Artykuły z czasopisma Lud

Lud 01.07.1912

Litwini nie są polakami.

Nie tylko ci litwini, którzy mówią po litewsku, ale i ci litwini, którzy mówią po prostemu i po polsku – nie są polakami. Tak jak stół jodłowy pomalowany na dąb będzie zawsze stołem jodłowym a nie dębowym, tak i litwin mówiący po polsku nie będzie…

Close