Artykuły z czasopisma Nowy Kurjer

Nowy Kurjer 18.04.1934

Żyrardów piekłem dla polskiego robotnika

Straszliwe warunki pracy i płacy oświetliła rozprawa sądowa w Warszawie Warszawa, 17. 4. (tel. wł.) Ub. soboty przed sądem warszawskim toczyła się sprawa na tle piekła robotniczego w Żyrardowie. Bolesna ta sprawa raz po raz powraca do sali sądowej i to od chwili tragicznego strzału…

Nowy Kurjer 01.01.1935

Niewidzialni dyktatorzy świata

Potęga fabrykantów broni i amunicji Henryk Ford pewnego razu powiedział: „Na świecie jest tylko 100 ludzi, zainteresowanych w wojnie: są to fabrykanci broni i amunicji”. Nie można, oczywiście, brać tego dosłownie. Przyczyny wojny są skomplikowane i sięgają głęboko w splot czynników gospodarczych, politycznych i narodowościowych…

Nowy Kurjer 03.01.1935

W jakich warunkach żyje polski robotnik?

Głównem jego pożywieniem chleb i kartofle W ostatnich latach spotyka się często skargi na zmniejszoną wydajność pracy robotników polskich. Przeważnie dotyczy to robotników, którzy przez pewien czas byli pozbawieni pracy lub też stanowili kadry t. zw. częściowo bezrobotnych, pracujących 2 lub 3 dni w tygodniu.…

Nowy Kurjer 04.01.1935

Ankieta o moralności dzieci

W fachowej nauczycielskiej i codziennej prasie znajdujemy ciekawe dane o ankiecie, którą w Wilnie wśród młodzieży szkolnej przeprowadził jeden z nauczycieli, p. M. Mikuła. Ankieta miała na celu – wywiad co do moralnego poziomu dzieci. Objęła dzieci szkolne (chłopców i dziewczęta) ze szkół powszechnych m.…

Nowy Kurjer 27.02.1938

Stolica dziwnego kraju

Ryga – miasto urodziwych kelnerek i wybrednych bezrobotnych (Od własnego korespondenta) Ryga, w lutym Czy w Łotwie jest bezrobocie? Mając nawet pod ręką najbardziej oficjalne statystyki, niezwykle trudno jest odpowiedzieć na to pytanie. Łotwie niewątpliwie brak rąk do pracy na roli, boć przecież nie jest…

Nowy Kurjer 20.04.1934

Francuska Legja Cudzoziemska (cz. II)

II. Los każdego legjonisty jest naprawdę pożałowania godny, bo gdy w marszu poraz trzeci lub czwarty zemdleje z pragnienia, zostanie na piasku zupełnie bez jakiejkolwiek opieki. Gdy natomiast po złożeniu przysięgi żołnierskiej zbiegnie z pułku, wówczas czeka go kara śmierci, albo też śmierć sama przychodzi…

Nowy Kurjer 08.01.1930

Zbrodnia ciemnoty czyli jak chłopi z pod Wielunia wypławili inżynierów

Warszawa, 7. 1. Ani p. Pietrzykowski, ani p. Kempisty, dzielni inżynierowie meljoracyjni, nie boją się wody, a jednak na wspomnienie chłodnych nurtów Widawy pod Wieluniem dotąd jeszcze miewają dreszcze. Początku sprawy należy szukać w kontrakcie, zawartym między urzędem ziemskim a Bankiem Ziemiańskim, który podjął się…

Nowy Kurjer 12.01.1930

Jak powstała apteka?

Pierwsze ślady aptekarstwa znaleziono na wschodzie – w Indjach i Egipcie. W Indjach bramini wyrabiali w najdawniejszych czasach pigułki czyszczące z soku ostromlecznego i mączki kukurydziannej; kapłani zaś egipscy robili różnego rodzaju odwary z ziół. Nazwa apteka pochodzi z greckiego i oznacza miejsce zapasowe. Grecy…

Nowy Kurjer 11.01.1930

Para nagich bandytów przed sądem

Przed sądem karnym w Wiedniu stanęła oryginalna para: mężczyzna i kobieta. On, noszący nazwisko Schuhmacher, a ona Augusta Beiter. On oskarżony o liczne oszustwa i kradzieże z włamaniem, a ona tylko o kradzieże. Oryginalna para znana jest wiedeńskiej kronice policyjnej pod nazwą „nagich bandytów”. W…

Nowy Kurjer 02.05.1934

I to jest poziom umysłowy polskich maturzystów?

SKANDALICZNE WYNIKI ANKIETY PISMA WARSZAWSKIEGO (b) Wysłannik redakcji jednego z pism warszawskich przeprowadził szereg rozmów z uczniami i uczenicami 8. klasy szkół warszawskich. Dojrzałym pannom i wąsatym kawalerom zadał szereg pytań, na które, zdaćby się mogło, każdy przeciętnie inteligentny i posiadający gimnazjalne wykształcenie człowiek powinien…

Nowy Kurjer 24.04.1934

Anonimowy turysta angielski pisze uszczypliwie o wsi polskiej

W jednym z numerów „Times’a” pojawił się uszczypliwy artykuł jakiegoś anonimowego korespondenta na temat polskich dróg. Podajemy go jako curiosum: „W Polsce lekceważono sprawę budowy dróg, to też nawet szosy mają charakter pierwotnej, poczciwej imprezy, a boczne drogi są wręcz urocze w swej prymitywności. Dróg…

Nowy Kurjer 13.04.1934

Francuska Legja Cudzoziemska (cz. I)

Nić smutku, cierpień i tajemniczości przewija się przez dzieje francuskiej „Legji Cudzoziemskiej”. Mało jest zapewne ludzi, którymby historja Legji była obca i nieznane życie tysięcy ludzi, co zaprzedali się świadomie czy nieświadomie w służbę obcą i straszną. Legja cudzoziemska, to piekło na ziemi, z którego…

Nowy Kurjer 19.10.1935

Jak się dziś żyje w Niemczech

Berlin, w październiku. Wszyscy, którzy znali dawny, t. zwany republikański Berlin, zauważyli, że stolica Trzeciej Rzeszy spoważniała nad miarę. Rzecz jasna, że źródło owej powagi Berlina i całych zresztą dzisiejszych Niemiec nie tkwi tylko w fakcie stałego wkładania obywatelom w uszy, że wesołość nie przystoi…

Nowy Kurjer 10.01.1935

30 procent analfabetów…

Groźna statystyka ciemnoty w Polsce Główny Urząd Statystyczny publikuje obecnie szczegółowe dane ostatniego powszechnego spisu ludności z roku 1931. Opracowane są one powiatami i zawierają niezmiernie charakterystyczne informacje. Jedną z pierwszych rubryk, po wyznaniu i języku ojczystym, jest rubryka, zawierająca zestawienie ludzi powyżej lat dziesięciu,…

Nowy Kurjer 20.01.1935

ZAPEWNIENIA HITLERA

„Niemcy nie naruszą nigdy pokoju”… Londyn, 21. 1. (Pat.) Specjalny sprawozdawca „Daily Mail”, znany jako prawa ręka lorda Rothermere Price, odwiedził wczoraj kanclerza Hitlera w Brunatnym Domu w Monachjum i odbył z nim dłuższą rozmowę. Z rozmowy tej zasługują na podkreślenie odpowiedź Hitlera na uwagę…

Close