Artykuły z czasopisma Gazeta Bydgoska

Gazeta Bydgoska 23.05.1926

Ile kosztował zamach?

Warszawa, 21. 5. (Tel. wł.) Wyniki obliczeń urzędowych, ile kosztował bunt Piłsudskiego, wyrażają się cyfrą 102 miljonów złotych. Na sumę tę składają się z pominięciem zniszczonego materiału wojskowego: 1. zniszczenie majątku miasta Warszawy i majątku prywatnego przez zbombardowanie granatami szeregu objektów miejskich, kamienic oraz zniszczenie…

Gazeta Bydgoska 22.05.1926

„Zdobywcy” Belwederu

Warszawa, 20.5.1926 r. Ci, którzy nie byli na ulicach Warszawy w czasie dni tragicznych, nie mogą, z żadnych opisów odtworzyć sobie istotnego obrazu ich „bohaterów”. Mylą się mocno ci, którzy sądzą, że byli nimi żołnierze. Wiedzieli oni najmniej, co się dzieje i dlaczego. Grali rolę…

Gazeta Bydgoska 21.05.1926

Łamię szablę…

Więc warjat z Sulejówka wyrwał się i pomaszerował z jakiemiś pułkami na Warszawę, aby zostać polskim – Cezarem. Kolosalnie wielki człowiek! Tak zwany „Miecz”, jak go nazwał Strug. Wielki człowiek! – Tak mu się zdaje – ale przysięgam i dam na to dowody na piśmie…

Gazeta Bydgoska 02.06.1932

Przeciwko gorszeniu młodzieży

Słuszny protest ks. Biskupa Łukomskiego. J. E. Biskup łomżyński Łukomski ogłosił obszerny protest przeciwko zakłóceniu święte Bożego Ciała przez urządzenie w tem mieście „powiatowego i miejskiego święta wychowania fizycznego i przysposobienia wojskowego”. W proteście, na wstępie, Ks. Biskup powołuje się na wskazania encykliki Ojca św.…

Gazeta Bydgoska 21.05.1926

Demon dziejów Polski

Trzykrotnie przeżywała Polska nowożytna zbrojny rokosz przeciwko władzy prawowitej. W roku 1606 Mikołaj Zebrzydowski rzucił się do walki z Zygmuntem III o wolność i równość. Piętnowano w jego obozie „absolutum dominium” króla, żądano „rugu” na „skaźców” Rzeczypospolitej, bito na jakąś „hiszpańską sektę”, popierającą samowładztwo: cnota…

Gazeta Bydgoska 24.06.1930

„Czarna prasa” w Ameryce

Istnieje w Ameryce pewien odłam prasy zwany w przenośni „żółtą prasą”, o której i w Europie wiadomo. Wystarcza ona -jak się zdaje – informacyjnym i intelektualnym wymogom większej ilości „białych”. Istnieje jednak w Ameryce – i to nie w znaczeniu przenośnem – „czarna prasa” t…

Gazeta Bydgoska 09.08.1922

Dwa współczesne żargony żydowskie.

Naród żydowski w swem dążeniu do panowania nad światem stosuje stale starą i wypróbowaną od 3000 lat taktykę. Jednym szczegółem tej taktyki jest upodobnienie się zewnętrzne do otoczenia, o ile to otoczenie jest na tyle silne, że może żydom w razie czego być groźne. Bo…

Close