Artykuły z czasopisma Ilustrowana Republika

Początki medycyny w dawnej Łodzi

Przed stu laty nie było w mieście naszem ani jednego lekarza. – Chorych leczył cyrulik lub baba-analfabetka. Niezwykle szybki rozwój stolicy polskiego przemysłu. Gdy wiosną r. 1810 Frankenstein, fizyk powiatowy łęczycko-zgierski zwrócił się do burmistrza Czaykowskiego z prośbą o informację „czyli w mieście tym jakie…

Jak zwalczyć kryzys światowy

Wysokie płace, niskie ceny, zwiększenie produkcji – oto, co uratować może chory organizm świata. Nieprzemyślana oszczędność jest gorsza od rozrzutności. W amerykańskiej prasie noworocznej ukazał się artykuł Henryka Forda o przyczynach i sposobie zwalczania ogólnoświatowego kryzysu. Artykuł odbił się głośnem echem na całym świecie, wywołując niezwykłą…

Ludzie genjalni są obłąkani
Wielkie myśli rodzą się w chorym mózgu.

Znakomity uczony niemiecki, psychjatra, dr. Wilhelm Lange – Eichbaum ogłosił w tych dniach bardzo interesujące dzieło, którego tytuł mówi sam za siebie. Tytuł ten brzmi – „Genjusz i obłąkanie”. Dr. Eichbaum rozwija w dziele tem teorję, że każdy genjusz stoi na granicy obłąkania. Niema wśród…

Za i przeciw karze śmierci

W Anglji ukazał się obecnie niezwykle ciekawy dokument: sprawozdanie komisji parlamentarnej, wyłonionej w celu zbadania kwestji zniesienia kary śmierci. Komisja ta składała się z 15-tu przedstawicieli, trzech głównych ugrupowań politycznych, lecz konserwatyści w ostatniej chwili wycofali się z niej. Żądali oni bowiem odłożenia posiedzeń do…

Pierwszy proces kryminalny w Łodzi

Odbył się przed 150-ciu laty w izbie „sesjonalnej urzędu burmistrzowskiego” Oskarżeni: Antoni Gozdowski i Zofja Moczygębina o… „obcowanie płciowe w alkierzu szynkowni” Znakomity historyk polski i pierwszy zarazem w piśmiennictwie naukowem badacz dziejów dawnej Łodzi, prof. Kochanowski powiada w swym słynnym szkicu „Kiedy Boruta był…

9-ciu dyktatorów z Kapitolu

Najstarszy z nich liczy sobie lat 79, najmłodszy – 62. – Każdy obywatel ma prawo zaskarżyć do Sądu Najwyższego ustawę państwową i obalić ją. – Starcy z „Kapitolu” pełnią swe obowiązki dożywotnio i nie mogą być usunięci (x) Mimo, iż upłynął cały miesiąc od wyborów…

Świat podziemny Łodzi

Jak żyją i co robią ludzie z „Piekiełka”. – Obcemu wstęp wzbroniony. – Tajemnice, które obowiązują całą dzielnicę. Tam, gdzie panuje nędza i zbrodnia. (s) Gdy mówimy i piszemy o Bałutach, o tej dzielnicy, gdzie t. zw. świat podziemny żyje w całej pełni, musimy zatrzymać…

„Kulturalny” system zabijania ludzi

Egzekucje w amerykańskiem więzieniu Sing-Sing. Jeden z dziennikarzy nowojorskich miał sposobność być naocznym świadkiem stracenia 2 skazańców „ulepszonym” systemem amerykańskim (zapomocą prądu elektrycznego). Egzekucja odbyła się w osławionem więzieniu Sing-Sing, a skazańcami byli dwa młodzi ludzie. Jeden z nich chciał usunąć ze świata męża swej…

Close