomościami” wiążą się…

Wiadomości Polskie 31.08.1941

Naród za drutem kolczastym

„Od czasów średniowiecza i barbarzyńskich zagonów hord tatarskich żaden napewno kraj Europy nie był rozpięty na takich torturach jak Polska dnia dzisiejszego”. Takiem zdaniem kończy dziennikarz amerykański John McCutcheon Raleigh, b. korespondent berliński „Chicago Tribune”, jeden z rozdziałów swojej przejmującej książki „Behind the Nazi Front”*).…

Close