Artykuły z czasopisma Ilustrowany Kuryer Codzienny

List z Monachjum (5)
Po harapie

Monachjum, w marcu. Do Monachjum przyjechałem post facfum. Ale na samo festum. Jeszcze dziesięć dni temu niewiele brakowało, aby Bawarja została królestwem. I rozeszło się jakoś… Held zatrzymał cały interes – tak, jak z drugiej strony obiecywał solennie, że na moście zatrzyma komisarza Rzeszy. Komisarza…

Dziwne tchórzostwo i odwaga… nie na miejscu

Jakoś niewspółmierna jest reakcja Żydów na… akcję hitlerowców. Jakgdyby bojaźliwa i ujawniająca brak odwagi. Z jednej strony mordowanie Żydów, z drugiej akcja protestacyjna, która chwilowo ogranicza się do… energicznych tytułów w dziennikach. Mamy przed sobą n. p. depesze z Londynu, w której mowa, że „wśród…

„Krajem teroru jest przedewszystkiem… Polska”

„Strategik” drugiej międzynarodówki Vanderwelde szkaluje w niesłychany sposób Polskę. (Korespondencja własna „Ilustrowanego Kuryera Codziennego”) Bruksela, w marcu. Od dłuższego czasu ani Vanderwelde, ani organ socjalistów belgijskich „Le Peuple” nie zajmował się Polską. Aż oto znowu odezwał się. W jednym z ostatnich numerów „Le Peuple” czytamy…

List z Berlina (4)
Circenses

Berlin, w marcu. Właściwie to jest wielkie przedstawienie, spektakl, parada. Na pierwszy ogień idą circenses, chleb zaś stanowi treść dalszą, tonącą w gęstej mgle słów. Naturalnie, żadna jeszcze rewolucja nie obyła się bez aparatu teatralnego, bez cyrku nawet, ale ta właśnie rzekomo już skończona, a…

List z Lipska (3)
Rewolucja wyszła na ulicę…

Lipsk, w marcu. Skoczyłem na chwilkę do Saksonji. Ten wentyl wielkiego niemieckiego kotła chwilowo puszcza może najwięcej pary. Sądzę jednak, że najdalej za dzień – dwa zdystansuje go Bawarja. Ale na razie Saksonja gładko bierze rekord. Znalazłem się więc w Lipsku, gdzie także i teraz…

List z Berlina (2)
Berlin w powodzi chorągwi

Berlin, w marcu. Mimo wszystko nie miałem jakoś w samym dniu wyborów wrażenia, że to wielki moment historyczny. Mówiłem sobie: wybory wyborami a życie pójdzie swoim torem. Tylko zawodowcy traktują politykę poważnie. Przecież z tego żyją. Zapomniałem o wyborach tem łatwiej, że w Niemczech istnieje…

List z Berlina (1)
W paszczy lwa

Redakcja „I. K. C.” wydelegowała – jak już to donieśliśmy – do Niemiec znanego literata i feljetonistę, który będzie objeżdżać Niemcy i swoje wrażenia z państwa „brunatnego kanclerza” opisywać w feljetonach na łamach „I. K. C.”. Nazwisko autora trzymamy z łatwo zrozumiałych względów w tajemnicy…

Spostrzeżenia Duńczyka o Polsce

(L) Ponieważ cudzoziemiec często łatwiej dostrzegą pewne okoliczności nas dotyczące, niż my sami, więc liczne grono osób zebrało się na odczycie, który wygłosił w Warszawie w Polskim Instytucie Współpracy z Zagranicą p. William Jensen, znany literat duński p. t. „Spostrzeżenia Duńczyka o Polsce”. Odczyt ten…

„Mieszkańcy Marsa bombardują Ziemię!”

Dzikie sceny paniki wśród przerażonej ludności Ameryki. NOWY JORK, w październiku. (ch) Spokojnie słuchali w niedzielę Amerykanie zwyczajnych audycyj radjowych, komunikatu meteorologicznego i t. d., gdy nagle zapowiadacz rozgłośni Columbia Broadcasting Company przerwał program i z wyraźnem przerażeniem w głosie oświadczył, że we wschodnich stanach…

Precz z prusactwem Czechów

Kraków, 15 listopada. „Morg. Ztg” donosi: Czeski „Narodni Vybor” w Pradze unieważnił polsko-czeską ugodę na Śląsku, co do prowizorycznej sfery wpływów, zawartą 5 b. m. między Polską Radą Narodową w Cieszynie i śląskim Wyborem czeskim w Polskiej Ostrawie, odmawiając temu ostatniemu wszelkich praw do zawierania…

Czesi we wklęsłem zwierciadle

Kraków, z końcem grudnia. Obywatel polski, harcerz Jan Delong został wypuszczony z czeskiego więzienia i powtaca do Polski. Okoliczność ta budzi wspomnienia skandalicznego dla czeskiego wymiaru sprawiedliwości procesu, który jako jeden ze składników metody zadrażniania stosunków z Polską przez władze czeskie, nie prędko i nie…

Najbardziej znienawidzony
człowiek U. S. A.

Mr. Bergoff skręca głowę każdemu strajkowi. Nowy Jork, w lipcu. -Hallo, czy tu biuro p. Bergoffa? – Czem możemy służyć? – Ile panowie żądają za zlikwidowanie grożącego strajki? – Łączę z panem Bergoffem osobiście. – Hallo, tu jest Towarzystwo ABC. Moi ludzie – 1000 osób…

W stolicy Jego katolickiej Mości

(Orygin. korespondencja „Il. Kuryera Codz.”) Madryt, w styczniu. Trzy istnieją w Hiszpanji rodzaje pociągów: „llega cuando llega”, „no sale y no lleya” i „llega”, co przetłumaczywszy na polski znaczy: „przybywa kiedy przybywa”, „nie wychodzi i nie przybywa” i „przybywa”. Stanowi to wielki postęp w dziedzinie…

Gdynia po raz pierwszy

Poniżej zamieszczony feljeton pochodzi z pod pióra głośnego Strońcia z Lwowskiej fali, który to pseudonim kryje prawdziwe nazwisko p. Wilhelma Korabiowskiego. Jak widać z niego, wesoły i dowcipny Strońć, któremu tyle śmiechu zawdzięczamy, umie także spojrzeć na życie głębiej i poważniej. Około ósmej nad ranem…

Niezwykły dziwak

„Każdy człowiek jest w pewnym kierunku maniakiem” – zawyrokował niedawno jeden z niemieckich psychologów. Zbyt to skrajna i wysoce naciągnięta konkluzya – niemniej jednak nie pozbawiona pewnych znamion możliwości. Ileż to bowiem osób oddając się z zamiłowaniem danym gałęziom pracy, popada na tem tle później…

Czyżby naprawdę schwytano „upiora z Düsseldorfu”?

(Telegram własny „Il. Kuryera Codziennego”) Düsseldorf, 24 maja. (rg) Policja kryminalna w Düsseldorfie dokonała dzisiaj aresztowania robotnika Piotra Kürtena, urodzonego dnia 26 maja 1863 r. w miejscowości Mühlrein nad Renem pod zarzutem dokonania masowych morderstw na kobietach w ostatnich miesiącach roku ubiegłego w Düsseldorfie. Wedle wszelkiego…

Światowy spisek nacyonalistów żydowskich przeciw Polsce

(Garść nowych dokumentów i rewelacyi). Na Ukrainie połowę ludności żydowskiej wycięto w pień, a syoniści warszawscy bronią Ukraińców. – Księga kalumnii na Polskę, wydana we wszystkich językach świata. – Ohydna ilustracya w „Trenton-Evening Times” i odezwa „żydowskiego komitetu protestu”. – Cel tej kampanii. – Co…

Uchodźcy z piekła Barcelony opowiadają…

Genua, 29 lipca (K-K). Do portu w Genui przybył statek „Principessa Maria”, który przywiózł 1.500 uciekinierów z Barcelony. W tłumie tych, którzy uciekli ze straszliwego piekła w stolicy Katalonji, znajduje się 800 Włochów i 700 innych osób różnej narodowości, przeważnie Niemców, a także i Polaków,…

„Się połamie lub się zapluskwi…”

(v) Codzienne nadużycia, a nawet zbrodnie popełniane na polskim języku pozostają bezkarne, niestety bowiem niema odpowiednich paragrafów, któreby regulowały te sprawy i zabraniały pod odpowiedniemi karami drukowania potwornych niechlujstw, bezczeszczących naszą mowę. Poniżej zamieszczamy treść nadesłanej nam przez jednego z naszych krakowskich Czytelników, ulotki reklamowej,…

Ukraina… o 18 kilometrów od Zakopanego

Nowy antypolski wyskok Czechów Kraków, 31 stycznia. Wielka jest klęska, jaką ponieśliśmy w swoim czasie, przegrywając sprawę naszych kresów południowych. Straciliśmy wielką połać górnej Orawy, całe Czadeckie i prawie cały, odwiecznie polski, północny Spisz z doliną Popradu i miastami: Łubowlą, Podolińcem, Białą, Kieżmarkiem. Garnęła się…

W 50-tą rocznicę powstania

Kraków, 21 stycznia „Są w życiu narodów – pisze w jednem z dzieł swoich Kraszewski – chwile gorączki i podbudzenia, które, nie patrząc na ich skutki, same przez się wlewają nowe siły w całą społeczność, spotęgują jej władze, spajają i zbliżają ludzi i na długie…

Jedna sekunda bezpieczeństwa kosztuje Francję 1000 franków

Paryż z końcem grudnia. W hallu pałacyku przy rue Saint Dominique, gdzie mieści się ministerstwo wojny Republiki Francuskiej, stoi stary pancerz średniowiecznego rycerza. W prawem skrzydle tego pałacyku urzęduje minister wojny, p. Edward Daladier, ze swym sekretarjatem politycznym, na którego czele stoi p. Bizardel, młody,…

Boże Narodzenie u różnych narodów

Zwyczaj choinki istnieje dopiero od 300 lat.  – Choinki ze stali. – Wawrzyn, jako „Boże drzewko” Kraków, 27 grudnia. Boże Narodzenie minęło. Czyż można wyobrazić sobie to najmilsze ze świąt bez jarzącej się tęczą barw i blasków choinki? Ten miły, radosny obrazek jednoczy się nierozerwalnie…

Walka o czaszkę murzyna walką o honor Anglji

Londyn, w grudniu. (j.w.) Pomiędzy niewykonanymi dotychczas artykułami traktatu wersalskiego – a jest ich niemało – niezwykle oryginalnie przedstawia się artykuł 246, obowiązujący Niemcy do zwrócenia Wielkiej Brytanji czaszki sułtana Makaona. Od czasu do czasu zwraca się do Niemiec rząd angielski, nawołując do spełnienia przyjętego…

Co powiedział Marsz. Piłsudski o przewrocie?

Specjalny wywiad „Ilustr. Kuryera Codziennego” (Telefonem od naszego korespondenta) Warszawa, 24 maja (Wal.). W dniu dzisiejszym zwróciliśmy się do Marszałka Piłsudskiegoo z prośbą o udzielenie nam wywiadu wobec zaszłych wypadków w dniach 12, 13 i 14 maja. Poprosiliśmy przedewszystkiem p. Marszałka, aby był łaskaw dać…

Close