Artykuły z czasopisma Bunt Młodych

Bunt Młodych 02.04.1933

Monteskjusz i pułkownik Sławek

Obawiam się nieco, iż czytelnik dozna zawodu po przeczytaniu poniższego artykułu. Tytuł zdaje się bowiem zapowiadać charakterystykę jednego ze współczesnych kierowników polskiego życia politycznego i to w dość niespodziewanym związku ze znakomitym pisarzem XVIII wieku. W rzeczywistości bardzo daleko odbiegniemy jednak od takiej charakterystyki. O…

Bunt Młodych 15.05.1933

Karol Marx romantykiem

Niejedenby się zdziwił, gdyby mu powiedziano, że życie Marxa, Karola Marxa, wielkiego siewcy nienawiści, wielkiego apostoła materjalizmu, którego imię w tak tragiczny sposób wstrząsnęło losem Rosji, że życie jego opromieniła jedna, bezgraniczna miłość, w wielkim stylu romantycznym. Kobietę, którą kochał przez 42 lata z niesłabnącą…

Bunt Młodych 01.11.1933

Dwugłowy orzeł w leninowskim kąciku

Głosy emigracji – a głosy sowieckie. – Bratkowski et co – „Trybuna radziecka” – Kresy a idylla w prasie – Trochę poezji. Doskonały „organ społecznej myśli”, lwowski Ruskij Gotos”, starając się za wszelką cenę wmówić w nas, że rząd sowiecki nie zdradza tendencji do Wielkoruskiego…

Bunt Młodych 25.02.1936

Terroryzm ideowy

„Im prymitywniejszy poziom umysłowy społeczeństwa, tem dogmatyczniej obstaje ono przy zbawienności schematycznych rozstrzygnięć”. (Kołaczkowski) Terror ideowy to zjawisko, które ciąży fatalnie nad całem życiem kulturalno-społecznem. Zapytacie, co rozumiem pod nazwą terroru ideowego; otóż, zanim przejdę do dokładniejszego zdefinjowania i zanalizowania tego zjawiska, chciałbym je umiejscowić,…

Bunt Młodych 20.02.1934

W akademickim Domu ukraińskim

Reportaż „Buntu Młodych” Idziemy pod górę ulicą, zdaje się, Mochnackiego. Jestto jedna z ładniejszych dzielnic Lwowa. Po obu stronach uliczki wille i pałacyki; są to przeważnie nazwiska arystokracji polskiej. Tak, że nawet dowcipni dorożkarze lwowscy dali dzielnicy tej nazwę: „górka hrabiowska”. Minęliśmy już górkę i…

Bunt Młodych 20.12.1934

„I cóż dalej szary człowieku?”
Korespondencja z Sowietów – cz. 2

Budownictwo sowieckie w Moskwie przypomina nieco współczesny Rzym, w którym na rozkaz Mussoliniego burzy się całe dzielnice dla odsłonięcia panoramy antycznej Romy. I tu burzy się wiele przerabiając dawne carskie miasto gubernialne, na czerwoną stolicę, która ma zaimponować kapitalistycznemu światu. Na miejsce dawnych kamieniczek, wyrastają…

Bunt Młodych 20.11.1934

„I cóż dalej szary człowieku?”
Korespondencja z Sowietów – cz. 1

Od jednego z naszych przyjaciół otrzymaliśmy poniższe wrażenia z 6 miesięcznego pobytu w Z. S. R. R., które drukujemy ze względu na ciekawe podejście autora od stron ujemnych do dzisiejszej rzeczywistości sowieckiej.Redakcja. OSTROŻNIE Z PRZYJAŹNIĄ Bezwarunkowo zbliżenie polsko-sowieckie, jakiego świadkami byliśmy w ciągu roku 1933…

Bunt Młodych 20.10.1934

Na Polesiu puls bije mocniej…
(cz. 3)

Pan wojewoda miesi ciasto Pas kanału Ogińskiego nie jest może specjalnie imponujący swemi rozmiarami, ale jest w całem tego słowa znaczeniu uroczy, jest piękny: pas przezroczystej wody, oblamowany z obu stron omszałemi dębami, sosnami i olszynami, z miodnemi pniami na konarach niektórych z nich. Dużo…

Bunt Młodych 20.08.1934

Na Polesiu puls bije mocniej…
(cz. 2)

„Masureland – mein Vaterland” Wyjeżdżając, dostałem wyraźną instrukcję, by skrupulatnie wypełniać rubrykę „narodowość” i „język ojczysty” wedle zeznań i odpowiedzi badanych. Sprawa zdawałaby się prosta i jasna, w rzeczywistości okazała się ani jasną, ani prostą. – Język ojczysty? – ? – No, jakiego języka używasz…

Bunt Młodych 20.07.1934

Na Polesiu puls bije mocniej…
(cz. 1)

Sława Bohoszestiwoj Polskoj Korolewie! Zgrzytając kołami, pociąg powoli wtaczał się na brzeski dworzec. Stanąłem w oknie przedziału. Pachniało rannym deszczem, majowym, świeżo umytem i spłukanem miastem, butwielizną moczarów i podmokłych olszyn przefastrygowaną suchym aromatem sypkiego piasku. Więc to jest Polesie, więc to ów Brześć. Miasto…

Bunt Młodych 25.01.1935

Pierwszy hitlerowiec – Ferdynand Lasalle

Narodowy socjalizm jest przeciwnikiem socjalizmu międzynarodowego pokroju marksowskiego. Hasła socjalizmu międzynarodowego stara on się urzeczywistnić w ramach narodu, a raczej państwa narodowego. Nie będziemy tu mówić o rzeczywistości. Ograniczymy się tylko do tego, co głosi program, do owego amalgamatu haseł socjalistycznych i nacjonalistycznych. Amalgamat ten…

Bunt Młodych I 1933

Jest jedno takie miasto w Polsce

(Korespondencja własna „Buntu Młodych”) Łódź, w styczniu. Tragedja robotnicza w Łodzi. Noc Wigilijna na podwórzu fabrycznym. Oszukiwanie robotnika polskiego w jego własnym państwie domaga się ingerencji władz. Co na to czynniki miarodajne? Jest jedno takie miasto w Polsce, o którem – choć się może zdaje…

Bunt Młodych 10.10.1936

Polski Don Kiszot

Gdy po dłuższej nieobecności powrócimy do jakiegoś dobrze nam znanego miejsca, wówczas odświeżona, wypoczęta wrażliwość czujniej reaguje na pewne rzeczy, które przedtem, dzięki przyzwyczajeniu jej się wymykały. Doświadczyłem tego niedawno, gdy po dłuższej nieobecności w Warszawie, powróciwszy przeszedłem się kilku ulicami śródmieścia. Oto jako nowy,…

Bunt Młodych 25.02.1936

O Ukraińców i Rusinów

Kiedy Użhorod otulił się czarną opończą nocy, z prywatnych mieszkań łyków – radjo, a z licznych knajp – cygańskie orkiestry sączą płaczliwe, to znów ogniste melodje węgierskie. Może w Galago ten i ów czeski „czynownik” szuka cierpliwie na swym odbiorniku Bratislavy czy Pragi, foxtrottów czy…

Bunt Młodych 20.11.1935

Przez „Czarny ląd” Czechosłowacji

Reportaż z Rusi Podkarpackiej specjalnego wysłannika „Buntu Młodych”. W Pradze nikt nie namawia, ani nawet doradza jechać na Ruś. Przeciwnie – „czynniki oficjalne” krzywią się zdecydowanie niechętnie. – Nic ciekawego pan tam nie zobaczy, chyba to cośmy zbudowali w Użhorodzie, a poza tem… leniwych chłopów…

Bunt Młodych 25.05.1935

TESTAMENT HETMANA

W poniższych wierszach mówi do nas, wzywając do bojowego pogotowia w obronie wiary i Rzeczypospolitej do karności i poświęcenia dla kraju hetman Stanisław Żółkiewski. Jeśli kto, to on właśnie ma prawo mówić w ten sposób. Długoletni naczelny wódz armji polskiej, zwycięzca Wołochów, Ukraińców i Rosjan;…

Bunt Młodych 20.07.1935

Migawki wschodnio – pruskie

Pociąg z Kowna odchodzi o szóstej wieczorem i po pięciu godzinach jazdy w kombinacji mieszanej, osobowo – pospiesznej, około jedenastej przychodzi do Królewca. Tak na terytorjum Litwy kowieńskiej jak i w Prusach Wschodnich jedzie się wygodnie w czystych, błyszczących i apetycznych pullmanach, choć tam idzie…

Bunt Młodych 25.02.1936

Wołyń

Talerze podają nam ogrzane, jak w wykwintnej, znającej się na finezjach usługi, restauracji warszawskiej. Ktoś zwraca uwagę na ten pokrzepiający dowód postępu na dzikich kresach. Pochwalony, kelner w białym kitlu kłania się nisko. Ma ogromnie znajomą twarz. Tylko oczy są bardziej wypłowiałe niż obraz który…

Bunt Młodych 25.04.1936

Polska upadła przez konstytucję 3-go maja

Filozofom francuskim XVIII-go wieku zdawało się, iż kraj może być szczęśliwy dopiero gdy ma dobrą konstytucję. Dyskutowali zażarcie o prawach i ustrojach, pomijając zupełnie kwestję ludzi. Nierozumieli, że istotą rzeczy jest kto rządzi a nie jakie prawa obowiązują. Najgłupsza konstytucja będzie doskonała podczas rządów mądrych…

Bunt Młodych 25.02.1936

Boje Władysława Studnickiego

Z cyklu wywiadów „Buntu Młodych” Maleńka jego postać, ale wielką swadą równa się on z Nestorem i Laertiadą szczęśliwy kto go czyta, szczęśliwy kto słucha taka w tym człowieczku jest potęga ducha. Te słowa Kochanowskiego Jana o jezuicie Sokołowskim cisną mi się pod pióro gdy…

Bunt Młodych marzec 1933

Czy zburzenie legendy Pułaskiego

Może zawodowe „odbrązowienie” nie było celem tej pracy, niemniej w świetle badań autora, na terenie amerykańskim postać Pułaskiego traci cały niemal swój nimb. Wielkość jego w miarę czytania tej monografji maleje, osoba Pułaskiego schodzi do poziomu przeciętnego człowieka i nawet poziom ten przekracza… wdół. Pułaski…

Bunt Młodych 15.07.1936

Kiepura

Zdarzyło się, że znakomity tenor polski Jan Kiepura po ostatnim swoim występie odśpiewał w nocy wobec zebranych tłumów – hymn narodowy. Fakt sam przez się nie jest tak doniosły by należało go specjalnie omawiać. Nie zastanawialibyśmy się dłużej i nad osobą śpiewaka, bezsprzecznie jednego z…

Bunt Młodych 10.11.1936

Piast i Swastyka

Pociąg pośpieszny stoi w Katowicach, niewiadomo dlaczego przeszło pół godziny, a potem wlecze się jak żółw do Bytomia. Pozostaję w przedziale sam, w sąsiednim kilka osób wyraźnie semickiego pochodzenia. Defilują celnicy nasi i niemieccy, moja walizeczka nikogo nie interesuje. Sąsiedni przedział natomiast pełen rwetesu –…

Close