Artykuły z czasopisma Gazeta Gdańska

Gazeta Gdańska 30.01.1935

Najkosztowniejsze morderstwo w świecie

Śledztwo kosztowało już 213.000 funtów szt. a nie zdołano jeszcze rozpoznać ofiary Policja australijska mozoli się nad wyświetleniem jednego z najbardziej zagadkowych morderstw. W dniu 2 listopada ub. r. znaleziono o godz. 6 rano w najbliższej okolicy miasta Albury na szosie zwłoki ładnej, mniejwięcej 20-letniej…

Gazeta Gdańska 03.01.1914

Urojenia

Gazety wychodzące na Kaszubach oraz i inne, omawiając sprawę Kaszubską, bardzo optymistycznie zapatrują się na tę sprawę. Zaprzeczyć nie można, że pochód prusactwa gorsze tu poczynił szkody, jak my to sobie przedstawiamy, my którzy tylko z gazet czerpiemy wiadomości odnośne. Trzeba samemu iść między lud…

Gazeta Gdańska 01.02.1935

Krawiec Damaszak ściąga długi i buty

Nie wolno rozbierać dłużników na środku ulicy w Gdyni Ściąganie długów jest naogół rzeczą niezwykle trudną. O ile przy zaciąganiu długu ludzie wykazują zwykle dużą energję, przedsiębiorczość a nawet zaparcie się siebie, o tyle przy ich oddawaniu zdradzają absolutny brak tych dodatnich i twórczych cech,…

Gazeta Gdańska 16-17.02.1935

Obraz społeczeństwa pomorskiego w XI i XII w. (cz. II)

II. Możnowładztwo Badania znakomitych znawców średniowiecza polskiego prof. Tadeusza Wojciechowskiego i zwłaszcza prof. Kazimierza Tymienieckiego wykazały, że w zaraniu naszych dziejów najważniejsze miasta polskie, jak siedziby książąt, biskupów oraz centra administracyjne, cechuje znaczna decentralizacja pod względem społecznym, prawnym oraz własnościowym. Znajdowały się tu domy i…

Gazeta Gdańska 01.02.1935

Obraz społeczeństwa pomorskiego w XI. i XII. wieku (cz. I)

I. Książę Odcięte od siebie trudnemi do przebycia puszczami oraz pasem moczarów i błot nadnoteckich, sąsiadujące ze sobą geograficznie plemiona Polan i Pomorzan już w zaraniu dziejów przybrały odrębne drogi historycznego rozwoju. Kiedy pierwsze z nich stało się zalążkiem potężnej piastowskiej organizacji państwowej, a przez…

Gazeta Gdańska 04.02.1938

Kraj bez kryzysu

Wyspa Chmurnej Północy najszczęśliwszym zakątkiem świata Zagubiona wśród wód Atlantyku, odcięta od reszty świata, Islandia, „wyspa chmurnej północy” – jak ją nazwał Goetel – żyje swym własnym życiem, zdała od trosk i wstrząsów, które gnębią kontynenty. Zajmując terytorium tak wielkie jak Holandia, Belgia i Szwajcaria…

Gazeta Gdańska 01.02.1938

Skandaliczne praktyki parcelacyjne na Kresach Wschodnich

Różne mogą być poglądy na sposób i metody, jakie należałoby stosować celem zwiększenia ekspansji żywiołu polskiego w Małopolsce Wschodniej. Ale nie ma – i być nie może – najmniejszej różnicy poglądów w kwestij zasadniczej: polski stan posiadania nie może pod żadnym warunkiem i pozorem ulec…

Gazeta Gdańska 27.02.1935

Młodzi hitlerowcy mówiący… po polsku

Na marginesie Zjazdu Olsztyńskiego W czasie imponującego zjazdu, który dnia 13 ub. m. zgromadził w sali hotelu „Concordia” w Olsztynie ok. 1500 delegatów ośrodków polskich z Warmji, Mazur, Powiśla i Ziemi Malborskiej, właśnie podczas podniosłej przemowy prezesa Związku Polaków w Niemczech ks. Domańskiego, zadudniał na…

Gazeta Gdańska 24.12.1935

Zabytki pogańskiej przeszłości w obrzędach ludowych

Zwyczaj przebierania się w skóry zwierzęce i udawania zwierząt, istnieje u ludu naszego na całem etnograficznem terytorium Polski, a związany jest z uroczystościami Bożego Narodzenia, Wielkiej Nocy, wesela, pogrzebu, chrzcin i t p. Zwyczaj ten istnieje i u innych ludów słowiańskich i niesłowiańskich. Obrzędy takie…

Gazeta Gdańska 24.12.1935

Boże Narodzenie w życiu Słowackiego

Misterjum Narodzin Chrystusa, tajemniczy nastrój wigilijnego wieczoru, rzuconego na białe tło zimy, cała wiązanka obyczajów pradawnych, związanych z grudniowemi Godami – wszystko to wywiera od wieków głębokie wrażenie na czujących sercach ludzkich. Jest to święto dziwnie białe. Przychodzi do nas w bieli śniegu i skrzydeł…

Gazeta Gdańska 24.12.1935

Dzieje opłatka w Polsce

Zwyczaj dzielenia się opłatkiem, istniejący w Polsce już w wieku piętnastym, a może i dawniej, wytworzył konieczność powstania specjalnego przemysłu artystycznego, „przemysłu opłatkowego”, który sięga wieku szesnastego. W wieku szesnastym sporządzono przedmiot, służący do wyrobu opłatków, rodzaj szczypiec żelaznych, składających się z dwóch ramion, kształtu…

Gazeta Gdańska 22.02.1935

Fryderyk Chopin
Historyczne znaczenie jego twórczości

Obchodzimy w dniu 22 lutego b. r. 125-lecie urodzin Fryderyka Chopina. Niewiele też krótszy okres czasu dzieli nas od tej chwili, kiedy genjusz jego jak meteor zabłysnął na firmamencie Sztuki. A były to przecież czasy, kiedy na tem niebie jaśniały gwiazdy niepośledniej wielkości, nie same…

Gazeta Gdańska 21.02.1935

Jak to Wojciech Kossak rozmawiał z cesarzem Wilhelmem

(t) „Ilustrowany Kurjer Codzienny” przynosi opowiadanie najstarszego z żyjącej generacji malarskiej rodziny Kossaków, mistrza Wojciecha, o tem jak to w czasie wojny światowej z panem Wojciechem na ulicach Krakowa sam cesarz Wilhelm „serdecznym uściskiem dłoni” się witał. A było to tak. Pan rotmistrz od austrjackich…

Gazeta Gdańska 23-24.02.1935

Za czasów Kopernika

Rok 1454-ty był w dziejach Torunia rokiem wielkich przemian, zwiastujących nastanie nowej ery dla miasta, cieszącego się wówczas sławą jednego z najpotężniejszych grodów nadwiślańskich. W owym pamiętnym roku stany pruskie, niezadowolone z srogich rządów krzyżackich, wypowiedziały posłuszeństwa zakonowi i za namową burmistrza toruńskiego Tilmanna von…

Gazeta Gdańska 12.02.1935

Handlarze dusz dzieci polskich w W. M. Gdańsku

Ile warta jest dusza polskiego dziecka w W. M. Gdańsku? Nad tem pytaniem „gdzieś” zastanawiano się widocznie, gdyż w różnych okolicach W. M. Gdańska rozpoczęła się akcja skupowania dusz, przyczem za jedną duszę ofiarowano od 8 do 10 guldenów. Panowie handlarze sądzą, że tak marna…

Gazeta Gdańska 07.02.1935

Zima w porcie

BEZ ŚNIEGÓW I MROZÓW. – ZMARZNIĘTA ENERGJA LUDZKA. – BŁOGOSŁAWIEŃSTWO PRACY. CHARAKTERYSTYCZNE CECHY PORTÓW POLSKICH GDAŃSKA I GDYNI. – W PORCIE WĘGLOWYM PRAGNĄ DESZCZU, A W PORCIE ZBOŻOWYM KLNĄ, GDY SPADNIE KROPELKA. – WRACAMY DO MIASTA. Szkwał! Porywa z powierzchni kropelki wody i osadza drobnym…

Close