Zdzisław Dębicki

Ameryka kolorowa

Ameryka czerwonoskórych Indyan należy do przeszłości. Ta piękna rasa dzikich ludzi jest oddawna w okresie zwyrodnienia. Cywilizacya europejska, która przyniosła na ląd amerykański całe swoje dobro, przyniosła także i całe swoje zło. Przedewszystkiem alkohol i suchoty. Wyniszczyły one i unicestwiły więcej istnień ludzkich, niż długotrwałe…

„Naród” amerykański

„Zgoła wszystko przeciwnie” wydało się panu Kazimierzowi Pułaskiemu w Ameryce, gdy tam przybył w r. 1777-ym. Wiele minęło od tego czasu lat, a każdy Polak, bodaj także każdy Europejczyk, przybywający po raz pierwszy na drugą półkulę, ma wrażenie podobne. „Obyczaje tutejsze nie mogą się zgadzać…

Błąd historyczny

Czterysta lat temu, dn. 10 kwietnia 1525 roku, mistrz Albert z domu Brandenburskiego, siostrzeniec Zygmunta Starego, składał na Rynku krakowskim przysięgę hołdowniczą swemu wujowi a w Jego dostojnej osobie – Polsce. Nie był to jednak bynajmniej, jak chcą niektórzy, triumf. Ze stanowiska rozwoju wydarzeń historycznych…

Szczęśliwy kraj

Jest taki kraj, jak z bajki. Cieszy się przyjaźnią i szacunkiem wszystkich narodów świata, nie ma wrogów na całej kuli ziemskiej, nie wie od stulecia z górą co to jest wojna, ma bogaty przemysł i handel. Na ulicach jego miast i wsi nie spotyka się…

Królestwo samochodu

Kiedy patrzy się na olbrzymi ruch kolejowy amerykański, przerzucający nieustannie dziesiątki i setki tysięcy ludzi z północy na południe, ze wschodu na zachód i w kierunku odwrotnym, mimowoli zadać sobie trzeba pytanie, czy ten ruch jest wyłącznie wynikiem ożywionych stosunków handlowych i przemysłowych, czyli też…

Państwo reklamy

Europejczyk, wierny tradycyom, powtarza do dzisiejszego dnia za Kartezyuszem: cogito, ergo sum. Amerykanin z równą słusznością, na podstawie swoich świeżych tradycyi handlowo-przemysłowych, mógłby powiedzieć o sobie: ogłaszam się, więc jestem, bo jego życie w społeczeństwie, jego obywatelstwo rzeczywiste zaczyna się od chwili umieszczenia w dzienniku…

Równość amerykańska

Stany Zjednoczone uchodzą w Europie za kraj klasycznej równości demokratycznej. Taką opinię wyrobił im wielki nauczyciel Francyi i Europy, de Tocqucville i opinia ta utrzymuje się do dnia dzisiejszego wśród ogółu europejskiego, mimo, że należałoby już oddawna ustalić i rozpowszechnić – nie bez pożytku dla…

Amerykanki

O Amerykankach pisano w Europie daleko więcej, niż o Amerykanach. Ekscentryczne typy kobiet z za oceanu przedostały się nie tylko do poczytnych romansów, lecz były także wielokrotnie przedmiotem bystrych i ciętych uwag felietonistów. Wielkie dzienniki wielkich stolic lubiły w czasach pokoju bawić swoich czytelników opowiadaniami…

Kraj mężczyzn

Jednem z najpierwszych i najsilniejszych wrażeń, jakie uderzyć muszą Europejczyka, a przedewszystkiem Polaka, przybywającego po raz pierwszy do Stanów Zjednoczonych, jest ów wyraz męskości, który bije z oblicza każdego Amerykanina. – To jedyny na świecie kraj mężczyzn – mówił mi, zwierzając się ze swoich pierwszych…

Close