Artykuły z czasopisma Prawda

Prawda 10.11.1929

Szczęśliwy kraj

Jest rzeczą niewyjaśnioną, co skłoniło piętnastoletniego Avona A. Foremana, zamieszkałego w Baltimore, w Stanach Zjednoczonych, że w połowie lipca ni stąd ni zowąd przymocował starą deskę do prasowania na szczycie 15 stóp wysokiego masztu, stojącego w ogrodzie jego ojca, poczem wydrapał się na maszt, usadowił…

Prawda 17.11.1929

Reklamowe gadanie

Radjo nie powinno być wogóle nadużywane do reklamy. Prędzej czy później prawda ta stanie się oczywistością i trudno nam będzie pojąć, że kiedyś nie rozumiano tego i z chęci zarobku popełniano gwałt na słuchaczach, płacących opłaty radjowe, pchając im w uszy „towar” nie ten, za…

Prawda 10.02.1929

Trocki

W urzędowym organie rządu sowieckiego ukazał się komunikat, według którego naczelne władze partji komunistycznej i naczelna władza sowieckiej republiki rosyjskiej zdecydowały się wydalić z granic Rosji Leona Trockiego, jednego z najbardziej czynnych uczestników przewrotu bolszewickiego, ministra wojny republiki sowieckiej i generalisimusa armji czerwonej – byłego,…

Prawda 10.02.1929

Antypolska literatura we Francji

René Martel. – La Pologne et Nous. – La Légende et L’histoire Chiméres et Réalités. Literatura antypolska we Francji jest liczną i do ostatnich czasów była ignorowaną przez publicystykę polską, natomiast wszelkie głosy przychylne, wszelkie wydawnictwa naszej propagandy we Francji były reklamowane. Jest to polityka…

Prawda 27.02.1927

Mniejszości narodowe

Chakterystyka czterech głównych mniejszości narodowych w Polsce i ich właściwości, wpływających na ustosunkowanie się do Państwa. Przy układaniu traktatu wersalskiego, jakoteż przy innych traktatach w formowaniu nowopowstalych państw okazało się rzeczą niemożliwą tworzenie państw o jednolitej narodowości ze względu na prawa historyczne i  warunki terytorjalne.…

Prawda 04.03.1934

3000 lat budownictwa drogowego

1. BUDOWNICTWO DROGOWE W OKRESIE PRZEDHISTORYCZNYM. Najstarsze ślady budownictwa drogowego, jakie udało się odnaleźć, pochodzą z przed 3.000 lat. A więc już w tej zamierzchłej przeszłości ludzie znali sztukę budowania dróg sztucznych, i jak można wnioskować z wykopalisk, sztuka ta była już wówczas wysoko rozwinięta,…

Prawda 25.02.1934

Inflacja w XIII wieku

W dobie obecnej – dobie niebywałego zaostrzenia problematu obiegu pieniężnego – nie od rzeczy może będzie zwrócić uwagę na sposób, w jaki problemat ten został rozwiązany w Chinach wieku XIII-go przez wnuka Dżingis-Chana, Cesarza Kubelai-Chana, założyciela dynastji, która panowała w Pekinie od 1280 do 1370…

Close