Artykuły z czasopisma ABC

ABC 17.07.1930

„Bohaterskie” napady nocne tajnych organizacyj sanacyjnych na przeciwników politycznych

Tajne organizacje sanacyjne „Związek Żołnierskiego Czynu” i jego odgałęzienie na „cywilów” „Związek Orła Białego” mają za sobą bogatą przeszłość. Przedewszystkiem „Związek Żołnierskiego Czynu” nielada rolę odegrał w zamachu majowym. Ale dowództwo „Związku Żołnierskiego Czynu” nie zadowolił udział w zamachu, tajna organizacja trwa nadal i od…

ABC 17.07.1930

Okrutny samosąd nad złodziejem w wiosce na Wileńszczyźnie

WILNO, 17. 7. (Tel. wł.) W wiosce Lipniaki gm. turgielskiej, pow. wileńsko-trockiego, wieczorem i przez całą noc na 20 września 1926 r. rozgrywał się samosąd nad mieszkańcem tej wioski Józefem Wojniuszem. Wojniusz od dłuższego czasu zakradał się do zagród gospodarzy w okolicy i wyrządzał im…

ABC 26.08.1930

Ciemne perspektywy współczesnej rodziny
Kobiety do domu!

Na marginesie pewnej dyskusji Artykuł powyższy zamieszcza redakcja jako dyskusyjny. W jednem z pism warszawskich świeżo skończyła się dyskusja na jeden z najbardziej palących tematów życia powojennego: nad sytuacją kobiety pracującej. Bezpłodne wyniki Osoby, biorące udział w sporze podzieliły się na kilka obozów. Niektóre wystąpiły…

ABC 02.07.1933

Nieznane miasto

Niedawno postanowiłem zwiedzić Warszawę, a właściwie samo śródmieście Warszawy. Ponieważ niema dnia, żebym przez ulice śródmieścia nie przechodził, więc zwiedzenie ich wydało mi się koniecznością. Szanowni Państwo niewątpliwie też bywają wszyscy w śródmieściu, ale czy ktoś z was je zwiedzał? Myślę, że nie i dlatego narzucam…

ABC 15.07.1933

Nieznana relacja
O śmierci króla Jana III

Wśród najnowszych studjów nad życiem i epoką Jana III Sobieskiego ważne miejsce zajmuje źródłowe odkrycie W. Ziembickiego, który przeprowadza obecnie badania nad chorobą i okolicznościami śmierci króla. Ziembicki natrafił w archiwum nieświeskiem na nieznaną korespondencję Kazimierza Sarneckiego, stolnika litewskiego, z Karolem Stanisławem Radziwiłłem. Karol Radziwiłł…

ABC 05.07.1933

Próbka gorączki na Litwie

Jakie tam są zarzuty przeciw Polsce Próbkę zamieszania pojęć na Litwie, w rozpalaniu sztucznej niechęci ku Polsce, stanowią wywody w Musu Vilnius (nr. 17/18 z 20.VI.33), gdzie czyta się m. in.: – Czy Polakom nie jest wiadome, że w chwili, gdy Jagiełło żenił się z…

ABC 11.07.1930

Tajemnica łaźni

W czasie wojny z bolszewikami zaprzyjaźniłem się z pewnym oficerem francuskim. Był to człowiek inteligentny, poza swoją adwokaturą, którą sprawował w cywilu w jednem z zachodnich miast Francji, interesował się historją, studiował literaturę – słowem musiał wyróżniać się wśród kapitanów wogóle, a wśród kapitanów francuskich…

ABC 04.07.1933

Dniem i nocą ciężka praca za 64 zł. miesięcznie

Jak bardzo wielka jest bieda na wsi, zwłaszcza kresowej, świadczy fakt następujący, opisany przez wileńskiego korespondenta „Lecha”. Jak wiadomo na kresach pocztę ze stacji kolejowej po miasteczkach rozwozi się końmi nieraz na znaczne odległości, co w zimie zwłaszcza, wobec złego stanu dróg, bywa bardzo uciążliwe.…

ABC 08.07.1933

Gangsterzy od posad
Jak się żeruje na bezrobociu?

Protekcja Napiętnowania godny jest niesłychanie niesprawiedliwy stan rzeczy, jaki się od pewnego czasu w naszym kraju wytworzył i niebawem głęboko zapuścił swoje pasorzytnicze korzenie. Smutne to lecz prawdziwe. Społeczeństwo nasze, zwłaszcza jeżeli idzie o prawo do pracy, jure caduco dzieli się na obywateli I-ej i…

ABC 06.07.1933

Listy z prowincji
Zacofanie Kresów Wschodnich

Agowie i junkrzy Dzisiejsze pokolenie jest wypadkową przeszłości. Dzieje wychowały tak ziemian, jak chłopów. Że lud można wychować na obywateli i pełnych ludzi, świadczą przykłady innych narodów. Wszak agowie (szlachta) muzułmańscy wychowali chłopów serbskich w ten sposób, że nad Sawą i Dunajem nieznane było złodziejstwo.…

ABC 03.07.1933

Listy z prowincji
Lud na Kresach Wschodnich

Dwie opinje Ziemianin, zapytany o lud, pośród którego mieszka, prawie z reguły odpowiada, że to lud zły, przewrotny, głupi, oszukańczy, chytry, nieuczciwy itd., że jedynym sposobem utrzymania ładu jest surowość: „bić w pysk i trzymać za mordę”. Opinję tę podzielają urzędnicy od posterunkowego zacząwszy. Dawniejsi…

ABC 05.01.1934

Podróż do „Serca ciemności”

Nieznana korespondencja Józefa Conrada z Afryki G. Jean – Aubry, francuski badacz Conrada, który przed kilku laty ogłosił wybór jego francuskiej korespondencji, zdobył obecnie nowy, nieznany pakiet listów, odnoszących się do najbardziej charakterystycznego okresu w życiu każdego pisarza, do czasu zaczęcia pracy literackiej. Listy pisane…

ABC 23.10.1926

Straszna statystyka
Przeszło 1.000 samobójstw rocznie…

Trucizna nihilizmu zalewa społeczeństwa Przeszło 1.000 samobójstw rocznie! – notuje kronika Warszawy. Jest coś zatrważającego w tej cyfrze, niespotykanej w żadnem innem mieście europejskiem! W tym legjonie, który corocznie dobrowolnie przecina pasmo swego życia, kobiety stanowią większość; statystyka notuje ich przeszło 600. Najpospolitszym środkiem, używanym…

ABC 28.06.1934

Czy istniał naprawdę ks. Robak?

Odkrycie prof. Piniego Prof. T. Pini w ostatnim zeszycie czasopisma bibliograficznego „Nowa książka” ogłosił artykuł zatytułowany „W stulecie Pana Tadeusza”, w którym podaje kilka krótkich uwag o stopniowem rozrastaniu się poematu w dwunastu księgach. W tym krótkim wykładzie o genezie i kompozycji arcydzieła mickiewiczowskiego znajduje…

Close