Artykuły z czasopisma Głos Narodu

Głos Narodu 15.11.1930

Etatyzacja sumień

Etatyzacja życia gospodarczego prowadzi do coraz dalej idącego zacieśniania swobody jednostki w rozporządzaniu się swoim majątkiem. Jest ona podrywaniem podstawy naszej cywilizacji: prawa własności. Coraz lepiej uświadamia sobie społeczeństwo polskie zgubne skutki etatyzmu na tym polu. Prócz kilku zaślepieńców, prócz takich ideologów socjalizmu jak pan…

Głos Narodu 08.01.1900

Żydowska lichwa wśród Hucułów

Ruski dwutygodnik Hromadskij Hołos, organ radykalnej partji, zamieścił w 23 numerze artykuł, p. t. : „Żywe obrazki huculskiej nędzy”. Czytamy w nim wprost przerażające wiadomości o żydowskiej lichwie, nie, to za słabo powiedziano, o żydowskim rozboju między Hucułami i o niewytłómaczonem postępowaniu władz względem żydowskich…

Głos Narodu 20.05.1926

Rokosz Józefa Piłsudskiego

Rokoszaninem był Juljusz Cezar, rokoszaninem był Napoleon i rokoszaninem był Mussolini. Każdy z tych mężów stanu przechodził przez swój Rubikon, każdy rzucał, albo gotów był rzucić swoje wojska przeciw wojskom rządowym i żaden z nich nie wahał się przed „kurzem krwi bratniej”. Ale jednocześnie każdy…

Głos Narodu 14.09.1927

„Tradycja znikania w rodzinie Zagórskich”

O gen. Zagórskim niema żadnych wiadomości. „Głos Prawdy” korzystając z tego, że od 31 dni „zaginiony” generał bronić się nie może, drukuje artykuł o tajemniczem zniknięciu Juljusza Zagórskiego (brata generała) w roku 1919. „Tragedja – pisze „organ piłsudczyków” – czy może obydwaj bracia spacerują dzisiaj…

Głos Narodu 01.02.1900

Galicja czy Palestyna?

Ciekawy i bardzo znaczący artykuł pod powyższym tytułem pojawił się w pierwszym zeszycie styczniowym żydowskiego tygodnika, wychodzącego po niemiecku w Krakowie, p. t. Sprawiedliwość. Wśród innych ważniejszych spraw brakło nam miejsca na omówienie tego artykułu i zaznajomienie naszych czytelników z jego treścią. Jest on znamienny…

Głos Narodu 03.05.1901

Z dziejów walki na śmierć i życie

Z Poznania donoszą odnośnie do sprawy bluźnierstw „Posener Ztg” przeciwko Matce Boskiej Częstochowskiej, że pod parciem wzburzonej opinji publicznej, prokuratorja poznańska czuła się zmuszona do wniesienia oskarżenia przeciwko „Posener Ztg”, uznając, że w znanym artykule (w nr. 160) dopuściła się ciężkiej obrazy religji katolickiej przez…

Głos Narodu 09.01.1900

„Westrussland” *

Wydany świeżo w Berlinie atlas Andree’go daje Dzien. Poznańskiemu temat do następujących najzupełniej słusznych uwag: „Nawet do sfery czysto naukowej, jaką jest nauka o ziemi, wdziera się moloch antykulturny, któremu na imię germanizacja i robi zamach na to, co każdemu narodowi jest świętem, godzi na…

Głos Narodu 02.09.1939

Bezczelna mowa Hitlera w Reichstagu

Warszawa, 1. IX. (Tel.). O godz. 3 nad ranem zadecydowane zostało zwołanie Reichstagu na godzinę 10 rano. Na posiedzeniu tym Hitler wygłosił trzy kwadranse trwające przemówienie. Wbrew temu wszystkiemu co świat cały ma świeżo w pamięci, Hitler rozpoczął od stwierdzenia, jakoby Niemcy narodowo-socjalistyczne znosiły udrękę…

Głos Narodu 05.01.1900

Zbrodniczy zabobon żydowski!

Niezwykle sensacyjną sprawę rozsądzały sądy warszawskie: Dnia 15-go kwietnia r. b. niejaki Nusyn Goldwasser z Radzymina oznajmił policji tamecznej, iż zamieszkały razem z nim młodszy brat, Moszek, z niewiadomej pobudki, najprawdopodobniej zaś przez nienawiść ku niemu, sprofanował mogiłę jego niemowlęcia, odkopał bowiem zwłoki dzieciny i,…

Głos Narodu 18.02.1923

Kopernik o – walucie.

(Ustępy z dzieła Mikołaja Kopernika „Sposób urządzenia monety”) Lubo niezliczone upadku królestw, księstw i rzeczypospolitych można by naznaczyć przyczyny, te jednak cztery: niezgoda, śmiertelnośc, niepłodność ziemi i spodlenie monety, są według mojego zdania, najgłówniejsze. Trzy pierwsze są tak jasne, iż nikt prawdzie ich nie zaprzeczy;…

Głos Narodu 12.01.1900

Co to jest Łódź?

– Kominy, kościoły, bóżnice, ludność, teatry, ogrody, ulice. – Łódzkie żydki. – Miejscowi i Litwaki. – Sjonizm łódzki. – Łódzka moralność. – Bohater narodowy Salo Boruch. – Co będzie z Łodzią. Mało kto z szerokiego ogółu w Galicji, zdaje sobie z tego sprawę, co to…

Głos Narodu 01.01.1903

Alfred Nobel

Wobec nowego rozdania nagród z zapisu Nobla, świat zajmuje się znowu człowiekiem, którego wynalazek sprzyjał rozwojowi wojny, a testament popiera sprawę pokoju. Oto kilka szczegółów biograficznych. Nobel był z pochodzenia Szwedem, niepospolita energja, wytrwałość i przedsiębiorczość były zaletami dziedzicznemi w tej rodzinie. Jego ojciec, Emanuel,…

Głos Narodu 03.01.1903

Wynalazki warjatów

Prawo patentowe istniejące we Francji od roku 1844-go dozwala na wydawanie patentów wynalazcom bez poprzedniego zbadania ich wynalazków. Na dyplomie tylko urząd patentowy zwany we Francji „Bureau de brevets” dodaje od siebie uwagę, że za dobroć i prawdziwość opisanego wyżej wynalazku nie bierze na siebie…

Głos Narodu 14.01.1894

Kogut u ludu

Jeżeli w czem, to w wierzeniach ludowych znajdziecie najwięcej średniowiecczyzny, a nawet czynników legendowych, sięgających zamierzchłej starożytności. Wierzenia te pochodzą z pokolenia na pokolenie, notowane przez etnografów, nie zbijane przez nikogo. Między innemi do dziś dnia istnieją podania i wierzenia, które zwierzętom przypisują władzę cudowną…

Głos Narodu 04.10.1938

Kwiaty na bagnetach!

(od naszego specjalnego wysłannika) Krakowski dworzec w dniu 2 października o godzinie 5 rano jest dziwnie ożywiony. Kasy wydają wielkie ilości biletów do Cieszyna. Na wszystkich twarzach znać radosny nastrój i przeczucie niezapomnianych chwil. Jest pochmurno ale ciepło. Pociąg rusza. Jedziemy do Cieszyna, aby być…

Close