Artykuły z czasopisma Głos Poranny

Głos Poranny 09.12.1929

Dniówka robotnika w Ameryce

Wrażenie z pracy w zakładach Forda Nazwisko Forda, znane w całym świecie, dla wielu posiada jakieś wprost niesamowite znaczenie. Dla miljonów ludzi jest on czarodziejem, który sypie z rogu obfitości niezliczoną ilość samochodów, jest jakby prorokiem nowego stulecia, twórcą nowych metod i warunków pracy. Jak…

Głos Poranny 18.12.1929

Oblicze dzisiejszego sejmu

Skład narodowościowy i zawodowy POSŁOWIE WEDŁUG NARODOWOŚCI W sejmie obecnym jest 350 posłów polaków i 94 innych narodowości. Ci ostatni dzielą się na ukraińców, niemców, żydów, białorusinów, czechów i rosjan. Ukraińców jest w obecnej izbie 44. Dzielą się oni podług klubów w następujący sposób: 20…

Głos Poranny 15.12.1929

Ile zarabiają urzędnicy

Premier – minister – wojewoda – starosta Pracownicy państwowi pobierają płace na podstawie podziału na kategorje. Jakie są normy tych uposażeń, unaoczniają to dane z oficjalnego źródła „Rocznika statystycznego”, wydawanego przez Główny Urząd Statystyczny. Urzędnicy należą do jednej z czterech kategorji służby państwowej: administracji ogólnej,…

Close