Artykuły z czasopisma Robotnik

Robotnik 26.08.1944

Odpowiedzialność za powstanie

Trzy dni temu radio Moskwa nadało odezwę dowódcy oddziałów polskich przy armii czerwonej gen. Żymirskiego, w której znaleźliśmy zapowiedź pośpieszenia na pomoc Warszawie. Chociaż stało się to dopiero po trzech tygodniach naszych zmagań z Niemcami, przyjęliśmy tę zapowiedź z całą sympatią. Szkoda tylko, że bezpośrednio…

Robotnik 03.09.1944

Społeczne oblicze Powstania

Wiele się mówiło i wiele się mówi o różnych obliczach powstania sierpniowego w Warszawie. Ma ono swój aspekt polityczny, militarny, moralny – ma również i oblicze społeczne. Chociaż w dobie działań wojennych – i to w takiej skali jak w Warszawie – procesy społeczne nie…

Robotnik 21.08.1944

Czy to prawda?

W sobotę moskiewska „Prawda” wystąpiła z najostrzejszym z dotychczas ogłoszonych artykułów na temat ostatnich wypadków w Warszawie. Artykuł podpisany przez Demidowa i zamieszczony w widocznym miejscu, na tytułowej kolumnie gazety stwierdza: „Czerwona armia czyni wszystko co jest w mocy ludzkiej, aby jaknajszybciej uwolnić Warszawę. Podziemne…

Robotnik 15.08.1944

Komendant Monter ostrzega: Za kradzież zrzutów – kara śmierci

Zdarzają się, niestety, wypadki przywłaszczania zawartości zrzutek przez nieodpowiedzialne elementy ze strony ludności cywilnej. Zaszłe i stwierdzone fakty zmusiły Kom. Okr. Warsz. AK Montera do wydania apelu do mieszkańców Warszawy, w którym czytamy: Oddziały AK walczące w obrębie Warszawy, zaopatrywane są w sprzęt wojenny, m.…

Robotnik 14.08.1944

Komunikat TASS o Powstaniu w Warszawie

Oświadczenie wydane przez TASS, oficjalną agencję sowiecką – stwierdza: „Ostatnio pojawiły się w zagranicznej prasie wiadomości, pochodzące z polskiego radia i prasy o wybuchu powstania w Warszawie w dn. 1.8., na rozkaz polskich kół emigracyjnych w Londynie. – Prasa polska i radio rządu emigracyjnego w…

Robotnik 21.08.1944

Pod uwagę tchórzy w schronach

Do redakcji naszej napływają opisy konkretnych wypadków, zasługujących nie tylko na napiętnowanie, ale i najsurowszą karę. Podajemy dwa z nich. – Kobieta z małym dzieckiem na ręku, uchodząca ze spalonej kamienicy chce wejść do schronu w nietkniętym domu we względnie bezpiecznej dzielnicy miasta. W piwnicy…

Robotnik 09.09.1944

Naga prawda

Prawda wygląda tak. Prowadzimy czterdziesty dzień akcję powstańczą zupełnie osamotnieni. Więcej. Otoczono nas kłębowiskiem intryg dyplomatycznych. Z początku starano się przemilczeć, a gdy już rzeka krwi ludu polskiego, przelana w tej walce o wolność wezbrała ponad miarę karlich zabiegów, obrzucono naszą akcję stekiem insynuacji i…

Robotnik 14.08.1944

Moskwa wobec powstania

Po nieoficjalnym wypowiedzeniu się Rosji w sprawie Powstania Warszawskiego za pośrednictwem „Związku Patriotów” w Moskwie, o czym pisaliśmy niedawno, w 12-tym dniu Powstania ukazało się oficjalne oświadczenie Sowietów, które podajemy na innym miejscu. – Oświadczenie to ma na celu powstrzymanie rosnącego na zachodzie przykrego zdziwienia,…

Robotnik 28.08.1944

Tak wygląda współpraca

Trzy dni temu Rumunia zrywając dotychczasowe stosunki z Niemcami, przerzuciła się na stronę aliantów. W całym kraju rozgorzały walki z wojskami niemieckimi, szczególnie ośrodkiem walk jest Bukareszt. O sytuacji w Bukareszcie podaje rumuński sztab generalny, że wewnątrz stolicy odbywa się w dalszym ciągu likwidacja dużych…

Robotnik 25.08.1944

„Patrioci” działają

Tak zwany Komitet Wyzwolenia Narodowego zarządził na ziemiach Rzeczypospolitej Polskiej opanowanych już przez wojska rosyjskie pobór do wojska. Pobór obejmuje kilka roczników młodszych oraz rejestrację szeregu roczników starszych. Uchylanie się od tego poboru zagrożone jest odpowiedzialnością według prawa wojennego. Zapytujemy, jakim prawem reprezentujący tylko siebie…

Robotnik 04.09.1944

Dno zbrodni

Jak długo istnieje świat, jak długo istnieje cywilizacja ludzka, nie było w historii takich zbrodniarzy, jakimi są Niemcy. Ludzkość widziała już różne rzeczy, ponure kaźnie średniowiecza, azjatyckie hordy, których pochód pozostawiał za sobą ruiny i zgliszcza, ale nigdy jeszcze w dziejach, nie było ludu ani…

Robotnik 18.03.1936

Mistyka krwi w tajnych związkach japońskich

Jest teraz rzeczą zupełnie wyjaśnioną, że niedawny pucz japońskich wojskowych był dziełem tajnych związków japońskich, a bynajmniej nie wyłącznie związku „Czarnego smoka”, jak to z początku przypuszczano. Pewien dziennikarz amerykański, który od wielu lat przebywa w Japonji i doskonale zna tameczne stosunki, stwierdził istnienie w…

Robotnik 10.04.1927

POSTACIE Z CIEMNOGRODU

Przytoczyliśmy wczoraj dosłowny tekst wyroku, wydanego przez Sąd Okręgowy w Bydgoszczy na ks. Kościoła Narodowego, St. M. Zawadzkiego. Ks. Zawadzki został skazany na dwa i dwadzieścia dni więzienia, względnie na 1.200 zł. grzywny. „Zbrodniarz” ów – pomiędzy innemi – ośmielił się przeczyć istnieniu szatana. Ten…

Close