Artykuły z czasopisma Filareta

Filareta X 1911

Gra w piłkę nożną a zdrowie

Bodaj który z kolegów, bawiących się piłką nożną zastanowił się nad tem czy ten rodzaj sportu mu służy – i czy przynosi mu więcej pożytku niż szkody. Większa część zapewne odpowie: „Naturalnie! wiele korzyści odnoszę z tej zabawy. Po pierwsze wzmacniam muskuły; po drugie biegam…

Filareta VI 1913

Ludność Lwowa pod względem narodowościowym

Niepoślednie stanowisko zajmował Lwów w rzędzie miast Rzeczpospolitej polskiej, skoro w przywileju Jana Kazimierza przy fundacyi uniwersytetu w roku 1661, nazwano go „ornamentum munimentumque primarium totius Russiae ore totius regni”. A jednak, jak wszystkie miasta tej Rzeczypospolitej, nie był on nigdy i nie jest także…

Filareta III 1913

Obce żywioły w Krakowie

W ciągu rozwoju miasta Krakowa napotykamy na epoki, w których narodowość polska była tak nikła, iż w stolicy naszego kraju przeważały i nawet rządziły żywioły obce. Najsilniejszym z tych napływów obcych był niemiecki, który przez długi czas rej wodził w Krakowie. Z pomiędzy wszystkich innych…

Filareta IV 1913

Humor staropolski (cz.1)

Wiek XVII. w historyi literatury był prawie do połowy ubiegłego stulecia nieznany należycie i niedoceniony. Zaczęto się nim zajmować gruntownie dopiero od czasu wydania „Pamiętników” Paska (1836) i „Wojny chocimskiej” Potockiego (1850). Nieznajomość tak długa XVII. w. wynikała stąd, że najznakomitsze utwory z tego czasu…

Filareta VII 1912

Gdzie nad Wisłą stare grody

Wycieczka do Prus Królewskich. Cofnęły się lasy kujawskie, w parnej dolinie zaszumiały olszyny. Już inny kraj. Przedemną rozpostarły się mroczne łąki, żyzne, obfite pola, czarna ziemia. W zwiędłych blaskach jesiennego słońca drżały powietrza, wilgne, chłodne, modrzejące wyziewy Wisły. Pociąg dyszał, zadrgnął, zwolnił bieg, ostrożnie posuwał…

Filareta XI 1913

Garść spostrzeżeń o Poznaniu

Nil desperandum (Ks. H. Kołłątaj) Galicyanin zwiedzający po raz pierwszy Księstwo Poznańskie w pierwszej chwili doznaje wrażenia nader przykrego. Przywykły do polskich napisów na urzędowych gmachach, na kolejach, słyszący jedynie polski język „urzędowo” – w Poznańskiem na zewnątrz spotyka się wyłącznie z niemczyzną, butną i…

Close