Artykuły z czasopisma Biesiada Literacka

Biesiada Literacka 27.03.1896 (15.03.1896)

Skąd pochodzą nazwy pięciu części świata?

Herodot przyznaje, że nie wiadomo, skąd powstała nazwa Europy. Niektórzy uczeni przypuszczają, że pochodzi od wyrazu semickiego ereb, który po hebrajsku oznacza wieczór, zachód. W każdym razie, miano to nie znane było za Homera i po raz pierwszy spotykamy je dopiero w hymnie do Apolina.…

Biesiada Literacka 10.01.1896 (29.12.1895)

Z rzeczypospolitej chłopskiej

W południowej Afryce z pomiędzy Europejczyków najpierw osiedlili się Holendrzy, którzy w XVII wieku zajęli kawałek czarnej części świata, założyli miasto Capstadt, to jest miasto Przylądka, i powoli posiadłości swoje rozszerzyli aż do rzeki Oranie, Przy końcu atoli XVIII i początku XIX wieku, wyrzucili Holendrów…

Biesiada Literacka 10.04.1896 (29.03.1896)

Potwory dziejowe – Karol XII

W dziejach świata nie stoi Atylla samotnie: po upływie 15 wieków odrodził się na północy, pod nową postacią: Karol XII, król szwedzki – to Atylla XVII stulecia. Był to żołnierz i tylko żołnierz; prowadził wojny, jak gdyby dla zaspokojenia palącej go żądzy, a nie posiadał…

Biesiada Literacka 06.03.1896 (23.02.1896)

Potwory dziejowe – ATYLLA

Jeśli wierzyć obietnicom, obchód tysiącolecia Węgier będzie w całem znaczeniu wspaniałym. Rozumie się, że korowód historyczny, streszczający dzieje państwa, stanowić ma część podstawową uroczystości, a w nim przodować będzie Atylla, praojciec plemienia Węgrów, którzy wspominają o nim z synowskiem poszanowaniem. Ciekawa to postać: w podaniach…

Biesiada Literacka 31.01.1896 (19.01.1896)

Jakie były w starożytności ceny przy sprzedaży dzieł sztuki?

Czytając o olbrzymich sumach, płaconych obecnie znakomitym artystom, wyobrażamy sobie, że dopiero w naszem stuleciu doszły one do takiej wysokości. Tymczasem w pismach autorów starożytnych znajduję się wzmianki, że przed dwoma tysiącami lat sztuka lepiej się opłacała, niż obecnie. Jeden, z najstarszych mistrzów greckiego malarstwa,…

Biesiada Literacka 20.06.1884 (08.06.1884)

Jaskinie występku w Berlinie

Pamiętamy z jakiem niedawno oburzeniem prokurator trybunału lipskiego przytaczał wyjątki z powieści J. I. Kraszewskiego p. t. „Bez serca”, w których była mowa o dużych rękach i nogach niemek, i nieco o niezbyt wzorowych obyczajach niemieckiej stolicy. Z tych etnograficzno-powieściowych opisów zrobiono zarzut kryminalny naszemu…

Close