Artykuły z czasopisma Racjonalista

Racjonalista I 1932

Historja jednego cudu

14 sierpnia 1926 r., w wigilję Matki Boskiej Zielnej, kilkoro dzieci służby folwarcznej ze Słupi pod Środą (Wielkopolska) udało się w pole, aby nazbierać ziół i kwiatów do święcenia i przyozdobienia figury Matki Boskiej. Dzieci weszły na łąkę w celu wymienionym, lecz zabroniono im chodzić…

Racjonalista XII 1933

O klerykalizmie

Nie koniecznie trzeba zaraz sądzić, iż sprawy wyznaniowe są punktem centralnym życia kulturalnego, społecznego czy politycznego, aby jednak uświadomić sobie, jak dalece czynnik ten staje się ważki, pretendując we wszystkich tych dziedzinach do daleko idącej ingerencji. Sądziło się do niedawna przecież, iż taka kwest ja…

Racjonalista I 1933

Trzechsetlecie procesu Galileusza

Ktoby chciał przytoczyć przykład rzeczy nieprawdopodobnej, mógłby śmiało zużytkować w tym celu aktualną okazję. Niechby tylko przypuścił, że którykolwiek z uniwersytetów polskich urządzi akademję uroczystą ku przypomnieniu procesu Galileusza. Nie powiadamy: dla uczczenia, bo czcić tutaj kogokolwiek za cokolwiek niema powodu. Inkwizycja popełniła jeden ze…

Racjonalista VI 1931

Barjery wyznaniowe

Obecne stosunki polsko-żydowskie godne są nazwy czyśćca. Nacjonalizm stron obu pragnie je zamienić na istne piekło, a wyznaniowość dopomaga mu w tem dziele. Jeśli ta koalicja zwycięży, walczyć będą zażarcie na wspólnej ziemi splecione ze sobą w bolesnym uścisku dwa nienawidzące się wzajem narody. My…

Racjonalista V 1933

Hitleryzm

GARŚĆ REFLEKSYJ Trudno byłoby jeszcze przed dwudziestu laty przypuścić, że znajdzie się w kulturalnym europejskim świecie wielka, liczna grupa ludzi, wierzących w możliwość odbudowania jakiejś czystej, niemieszanej rasy. Bo nauka już wtedy niezbicie dowiodła, że w Europie nie istnieje nic podobnego do jednolitej, czystej rasy;…

Close