Artykuły z czasopisma Krakowski Kurier Wieczorny

Gen. Sikorski o perspektywach wojny sowiecko-niemieckiej

B. minister spraw wojskowych i b. szef sztabu gen. Sikorski zastanawia się na łamach „Kuriera Warszawskiego” nad ewentualnymi wynikami starcia Niemiec z Sowietami. Czytamy tam m. in.: „Jej (armii sowieckiej) wartość ofensywna była i jest dla nas wątpliwą. Nie będzie ona prawdopodobnie zdolna, z wyjątkiem…

Samobójstwo pod wpływem lektury

Powieściopisarka angielska postawiona w stan oskarżenia (ry) Czy znana powieściopisarka angielska Ethel Winifred Savi skazana zostanie za zabicie człowieka przez wydanie powieści p. t.: „Our Trespasses”. – Nasze uchybienia? Cała Anglia w wielkim napięciu czekała na wynik tego niezwykłego procesu sensacyjnego, który wytoczył autorce kupiec…

Niemcy w Polsce podnoszą głos

Zajęci wyborami sejmowymi, a ostatnio samorządowymi nie mogliśmy poświęcić należytej uwagi niezmiernie ważkim zagadnieniom: żądaniom organizacji Niemców hitlerowskich w Polsce. O sprawach tych jak również o losie Polaków w Niemczech pisaliśmy już kilkakrotnie, szczególnie w okresie ataku hitlerowskiego na Czechosłowację. Zgodnie z całą opinią polską,…

Gdzie kończy się Europa

Europa – to nietylko pojęcie geograficzne. Jak trudno byłoby w obecnej chwili dowieść tego – Europa to pojęcie, które za treść swa ma pewną ideę. Na tę treść ideową złożyły się całe stulecia – ba, nawet tysiąclecia, w czasie których narastała wysoka kultura i cywilizacja…

Ceremoniał biurokratyczny w praktyce

Jeden z dzienników warszawskich podaje tragikomiczny przykład biurokratycznego ceremoniału, zaręczając, że historia jest od „a” do „zet” autentyczna: Na pewnych robotach, wykonywanych sposobem gospodarczym przez pewną instytucję, zaszła konieczność kupienia knotów do latarni. Metr takiego knota kosztuje 70 groszy. Jak się załatwia taką sprawę w…

Młodzież szkolna a polityka

Dziś, gdy cała prawie prasa stoi na usługach rozmaitych stronnictw, a i do przeważnej części książek wmieszane są momenty czysto polityczne – poglądy na ustroje, zarówno ekonomiczne, jak i polityczne urabiają się znacznie szybciej wśród młodzieży, niż dawniej. Dowodzą tego n p. ostatnie akcje wyborcze…

Zdrada zgubiła Czechosłowację

PARYŻ (ar). Na łamach „Epoque” opowiada Henri Kerillis o rozmowie swej z szefem francuskiej misji wojskowej w Pradze gen. Faucher, który przed kilku tygodniami powrócił do Francji, po dziewiętnastoletnim pobycie w Pradze. W rozmowie gen. przedstawił swój pogląd na zagadnienie obronności Czechosłowacji w okresie kryzysu…

Szanse naszej turystyki omawia zagraniczny fachowiec

Donoszą nam z Zakopanego: W ubiegłe święta bawił w Zakopanem wł. jednego ze znanych berlińskich biur podróży, który zachęcony materjałem propagandowym naszych organizacji turystycznych pragnął poznać możliwości terenu, zanim skieruje do nas międzynarodową publiczność podróżującą, zwłaszcza Anglików i Amerykanów. Fachowiec niemiecki przyjechał do Krakowa samochodem…

Literatura na tackach

Nikogo prawie nie zdziwi fakt, że wielu pisarzy rekrutuje się ze sfer lekarskich. Nie tylko Axel Munthe, Celinne, czy Boy-Żeleński uprawiają literaturę na marginesie swej praktyki lekarskiej lub porzucili medycynę dla literatury. Jest więcej podobnych pisarzy. I to nie od dziś. Molier znów zrezygnował z…

Przymusowy „prorok hitlerowski” w świetle swych listów

(mol.) Jedno z pism niemieckich (emigracyjnych) zamieściło niedawno trzy, dotychczas nieznane, bardzo charakterystyczne listy Nietschego. Listy te są o tyle znamienne, iż dają one pośmiertną odprawę hitlerowcom, próbującym obecnie przywłaszczyć sobie Nietschego i stworzyć z niego proroka narodowego socjalizmu. Pierwszy list pisany jest do Heleny…

Tryumfalny marsz kleru w Polsce

Gdyby zachodziła jakakolwiek wątpliwość co do tego, kto najwięcej doznał korzyści z faktu rozwiązania przez władze zarządu Związku Nauczycielstwa, rozproszyłby ją wydany niezwłocznie po tym fakcie komunikat Katolickiej Agencji Prasowej K. A. P., tej urzędowej wyrazicielki politycznych interesów Kościoła Rzymskiego w Polsce. Wystarcza, istotnie, przeczytać…

Z czego państwo żyje

Budżet przedwojennej carskiej Rosji nazywano „pijanym”, ponieważ lwia część dochodów budżetowych – około 800 milionów rubli – płynęła z monopolówki. Nasz budżet można nazwać „monopolowym” w tym znaczeniu, że duża część jego dochodów tj. okrągło 25 proc. płynie z monopoli. Jest tych monopoli aż 5:…

Historia pieniądza

Długo nie rozumiano interesów pieniężnych, dlatego w obrotach bankowych widziano wpływ szatana. Tajemnicę kapitału, który wzrastał, posiadali Żydzi. Umiejętność bogacenia się ściągała na Żydów nienawiść. Niektórzy książęta europejscy powierzali Żydom podskarbiostwa. Poeta hiszpański, Pedro de Ayala, tak opisuje Samuela Levi, ministra skarbu don Pedra Kastylskiego:…

Ellis Island – wyspa łez

Dwadzieścia pięć milionów europejczyków znalazło się już za życia w piekle: to emigranci, którzy musieli przebyć gehennę Ellis Island, aby dotrzeć do amerykańskiego raju. W ciągu 32 lat, od roku 1892 do 1924 była wyspa łez – jak nazywano w całym świecie Ellis Island zmorą…

Anglicy o sytuacji wewnętrznej Polski

Londyn. Czołowe czasopismo gospodarcze angielskie — „The Economist” w numerze z dnia 6 sierpnia br. przynosi artykuł, omawiający sytuację wewnętrzną Polski. Podajemy ten artykuł w skróceniu, opuszczając miejsca „niecenzuralne”, względnie zbyt jednostronnie postawione, zwłaszcza ustępy poświęcone emigracji oraz polityce zagranicznej. Położona pomiędzy Niemcami a Sowietami…

Konsekwencje polityczne zgonu R. Dmowskiego

Parę dni już dzieli nas od pogrzebu Romana Dmowskiego. Parę dni dzieli nas od drobnych konfliktów, od zakazów wywieszania flag itp. a zarazem od słów najwyższego uznania, jakimi pożegnał Dmowskiego oficjalny obóz pomajowy, obóz Józefa Piłsudskiego, na łamach organów prasy ozonowej. Czas tedy zastanowić się…

„Kultura” faszyzmu

Faszyzm jako dyktatorska forma panowania wielkiego kapitału dochodząca do władzy przy pomocy oszukanego przezeń drobnomieszczaństwa oraz lumpenproletariatu wkracza w społeczeństwo zawsze i w dziedzinie życia kulturalnego pod hasłem zrewolucjonizowania pewnych form tego życia jako przestarzałych, aby sobie ułatwić eliminację wszelkiego postępu i niezależnej myśli. Już…

Close