Artykuły z czasopisma Nowy Głos

Nowy Głos 31.03.1938

W oparach krwi
(Reportaż z Rzeźni Miejskiej w Warszawie)

Autor niniejszego reportażu, był jedynym dziennikarzem żydowskim, który za specjalnym zezwoleniem odwiedził rzeźnię warszawską w pierwszych dniach po wejściu w życie nowej ustawy o uboju „rytualnym” i „mechanicznym”. Szary poranek zimowy zastał nas w kolejce ludzi u wrót wielkiej rzeźni warszawskiej (Praga 2). Dokoła nalane…

Nowy Głos 16.02.1938

„Japończycy pochodzą od Żydów”

Pisarz amerykański Samuel Maschoff, który odbył podróż po Japonii opowiada następujące ciekawe szczegóły: Wszyscy wiedzą, że istnieje pogląd o pochodzeniu Japończyków od Żydów. Pogląd ten znajduje szerokie poparcie właśnie wśród warstw oświeconych, a nawet wśród badaczy historii japońskiej. Jak wiadomo, w Anglii i w Ameryce…

Nowy Głos 10.01.1938

Reymont i rabin

W „Prosto z Mostu” (Nr.2) poruszona została sprawa skrótów rzekomo poczynionych przez Reymonta w jego powieści „Ziemia Obiecana”. O cóż chodzi? Reymont w wywiadzie z Lefevrem wspomniał, że po napisaniu „Ziemi Obiecanej” na skutek interwencji łódzkich fabrykantów wykreślił z powieści kilka antysemickich i antykapitalistycznych fragmentów.…

Nowy Głos 08.07.1938

Technik budowlany z Tarnowa wydzierżawił w stolicy… Wisłę

Rekord oszukańczej bezczelności pobiła niewątpliwie trójka przestępców warszawskich, wydzierżawiając przybyłemu z prowincji technikowi budowlanemu p. Jerzemu Monitzowi (Tarnów)… Wisłę. Dobraną trójkę oszustów osadzono w areszcie. Są to: Helena Blanketti (Zielonka), Wacław Bojarski i Moszek Złoto (Smocza 50). P. Monitz odziedziczył nieruchomość w Grodnie. Szczęśliwy spadkobierca…

Nowy Głos 20.01.1938

Jak żyją warszawscy „Mędrcy Syjonu”…

Proszę wsiąść w jakikolwiek tramwaj, jadący w północną dzielnicę Warszawy i zagłębić się w czytaniu gazety!.. I proszę zwrócić uwagę na sążniste artykuły, na olbrzymie tytuły, krzyczące czernią czcionek o „Mędrcach Syjonu”, o bogactwie i potędze żydowskiej i o bezmierniej szczęśliwości „wybranego narodu”. Proszę przeczytać…

Nowy Głos 19.01.1938

Polityka konia trojańskiego

Tajny dokument odsłania plan opanowania Czechosłowacji przez Niemców (Od praskiego korespondenta „Nowego Głosu”) Praga, 18 stycznia. Przed tygodniem mogłem donieść, że na podstawie rokowań zakulisowych gotuje się porozumienie między rządem C. S. R. a Henleinowską partią Niemców sudeckich, wskutek czego Trzecia Rzesza zawiesza agresywną politykę…

Nowy Głos 03.02.1938

Kolega Kupa i rosyjski kurator

Walne Zebranie Bratniej Pomocy Uniwersytetu im. Józefa Piłsudskiego uchwaliło paragraf aryjski: Uchwała brzmi rewelacyjnie: 1) „…obecnie członkiem Stow. Bratniej Pomocy Studentów Uniw. J. P. nie może być student wyznania mojżeszowego ani pochodzenia z rodziny wyznania mojżeszowego; w razie wątpliwości w tym względzie kandydat na członka…

Nowy Głos 26.12.1937

„Gott strafe England”

Ten hymn nienawiści, zaczynający się od słów „Gott strafe England” śpiewały w latach 1914 – 1918 wszystkie pułki niemieckiego cesarstwa, wszystkie pułki austriacko – węgierskiej monarchii, wszyscy militarystycznie usposobieni wolnopoddani jego cesarskiej mości Wilhelma II i jego apostolskiej mości Franciszka Józefa I. Śpiewali uczniowie szkół…

Nowy Głos 21.01.1938

Żydzi na sprzedaż

Pan referent budżetu ministerstwa spraw zagranicznych podczas onegdajszej dyskusji w Komisji Sejmowej, omawiając zagadnienie emigracji, użył określenia, że w Polsce istnieje podaż na emigrację 100.000 Żydów rocznie. „PODAŻ”… Termin z zakresu operacji giełdowych, coś w rodzaju: „mam do oddania, kto bierze”, tak samo jak akcje…

Nowy Głos 12.01.1938

W autonomicznym okręgu nędzy

(okolice Niskiej, Stawek i pl. Parysowskiego) Zima jest w pełni. W ciągu ostatniego tygodnia ludzie starzy, lubujący się uparcie w jedynym porównaniu: „ech… przed wojną…” – nie mogą już gładzić bagatelnym a jałowym smętkiem: – cóż to za śnieg -przed wojną były śniegi!.. Modły narciarzy…

Nowy Głos 06.01.1938

Przezwisko „bolszewik” – jest zniewagą

Ciekawe orzeczenie Sądu Najwyższego Ogłoszone zostało charakterystyczne orzeczenie Sądu Najwyższego w procesie o zniewagę słowną. W jednej ze spółdzielni prowincjonalnych w czasie zebrania, doszło do utarczki słownej pomiędzy dwoma członkami zarządu, przy czym jeden użył pod adresem drugiego słowa „bolszewik”. Na tle tym wynikła sprawa…

Nowy Głos 04.01.1938

Wyrok 6 lat więzienia w procesie o zelżenie Narodu Polskiego

LWÓW (telefonem). W Borszczowie odbył się proces przeciw Lejbowi Majzelmanowi, oskarżonemu o zelżenie Narodu Polskiego. Akt oskarżenia zarzucał Majzelmanowi, że na korytarzu sądu grodzkiego odezwał się wobec woźnego Wł. Machora: „Wy Polacy możecie Żydom buty czyścić”. Na rozprawie oskarżony zaprzeczył, jakoby użyć miał tego wyrażenia…

Nowy Głos 26.12.1937

Leonardo da Vinci w świetle psychoanalizy

Na marginesie „Wspomnień z dzieciństwa Leonardo da Vinci” Zygmunta Freuda Notoryczny grzech biografów wielkich ludzi polega na wyszlachetnianiu opisywanej osobistości. Praca ich ma z reguły charakter idealizacyjny, gloryfikujący. Jest to zrozumiałe, gdy przy wyborze postaci decydował pozytywny do niej stosunek uczuciowy. Chcąc zamienić bohatera w…

Close