Artykuły z czasopisma Express Wieczorny Ilustrowany

Fantastyczna kariera kasiarza „Szpicbródki”

Niezwykłe dzieje wytwornego włamywacza. – Ujęty w Zgierzu przestępca jest hersztem międzynarodowej szajki kasiarzy Szpicbródka-Cichocki obracał się w najelegantszych sferach stolicy Łódź, 1 marca. (gr.) „Express” doniósł w sobotę o sensacyjnym aresztowaniu znanego nietylko w kraju ale i zagranicą Stanisława Cichockiego, wytrawnego kasiarza międzynarodowego, występującego…

Banda „czarnej ręki” we Lwowie.

Nieletni młodzieńcy byli jej organizatorami. Lwów, 4 lutego W ostatnich dniach kilka osób w Winnikach pod Lwowem otrzymało w kopertach z czarnemi obwódkami tajemnicze listy, podpisane przez klub „Czarnej Ręki”. W listach tych wyrażone były żądania złożenia 1000 zł. w oznaczonym terminie i miejscu. Listy…

Upadek „Ku-Klux-Klanu”

tajnej terorystycznej organizacji amerykańskiej. „Ameryka dla amerykan”. – 500 „wyroków”. – Wielki czarodziej i ponure obrzędy. – Defilada białych widm. Przed kilku dniami pojawiło się w pismach amerykańskich obwieszczenie, że z dniem 23 lutego rozwiązuje się oficjalnie „Ku-Klux-Klan”. Nie po raz pierwszy wiadomość taka się…

„Ukoronowany błazen”

Słusznie powiedziano o ostatnim cesarzu niemieckim że kiedy był na tronie nigdy prawdy o sobie nie słyszał. Potrzeba było dopiero jego sromotnego upadku aby się nareszcie od najbliższego otoczenia swego dowiedział, jakim był w rzeczywistości. I wierzyć się poprostu nie chce gdy się czyta te…

Miasto miljonów

Tramwaje nowojorskie przewiozły w roku 1928 ponad miliard osób, koleje podziemne – 897 mlljonów; koleje nadziemne – ponad 350 miljonów; koleje podziemno-nadziemne towarzystwa Brooklyn-Manhattan – 670 milionów; koleje podwodne – ponad 112 miljonów, wszystkie inne środki komunikacyjne ponad 80 miljonów. Długość nowojorskich kolei pod i…

Jak wymordowano rodzinę carską?

Wobec powtarzających się uporczywie pogłosek o uratowaniu się członków rodziny carskiej – pewien wiarogodny świadek, a mianowicie jenerał Sokołow, który z polecenia Kołczaka prowadził śledztwo w sprawie śmierci cara oraz jego rodziny – ogłosił obecnie w pismach francuskich sprawozdanie o przebiegu egzekucji, jaka miała miejsce…

Close