Artykuły z czasopisma Tęcza

Tęcza V 1939

Propaganda niemiecka

W Europie powojennej na doniosłe znaczenie i potęgę propagandy największą uwagę zwróciły dwa państwa: Niemcy i Rosja Sowiecka. Propaganda sowiecka, mimo bezsprzecznego kunsztu organizacyjnego i staranności wykonania, ustępuje jednak pierwszeństwa propagandzie niemieckiej, która posiada ustaloną opinię w świecie, jako jedna z najlepiej funkcjonujących w praktyce.…

Tęcza VII 1938

Genialny wróg

Wątpię czy wśród tych cudzoziemców, okazujących nam w wieku zaborów stałą i czynną życzliwość znajduje się taki, którego można nazwać genialnym mężem stanu – iluż natomiast było ich w obozie naszych wrogów! Zrządzeniem wszakże losu najbardziej chytre i przeniewiercze ich zamiary obracały się w ostatecznym…

Tęcza IX 1932

Nowoczesny Babilon

Nie ulega wątpliwości, że zamęt panujący w Niemczech sięga głębiej, aniżeli się dotąd przypuszczało. To już nie niesnaski polityczne, ale chaos powszechny we wszystkich dziedzinach życia. Doszukując się jego przyczyn, nie wolno niedostrzec istotnych powodów załamywania się życia niemieckiego: demoralizacji i gangreny. Powody te odsłania…

Tęcza VIII 1939

Hanza = rozbój

Kiedy się zwiedza miasta pomorskie, przede wszystkim Toruń i Gdańsk, przewodnik pokazuje najstarsze domy tych miast, budowle piękne i pełne wielkiego uroku. Wybudowało stary Toruń i stary Gdańsk średniowieczne mieszczaństwo, bogate, zamożne, z prowadzenia szerokiego handlu czerpiące dostatek pieniężny i wyczucie dobrego smaku. I wystarczy…

Tęcza II 1939

Belgijski diament, Żyd i giełda

Ani ametyst nie jest kamieniem smutku, ani opal symbolem łez, jest nim diament! Oszlifowany, jako brylant ujęty w platynę czy złoto ileż wywołał w dziejach świata nędzy, łez i radości! Kopalnie diamentów w dalekich Indiach, Brazylii oraz w Afryce południowej mają także swoją historię. Iluż…

Tęcza V 1939

Czy Hitler był agentem francuskim?

Bezpośrednio po wojnie światowej znaczna część funduszów specjalnych podtrzymywała pewne ruchy separatystyczne. Rozczłonkowanie Niemiec przez autonomię Bawarii, prowincyj nadreńskich i Palatynatu – to była wielka myśl Quai d’Orsay, jego wielka nadzieja*). I tutaj właśnie nasuwa się jedna z najbardziej tajemniczych zagadek historii współczesnej. Chodzi o…

Tęcza XII 1937

Podróż do kresów smutku

Od szeregu lat rok rocznie Dzień Zaduszny spędzam we Lwowie wśród mogił pierwszych towarzyszów broni i druhów serdecznych, poległych w obronie tego miasta, co jest „semper fidelis”, i w obronie tych prapolskich ziem, których ono jest duchową stolicą. I w roku bieżącym święto umarłych spędziłem…

Tęcza X 1937

Oczy na Wrocław

Już od dłuższego czasu dochodziły mnie wieści, że Wrocław został przeznaczony na centralę przeciwpolskiej akcji; że w nim mieści się sztab propagandy niemieckiej, skierowanej na Polskę; że do tego ongiś piastowego grodu, będącego dziś bastionem wojującej niemczyzny na wschodzie, zjeżdżają się tłumnie z całej Polski…

Tęcza VI 1938

Anegdoty o plastykach

MATEJKO Jeszcze będąc na kursie Jacka Malczewskiego w Szkole Sztuk Pięknych w Krakowie, słyszałem z ust mego mistrza: „Matejko to malarz guzików”, „Matejko, był to wielki człowiek”. Dalej: „Gdyby takich rozmiarów obraz jak Grunwald, Matejko chciał prawdziwie namalować tj. w plenerze, to by go nie…

Tęcza VI 1933

HISTORJA ZŁOTEGO

Nie jest to opis historji pełnej romantycznych lub nieprawdopodobnych przygód, nie: mam zamiar nakreślić dzieje naszej jednostki monetarnej tak, jak się one przedstawiają w biegu historji od pojawienia się tego pojęcia aż do dni dzisiejszych. Kto się więc interesuje złotym, (a któż się nim nie…

Tęcza II 1939

Kraina głodu, nędzy i terroru

Powróciłem z Rusi Podkarpackiej, z krainy, o której coraz głośniej nie tylko w Europie, ale i w świecie. Przebiegłem ją wzdłuż i wszerz. Byłem w Huszcie, Rachowie, Jasinie, Wołowie, Irszawie, Sewliuszu, Pereczynie, Majdzie, Tiuszce, Dohwie, Wielkim Bereźnie, Pasiekach, Serednie, Smirkach, Slatyńskich Dołach, Olszenikach i innych…

Tęcza 26.09.1931

Co Belg widział w Polsce XV wieku?

Z pamiętnika Guillebert de Lannoy TYLKO STO EGZEMPLARZY „Guillebert de Lannoy komentowany po francusku, pilnuj go, bo to osobliwość, której prawie już niema, rozdana”1) – słowa te znajdujemy w liście Joachima Lelewela z dnia 20 stycznia 1846 r. piszącym do brata Jana, odnoszą się one…

Tęcza 07.01.1928

O wpływie mody na język polski

Omawiając znaczenie i życie wyrazów w 2-gim tomie swej „Gramatyki polskiej” (Lwów 1925) pisze znakomity badacz języka prof. Jan Łoś: „Najbardziej obrazowemi są wszelkie przenośnie czerpane z życia, z obserwacji, z otaczającego nas świata zjawisk, z któremi się zżywamy i spoufalamy. Nie dziw przeto, że…

Tęcza XI 1932

Od dziś za lat 50. ROK 1982

1. Jak będzie wyglądał świat za lat pięćdziesiąt? Podobne pytanie zadawali sobie ludzie przed pięćdziesięciu laty, podobnie pytali napewno sto lat temu i tak dalej wstecz, aż do chwili, kiedy człowiek poraz pierwszy zdał sobie sprawę, że jego umysł ulepsza, poprawia i ułatwia życie. W…

Tęcza 31.12.1927

KRAJ WODNIKÓW

Fotografje zdjęte z samolotu, a zamieszczone na niniejszej karcie, nie przedstawiają ani rozlanego na miednicy wosku w wigilję św. Andrzeja, ani innej zabawki dziecinnej. Obrazki te przedstawiają holenderski pejzaż. Gdy Pan Bóg stworzył świat i każdemu narodowi dał kraj wedle jego prośby, ostatni był Holender.…

Close