Artykuły z czasopisma Światowid

Światowid 21.11.1936

Chorzów
Najmłodsze ze stutysięcznych miast Polski

Dzisiejsze miasto Chorzów, któro często jeszcze nazywa się niewłaściwie w potocznej mowie Królewską Hutą, powstało przed dwoma laty przez złączenie miasta Królewska Huta i gmin wiejskich Chorzów i Hajduki Nowe. Królewska Huta była tworem miejskim bardzo młodym. O utworzenie go czyniły w rządzie pruskim starania…

Światowid 21.11.1936

Dawne szable polskie

W związku z wręczeniem zabytkowej szabli polskiej Marszałkowi Śmigłemu-Rydzowi przez delegację Armji Polskiej, drukujemy poniżej artykuł o dawnych szablach polskich, oraz reprodukujemy najważniejsze typy tych szabel. „Za Jana Trzeciego – Króla potężnego W Staszowiem zrobiona – na harc z Tatarami, Tum we krwie ochrzczona –…

Światowid 08.02.1936

Sensacyjne odkrycie grobu Podbipięty w Berezweczu

Reportaż specjalnego wysłannika „Światowida” Nie wiele miał racji genjalny kpiarz nad kpiarzami, mości pan Zagłoba, gdy w karczmie czechryńskiej, panom braciom Podbipiętę przedstawiając, wyszydzał „nazwy pogańskie” jego włości i kluczów ziemskich. Czy w Mysikiszkach się rodził tego nie wiadomo, wiadomo natomiast ze starych pergaminów, że…

Światowid 26.12.1936

Orzeł polski w rozwoju dziejowym

W zamierzchłych czasach podbojów plemiennych i początkach tworzenia prymitywu polskiej państwowości, orzeł, jako symbol książęcy, a wiec jako symbol potężniejszego nad słabszymi występuje niemal równocześnie z pierwszymi historycznymi datami. Skąd się wziął – trudno stanowczo powiedzieć. Niewątpliwie złożył się na to cały szereg okoliczności, a…

Światowid 23.02.1935

Kto to są lordowie?

Anglicy są jednym z najtrudniej zrozumiałych narodów świata. Polega to przedewszystkiem na ich odrębności, która wyrobiła się dzięki wyspiarskiemu położeniu, a następnie dzięki przeciwieństwom, które na pierwszy rzut oka zastanawiają przybysza z kontynentu. Gdy się zobaczy szare lub brudno-ceglaste mury „castlów” angielskich, gdy się napotka…

Światowid 19.02.1938

Jak powstała husarja?

Z pośród sal zamku wawelskiego, którego prastare mury gościły Dostojnego Włodarza Królestwa Węgier J. W. Regenta Admirała Mikołaja Horthy’ego, powszechną uwagę zwracała pięknie udekorowana t. zw. Sala Senatorska. Ustawione rzędem na marmurowych postumentach polskie zbroje husarskie w połączeniu ze wspaniałym namiotem tureckim stanowiły niewątpliwie najodpowiedniejsze…

Światowid 19.08.1933

Wśród Bartków i Maćków we Francji

Największe polskie skupisko emigracyjne w Europie znajduje się we Francji, gdzie przebywa obecnie około 600.000 Polaków. Mieszkają oni zwartą masa w departamentach i Pas-de-Calais i Nord, gdyż w rejonie Paryża naliczono ich wszystkiego 30.000, a we Francji środkowej 15.000. Emigracja do Francji zaczęła się po…

Światowid 11.03.1933

Romantyzm sowieckiej poczty

Dawno już nie przeklinałem tak poczty, jak w ów dzień, kiedy dozorca przyniósł mi trzeci z rzędu list pisany z kraju, list, jakiego cudzoziemiec żyjący w Sowietach zawsze niecierpliwie oczekuje, a który to list, jak i dwa poprzednie, leżał na bruku przy bramie wjazdowej. Z…

Światowid 10.09.1933

To się musi źle skończyć

Najbardziej charakterystyczną i w nowszej historji cywilizowanych narodów niespotykaną cechą systemu hitlerowskiego w Niemczech jest właściwy mu teror, nie dający się nietylko uzasadnić, ale nawet rozumnie wytłumaczyć jakiemukolwiek racjami politycznemi czy państwowemi. W Niemczech nie toczy się walka o władzę. Partje, rządzące republiką Weimarską, jak…

Światowid 24.09.1933

„Urodziłam się cyganką…”

WYWIAD Z POLĄ NEGRI – Pańskie zdrowie! – zawołała Pola Negri z uśmiechem i wychyliliśmy kieliszki doskonałego „Martini-dry”. Spotkałem ją poprzedniego dnia poraz pierwszy w atmosferze nieopisanego chaosu i zdenerwowania. Artystka kręciła sceny w studjo paryskiem pod kierownictwem Gastona Ravela. Oczywiście w tych warunkach nie…

Światowid 12.05.1934

Zakochałem się w Danji

Tak, niestety, to prawda. Zakochałem się w Danji. Nie w żadnej wysmukłej jasnowłosej Bodyl, Karin, czy Grecie, jadącej w niebieskiej sukni i tegoż koloru kapeluszu – asfaltową drogą na rowerze, czy samochodem. Poprostu wróciłem z Danji naprawdę oczarowany i najzupełniej podbity urokiem tego kraju. Właściwie,…

Close