Skąd pochodzą nazwy pięciu części świata?

Herodot przyznaje, że nie wiadomo, skąd powstała nazwa Europy. Niektórzy uczeni przypuszczają, że pochodzi od wyrazu semickiego ereb, który po hebrajsku oznacza wieczór, zachód. W każdym razie, miano to nie znane było za Homera i po raz pierwszy spotykamy je dopiero w hymnie do Apolina. Podanie greckie wyprowadza je od Europy, córy Agenora, króla fenickiego. Co do drugiej części świata, Azyi, zdania są także podzielone: jedni wyprowadzają jej miano od pierwiastku semickiego Hatsi, co znaczy środkowa, inni od wyrazu sanskryckiego ushas, co znaczy jutrzenka. Prawdopodobniejsze jest przypuszczenie, że nazwa ta pochodzi od Azyatów, o których wspomina Strabon i Ptolomeusz; zamieszkiwali oni podnóża gór Kaukazkich, na wschód od morza Azowskiego. Afryka, w starożytności zwana Libią, także zawdzięcza swe imię berberyjskiemu pokoleniu Afrów, którzy niegdyś żyli nad morzem Śródziemnem i w oazach Tunetanii. Rzymianie nazwali okolicę przez nich zaludnioną Afrykia; nazwisko to zastosowano następnie do całego Czarnego lądu. Co się tyczy Ameryki, musimy obalić błędne mniemanie, że miano to pochodzi od florenckiego podróżnika, Ameriga Vespucci. Zdaniem Humboldta i kilku innych uczonych, Ameryka jest to wyraz indyjski, którym oznaczano płaskowzgórze Nicaragui, obfitujące w złoto. Kiedy Kolumb, za czwartej swojej podróży, zapytał krajowców, gdzie się znajduje szacowny kruszec, wskazano mu w stronę Nicaragui, mówiąc: Americ, co znaczy kraina złota. Piąta część świata Oceania, albo Australia, wyprowadza swoją nazwę od oceanu, albo od Oceanid, cór Oceanusa.

Warszawski, konserwatywny tygodnik literacki i polityczny wychodzący w latach 1876 – 1917. Początkowo ukazywał się jako dwutygodnik. Nazwa pisma zmieniała się kilkakrotnie, między innymi na „Biesiada Polska” czy „Lechita”, po czym wracano do nazwy pierwotnej. W tygodniku zamieszczano utwory m.in. Sienkiewicza, Prusa, Kraszewskiego oraz liczne reprodukcje malarzy polskich.

Close