Artykuły z czasopisma ABC Literacko-Artystyczne

Dwie legendy żydowskie o panowaniu w Polsce

Źródliska legend tkwią w dwojakiej rzeczywistości: albo w przeszłości dziejowej, wypowiadając w godzinach niedoli i poniżenia świetność minioną i tęsknoty, pełne nadziei życiotwórczej, ku powrotowi chwały i mocy, albo w duchowości plemiennej, kreśląc dążenia i cele do osiągnięcia, zapowiadając drogi ekspansji narodowej, religijnej i kulturalnej,…

Tajemnica Bogumiła *

W czasie challenge’u lotniczego, gdy lotnicy polscy większą część swego trudu mieli już poza sobą, jakież wzruszenie ogarniało nas wszystkich, jakież pragnienie, żeby i etap ostatni wygrali, żeby się Bajanowi udało. Czy wzlotom literackim towarzyszy takie samo zainteresowanie? Wcale nie. Jednak gdy Marja Dąbrowska ukończyła…

Jak powstaje komunikat

W drzwiach stanął jegomość o nalanej twarzy i odchrząknąwszy, aby zwrócić na siebie uwagę, rzekł: – Serwus stary! – Heil! – Odpowiedział żartobliwie gospodarz, który siedząc przed lusterkiem, trudnił się właśnie przystrzyganiem swego płowego wąsika. Schowawszy nożyczki do bocznej kieszeni, odstawił lusterko i zagadnął: –…

Królobójstwo w Polsce

Polak niechętnie podnosił rękę na swych królów. Stara to prawda i bardzo zrozumiała. Popierwsze, królobójstwo było zbyteczne, bo od dawiendawna nikt nie doznawał królewskiej tyranji, powtóre, każdy, kto chciał się mścić za mniemaną krzywdę, mógł podnieść rokosz albo zerwać sejm, potrzecie, co najważniejsza, wolna elekcja…

Dawny Gdańsk w pamiętnikach Joanny Schopenhauer

Gdy się obserwuje powojenną politykę Gdańska, politykę tak konsekwentnie niemiecką, a tak nieliczącą się z bezpośredniemi interesami gospodarczymi miasta, zapomina się niemal o tem, że jeszcze w wieku 18-ym, przed rozbiorami dawnej Rzeczypospolitej, sytuacja przedstawiała się zupełnie odmiennie. Celem przypomnienia tych dawnych czasów chcemy zapoznać…

Fabryka inteligencji

Reportaż z egzaminów uniwersyteckich WIOSNA Kiedy w decydujący dzień egzaminu przyszły prawnik wychodzi z domu, przedewszystkiem spogląda z zaciekawieniem na zielone liście drzew. Student prawa – jak mówi przysłowie – uczy się tak, że nawet nie wie kiedy, nadeszła wiosna. Teraz wiosna objawia mu się,…

Czy Anglicy są ludźmi?

Czy Anglicy są ludźmi? A przynajmniej, czy są jak inni ludzie? Takie sensacyjne pytanie rzuca p. G. J. Renier w swojej zabawnej książce p. t. „The English: Are They Human?” (Tauchnitz 1932). P. Renier spędził w Anglji kilkanaście lat i usiłował udawać Anglika. To mu…

Close