Artykuły z czasopisma Czas

Czas 16.05.1926

Rokosz

Polska ma dawną, a ohydną tradycję rokoszową. Magnat niezadowolony z rządów królewskich, urażony o to, że mu odmówiono buławy czy pieczęci, podburzał tłumy szlachty hasłami popularnemi, wypominał królowi i sejmowi popełnione i niepopełnione winy, rzucał czasem słuszne, ale częściej niesłuszne podejrzenia o frymarki i konszachty…

Czas 03.01.1939

Sto miast w Polsce tonie dotychczas w mroku nafty

Związek Miast Polskich przeprowadził niedawno ankietę, której wynik jest wprost katastrofalny. Z 603 miast w Polsce, około 100 nie jest dotąd zelektryfikowanych i jak za dawnych „dobrych” czasów, ludność korzystać musi z oświetlenia naftowego lub świec. A nawet miasta już zelektryfikowane posiadają lokalne elektrownie o…

Czas 19.10.1936

Kiedy zbudujemy tani, popularny motocykl?

Niejednokrotnie pisaliśmy o braku taniego, mocnego, motocykla dla szerszych mas nabywców. Motocykl taki musimy wyrabiać w kraju, tak, jak oddawna produkujemy rowery. Niestety, nie słychać dotąd, aby rynek otrzymał krajowy, mocny i prosty motocykl popularny. Cena takiego motocyklu nie może przekraczać 800 złotych. Podobno P.…

Czas 22.10.1936

Saska Kępa – willowa dzielnica stolicy

Kiedy lat temu 50 ojcowie i dziadowie nasi jeździli na niedzielne i świąteczne wycieczki zamiejskie na Saską Kępę, nie spodziewali się napewno, że kiedyś powstanie tam piękna willowa dzielnica stolicy! Modny wówczas na Kępie zakład gastronomiczny „Pod Dębem”, huśtawki i karuzele, zabawy ludowe, opiewane w…

Czas 19.01.1927

Depolonizacja

Zamieszczając poniższe uwagi – pochodzące z poważnej strony – o obecnem położeniu na Wołyniu, musimy dodać, że obraz tam nakreślony, wydaje się nam zbyt czarny; w każdym razie, jest to głos przestrogi zwrócony do czynników rządowych, przypominający im, że problemat naszych kresów nie może być…

Czas 07.01.1927

Dar-er-Islam

„Dar-el-Islam” znaczy dosłownie dom Islamu. W przenośni nabiera to pojęcia solidarności religijnej, która sprawia, że wszyscy wyznawcy proroka bez różnicy rasy i narodowości czują się niejako braćmi, że są częścią pewnej całości, że istnieją między nimi więzy, łączące ich silniej i potężniej niż wszystko to,…

Czas 26.10.1929

Miasto poszukiwaczy złota

Wczorajszy „Berliner Tageblatt und Handels-Zeitung” zamieszcza wstępny artykuł pod powyższym „obiecującym” tytułem. Ponieważ „Berliner Tageblatt” jest najpoważniejszym pismem środkowej Europy, a autor tegoż artykułu Dr E. Feder znanym niemieckim ekonomistą, przeto wywody jego podajemy poniżej w streszczeniu, w nadziei, że zainteresują czytelników „Czasu”. Na wieży…

Czas 04.11.1929

Kryzys finansowy w Nowym Yorku

Niemal codziennie depesze amerykańskie alarmują o ogromnym spadku akcyj na giełdzie w N. Yorku i wielkiej katastrofie gospodarczej, jaka dotknęła najszersze masy Amerykan. Czy dzisiaj trwająca deruta giełdowa jest nagłym i groźnym kataklizmem? Ani jedno, ani też drugie – zwłaszcza dla nas. Że spadek akcyj…

Close