Artykuły z czasopisma Ilustrowany Dziennik Polski

Nowa czeska intryga

Zawarcie sojuszu i wojskowej konwencyi z koalicyą stawia Polskę przed szeregiem nowych zagadnień, nakładających nowe obowiązki i nowe prawa. Jednem z tych palących zagadnień jest rozwiązanie sprawy czeskiej. Czesi są, sojusznikami kolicyi a zatem i sojusznikami Polski – to jest zasadnicze stanowisko, z którem gabinet…

W bagnie żydowskich insynuacyi

Ostatni numer „Nowego Dziennika” przynosi artykuł pt. „Po tragedyi w Pińsku„. – Oddawna przywykliśmy do insynuacyi żydowsko-ruskich w guście „ prześladowań”, „pogromów” i „krzywd” i wiemy że w postępowaniu ich jest pewna metoda, stale stosowana do naszego społeczeństwa „calumniare audacter, aliquid haerebit” (śmiało szkaluj, zawsze…

Wł. St. Reymont o polskim chłopie i inteligencyi

Paryski „Excelsior” zamieszcza dłuższy wywiad z przybyłem świeżo do Paryża z pozdrowieniem od kraju dla armii Hallera znakomitym twórcą epopeji chłopskiej W. St. Reymontem. Reymont przedstawił obraz nowej Polski, w której chłop polski odegra wybitną rolę. Wynurzenia swe rozpoczął autor „Chłopów” od skreślenia impresyjnego obrazku…

Close