Artykuły z czasopisma Słowo Polskie

Słowo Polskie 22.03.1929

W Anglji o korytarzu pomorskim

Czołowy dziennik londyński „Times”, który ma ten chwalebny, a w polskiej publicystyce niestety tak rzadko stosowany zwyczaj, że stara się swoim czynnikom dać możliwie objektywny materjał faktyczny, a potem dopiero oświetla go ze stanowiska swojej polityki – ukończył niedawno serię artykułów swego berlińskiego korespondenta na…

Słowo Polskie 16.02.1929

Miniaturowa republika na pograniczu Polski i Niemiec

Prasa niemiecka wspomina o republice na pograniczu Polski i Niemiec, która przetrwała 218 dni, a zakończyła swój byt z chwilą, gdy Międzynarodowa Komisja Graniczna wytyczyła granice Polski na zachodzie. Tuż na samej granicy polsko-niemieckiej, między Poznańskiem a Prusami Wschodniemi leży wioska Schwenten, cała ukryta w gęstych…

Close