Artykuły z czasopisma Hasło Łódzkie

Hasło Łódzkie 12.09.1930

„Wypędzanie djabła” z chorej kobiety

Obrazek z czasów średniowiecznych na wsi pod Łodzią W dniu onegdajszym doszło do wiadomości komendy P. P. w Sieradzu niesamowite doniesienie, a mianowicie, że we wsi Zelisław miał miejsce okropny wypadek nawiedzenie włościanki przez djabła, który całkowicie opętał kobietę i mimo wszelkich zabiegów wytrawnego znachora…

Hasło Łódzkie 14.09.1930

Program rozbioru Polski

Niedawne rewelacje niemieckiej prasy demokratycznej o współpracy Reichswehry z armją czerwoną zasługują na baczną uwagę. Wojskowa współpraca Niemiec i Z.S.S.R. datuje się już od chwili zawarcia umowy w Rapallo . Jeden z wybitnych wojskowych lotników sowieckich Wojtek, który zerwał z Sowietami i przebywa na emigracji,…

Hasło Łódzkie 21.09.1930

Reklama w starożytności i obecnie

„Wywoływanie” najstarszą formą zachęcania do kupna Miał słuszność stary Ben Akiba, twierdząc, iż wszystko na tym świecie kiedyś już było. Nawet reklama, która w naszych czasach tak olbrzymią w życiu gospodarczem wszystkich cywilizowanych narodów odgrywa rolę, bynajmniej nie jest wynalazkiem nowoczesnym. Znały ją bowiem już…

Hasło Łódzkie 18.09.1930

Bajeczna tranzakcja
„Oryginalna” tablica z góry Synaj za 500 zł

Majloch Guterman, kupiec zbożowy z Piaseczna pod Warszawą padł ofiarą oszustwa jakiego jeszcze świat nie widział. Pewnego dnia odwiedził go współwyznawca, ubrany w piękny strój galicyjski. Oświadczył, iż właśnie przybywa z Palestyny i ma do sprzedania dwie autentyczne tablice kamienne, na których z polecenia Mojżesza,…

Close