Artykuły z czasopisma Tajny Detektyw

Tajny Detektyw 04.12.1932

Białostockie „Szczury”

Białystok (od naszego korespondenta). Białostocki sąd okręgowy, w którego murach odbywał się ostatnio szereg nader sensacyjnych rozpraw, jak proces bandy „Czarnej Ręki”, sprawa o podpalenie składów towarowych „Warranta” i in., sądził ostatnio uczestników rozgałęzionej szajki fałszerzy banknotów polskich i amerykańskich, która pod wodzą Zelmana Jenielewa…

Tajny Detektyw 14.01.1934

Policja w starożytności

Kraków, w styczniu. W starożytności nie napotykamy policji jako wyodrębnionej instytucji urzędowej, a wykonuje ją władza zwierzchnia, która łączy w sobie uprawnienia władzy administracyjnej, sądowej i policyjnej; organa policyjne są tylko egzekutywą tej władzy. Narody starożytne opierały swój byt na rolnictwie, którego rozwój był głównem…

Tajny Detektyw 01.01.1934

Lynch!

Los Angeles (od naszego koresp.) Stany Zjednoczone stanowczo przestały już dziś być wymarzonem Eldoradem świata. Kolos chwieje się, rozpada się w gruzy olbrzymia piramida bogactwa i złota. Dolar najsilniejsza dotąd na świecie waluta, zleciał do połowy swej wartości. Przed olbrzymim krajem otwiera się przepaść. Czy…

Tajny Detektyw 05.02.1933

ZA KRATĄ
Życie i obyczaje uwięzionych przestępców

Ze sfer fachowych otrzymujemy następujący niezwykle ciekawy artykuł, stanowiacy istną „historję naturalną” kryminalistów. Ogół społeczeństwa, nie stykając się ze światem przestępczym i miejscem odbywania kary więzieniem przypuszcza, iż jest ono zbiorowiskiem ludzi o typie jednolitym, gotowych każdej chwili do popełnienia zbrodni. A przecież jakie nadzwyczajne…

Tajny Detektyw 12.02.1933

„GRYPS” – SZYFRA – TAJNY ZNAK

(ad) Nietylko ludzie, knujący cokolwiek przeciw ustalonemu porządkowi rzeczy, przesyłają sobie wiadomości w sposób tajny. Nietylko t. zw. grypsy, tj. listy ludzi uwięzionych, przemycone z aresztu, ale rozkazy i raporty szpiegowskie, oraz zmowy członków tajnych stowarzyszeń zależą od jakiejś tajnej metody komunikowania wiadomości i umówionych…

Tajny Detektyw 25.06.1933

Nowy Rasputin

Kosów Poleski, (od naszego koresp.). Na wschodnich krańcach Polski – szerzy, się wśród ciemnych mas, nie umiejących ani pisać ani czytać, nagminnie sekciarstwo. Często pod płaszczykiem kultu religijnego – elementy wywrotowe sączą w podatną, skłonną do mistyki i fanatyzmu duszę ciemnego mużyka kresowego – truciznę…

Tajny Detektyw 18.09.1932

Trucicielstwo w dawnem polskiem prawie karnem

W prawie karnem dawnej Polski długi czas nie było żadnej wzmianki o karach na trucicieli. I nie dziw! W Polse brzydzono się zamachami na życie przy pomocy jadów trujących przez długie wieki *), tak długo, dopóki ten środek nie przyszedł do nas z południa, ze…

Tajny Detektyw 28.08.1932

Czary i kary na czarownice

We wszystkich dawnych dziejach rodów, krajów i religij znajdujemy wiarę w czary. Nie wchodzimy w przyczyny takich wyobrażeń ludzi dawnych wieków, bowiem roztrząsanie tego zagadnienia przeniosłoby nas do zagłębienia się w inny rodzaj nauki, uwag, stosunków, wieków i ludzi. Zajmiemy się omówieniem czarów w uwzględnieniu…

Tajny Detektyw 08.05.1932

Carska policja tajna w Polsce

Instytucję policji tajnej stworzyła w Polsce i rozwinęła na szeroką skalę Rosja. Wprawdzie jeszcze w czasach naszej niepodległości, a mianowicie za panowania Stanisława Augusta były zaczątki pracy rosyjskiej w tym kierunku, bo wielkorządca rosyjski Igelstrom zorganizował policję tajną, jednak jej działalność była na razie dość…

Tajny Detektyw 22.05.1932

Imć pan Kat (cz.III)

Wywiad z wykonawcą wyroków sprawiedliwości. III. Gdy przemawiają stryczki… – Czy działają na pana jakieś sceny ze straceńcami? – Zazwyczaj nie. Katem jestem z zamiłowania i robię to z dumą i satysfakcją, jestem „sługą sprawiedliwości”. Jeden raz jednak zdarzyło mi się, że byłem przejęty sytuacją.…

Tajny Detektyw 15.05.1932

Imć pan Kat (cz.II)

Wywiad z wykonawcą wyroków sprawiedliwości. II. Ale wracajmy do rzeczy: Było to przed laty, kiedy byłem jeszcze młodym chłopcem. Wymordowano wtedy w Poznaniu całą rodzinę, złożoną z 8 osób, moich przyjaciół. Ogarnęła mnie rozpacz i złość, że mordercy hulają nieuchwytni. Pragnąłem zemsty i pomyślałem, że…

Tajny Detektyw 08.05.1932

Imć pan Kat (cz.I)

Wywiad z wykonawcą wyroków sprawiedliwości. Naszemu warszawskiemu korespondentowi udało się przed niedawnym czasem odbyć wywiad z najbardziej zakonspirowanym człowiekiem w Polsce, Imć panem Katem. Poza grozą, jaką budzi zawód wykonawcy wyroków sprawiedliwości, szczególne zainteresowanie musi wywołać fakt, że kat nasz pełni swoje obowiązki z pełnem…

Tajny Detektyw 19.06.1932

Zabobon w życiu zbrodniarza

Znany kryminolog prof. dr. Zygfryd Türkel, kierownik Instytutu kryminalistycznego Dyrekcji Policji w Wiedniu, wiceprezydent Międzynarodowej Akademji kryminalogji, oddał do naszej dyspozycji następujący artykuł (Red).: W życiu codziennem używamy nieraz wielu słów, nie zdając sobie sprawy z ich właściwego znaczenia. — Do tych wyrażeń należy słowo:…

Tajny Detektyw 21.08.1932

Prawo pierwszej nocy

(Jus primae nociis). W tych wiekach, kiedy prawem ogólnem była wola i wygoda jednostki lub pewnej kasty społecznej, specjalnemi przywilejami się cieszącej, a nie wola i wygoda ogółu, powstawały najdziwaczniejsze i aż do okrucieństwa srogie prawidła, które z biegiem czasu przeradzały się w prawa, w…

Tajny Detektyw 11.12.1932

Co o samobójstwach sądzili starożytni.

Już z istoty swojej budzi targniecie się na własne życie nie tylko zainteresowanie lekarzy, wychowawców i prawników, lecz nieomal każdego myślącego człowieka. Każdy poszczególny wypadek samobójstwa wzbudza w nas głębokie ludzkie współczucie, a z równą siłą pobudza naszą ciekawość, właściwą każdej duszy ludzkiej, młodej czy…

Close