Artykuły z czasopisma Dziennik Ludowy

Dziennik Ludowy 18.08.1920

Wszyscy przeciw Polsce

Z Bazylei donoszą do pism wiedeńskich o odbytej konferencyi w Bukareszcie co następuje: Dyplomatyczna konferencya w Belgradzie, w której wzięli udział Take Jonescu (Rumunia), serbski minister spraw zagr., jakoteż reprezentanci Czechosłowacyi i Bułgaryi, uchwaliła nie dopuścić do żadnej militarnej interwencyi przeciw Rosyi sowieckiej. Reprezentowane na…

Dziennik Ludowy 15.08.1920

Jak się bawili bolszewicy w Brodach

Bolszewicy zajęli Brody d. 26. lipca. Tego dnia o g. 3 i pół nad ranem wszedł do miasta oddział z kilkunastu jeźdźców. Przedstawiali oraz niezwykły: obszarpani, niektórzy w samych koszulach bez butów. Jeden z jeźdźców miał cylinder na głowie, inni – kapelusze filcowe. Niektórzy mówili…

Dziennik Ludowy 25.12.1928

Gwiazda Betlejemska

Uczeni zastanawiali się od dawna nad tajemnicą Gwiazdy Betlejemskiej, o której pojawieniu się na niebie mówi Ewangelja św. Mateusza. Astronom berliński dr. Werner twierdzi na podstawie badań, że Gwiazda, która zajaśniała nad Betlejem, nie jest niczem innem, tylko Kometą Halley’a. Błędna ta gwiazda ukazała się…

Dziennik Ludowy 10.03.1934

Mroki średniowiecza (3)

FANATYZM, PRZESĄDY I OKRUCIEŃSTWA W DAWNEJ POLSCE Podobnie, jak z Władysławem II., postępowało możnowładztwo i kler z jego bratem księciem Mieszkiem III., zwanym Starym, podburzając przeciw niemu brata najmłodszego Kazimierza. W roku 1177 krakowski biskup Getko wraz z wojewodą Stefanem wypędzili go z Krakowa, a…

Dziennik Ludowy 26.02.1925

Konkordat (cz. I)

My, socjaliści, zasadniczo jesteśmy przeciwnikami konkordatu. Jesteśmy za rozdziałem Kościoła od Państwa, jesteśmy przeciwni wszelkiemu wiązaniu Państwa z Rzymem. Jednakowoż – skoro art. 114 Konstytucji przepisuje zawarcie konkordatu, musimy (walcząc w dalszym ciągu o zasadę rozdziału!) stanąć na gruncie konstytucyjnym i poddać rzeczowej i szczegółowej…

Dziennik Ludowy 09.03.1934

Mroki średniowiecza (2)

FANATYZM, PRZESĄDY I OKRUCIEŃSTWA W DAWNEJ POLSCE Krąży jeszcze do dziś legenda, sięgająca XI wieku, jakoby pierwszym wyklętym królem polskim miał być Bolesław Śmiały, rzekomy zabójca biskupa Stanisława Szczepanowskiego. Badania historyków, a głównie profesora krakowskiego uniwersytetu Tadeusza Wojciechowskiego inne korzystniejsze światło rzuciły na osobę króla…

Dziennik Ludowy 07.03.1934

Mroki średniowiecza (1)

FANATYZM, PRZESĄDY I OKRUCIEŃSTWA W DAWNEJ POLSCE Klątwy „Klątwa kościelna!” Słowo to w wieku XI-XIII wzbudzało dreszcz, zgrozę i przerażenie. Niejednego „nagła krew zalała”, gdy się o klątwie rzuconej na siebie dowiedział. W śmierci jego widziano „palec boży”. Klątwa zwalała z tronów, wypędzała z kraju,…

Dziennik Ludowy 24.12.1922

Pan poseł Józef de Hallenburg Haller

Trzy razy tyle lat służby trzeba było panu Józefowi Hallerowi w wojsku austryackiem, by zostać z adepta kadeckiej szkoły kapitanem, – aniżeli w polskiem wojsku z kapitana – generałem broni. Kiedy bowiem po długich staraniach został wreszcie kapitanem c. k. artyleryi – uważał za stosowne…

Dziennik Ludowy 25.12.1928

Jak powstało i czem jest Boże Narodzenie

Najpierwszym i najbardziej rozpowszechnionym kultem na kuli ziemskiej jest kult słońca i bezpośrednio związany z nim kult ognia. I nie możemy się dziwić, że właśnie słońcu i ogniowi człowiek oddawał cześć po wsze czasy. – Bo słońce jest źródłem wszelkiego życia na ziemi. Dokąd sięga…

Dziennik Ludowy 02.03.1925

Na marginesie konkordatu z Rzymem

W ciągu wielowiekowego swego bytu przed rozbiorem Polska potokami krwi okupywała zaszczyt nazywania się „przedmurzem Chrześcijaństwa”. I rzeczywiście była tem przedmurzem, broniąc chrześcijaństwa i Europy zalewem potęgi turecko-tatarskiej. Od dawna. Dług zaciągnięty wobec Polski przez Europę i przez Rzym – nie został nigdy spłacony. Przeciwnie.…

Dziennik Ludowy 15.03.1934

Publicysta hitlerowski o „sanacji” i o Polsce. (cz. II)

Ciekawa książka Fryderyka Sieburga II. Poznaliśmy już poglądy Sieburga na politykę zagraniczną. Chciałby sprzymierzoną z Niemcami Polskę pchnąć na wschód, wbrew ugodzie polskiej z Sowietami. Nie wiem, czy tak ukochany przez p. Sieburga min. Beck będzie mu wdzięczny za te plany i za takie pojmowanie…

Dziennik Ludowy 14.03.1934

Publicysta hitlerowski o „sanacji” i o Polsce. (cz. I)

Ciekawa książka Fryderyka Sieburga I. Przed paru miesiącami bawił w Warszawie niewątpliwie zdolny niemiecko-hitlerowski publicysta, Fryderyk Sieburg. Starał się wszystko zobaczyć, z ludźmi się zapoznać i w stosunkach polskich się rozejrzeć. Dzienniki „sanacyjne” chętnie mim się opiekowały. Powszechnie utrzymywano, że celem wizyty Sieburga jest nietylko…

Dziennik Ludowy 15.03.1934

Propaganda antysemicka

Nigdy jeszcze Polska nie była zalewana propagandą antysemicką w takim stopniu co obecnie. Jak grzyby po deszczu wyrastają jakieś partyjki ,,narodowo – socjalistyczne”, kłócące się ze sobą o „programy”, ale zgodne na punkcie antysemityzmu. To jest wspólna więź, która je łączy, a w rzeczywistości –…

Dziennik Ludowy 09.03.1925

Nowoczesny inkwizytor

Kto poniesie odpowiedzialność za zmasakrowanie niewinnego człowieka? Przed kilku dniami zdarzył się znowu fakt, który rzuca jaskrawe światło na metody, jakiemi posługują się ludzie, przeznaczeni do czuwania nad bezpieczeństwem ogółu i przestrzegania praworządności. Była to sobota, tydzień temu, ślusarz kolejowy we Lwowie Józef Bodiakowski, zamieszkały…

Dziennik Ludowy 02.03.1933

Podpalenie Reichstagu prowokacją hitlerowską

Pisma londyńskie, podając urzędową wersję niemiecką o podpaleniu Reichstagu przez komunistów, dodają do niej następującą uwagę: „Bylibyśmy zdziwieni, gdyby świat uwierzył hitlerowcom, że podpalenie Reichstagu było dziełem komunistów. Ten wypadek jest bardzo szczęśliwym losem dla hitlerowców”. Pisaliśmy wczoraj, omawiając nadzieje i widoki Hitlera, że pogłoski…

Dziennik Ludowy 23.01.1934

Klerykalizm w szkole polskiej

Po obradach w Komisji Budżetowej Sejmu Wracamy jeszcze raz do tego ciekawego temat, gdyż obrady sejmowej Komisji Budżetowej nad budżetem oświaty dostarczyły wiele ciekawego materjału. Ciekawe były przedewszystkiem obydwa przemówienia min. Jędrzejewicza – wstępne i końcowe. W obu przemówieniach starannie podkreślał swoje życzliwe stanowisko dla…

Dziennik Ludowy 18.03.1934

Komunistyczna szlachta rodowa

Moskwa w marcu. Stalin i jego najbliżsi współpracownicy Kaganowicz, Ordżonikidze i inni w ostatnim czasie dokładają wszelkich starań, aby rosyjska partja komunistyczna została jeszcze bardziej skonsolidowana i przedstawiała jednolitą całość. W tym celu już przed XVII kongresem partji komunistycznej przeprowadzono najgruntowniejszą czystkę. Z partji wykluczono…

Dziennik Ludowy 01-02-1933

Hitler u władzy

Dojście Hitlera do władzy kanclerskiej w Niemczech jest faktem historycznym niezwykłej doniosłości. Z perspektywy dziejowej oceniane zjawisko to ma bezsprzecznie znaczenie przemijające, ale na przeciąg lat najbliższych epizod ten niewątpliwie wywrze wpływ głęboki i do nie poznania zmieni fizjognomję polityczną Europy. Nie ulega wątpliwości, że…

Close