Artykuły z czasopisma Tydzień Robotnika

Tydzień Robotnika 09.01.1938

Tępiciel komunistów Stalin

Głośna reklama, jaką ostatnio pewne prawicowe raczej czynniki otaczają sprawy o przynależność do partii komunistycznej sprawiła, że wielu ludzi nie stykających się bliżej z życiem mas proletariatu polskiego, nie dostrzegło wcale odbywającego się problemu rozkładu, a właściwie samolikwidowania się Komunistycznej Partii Polski. Minął już czas…

Tydzień Robotnika 05.02.1939

Pogrążamy się w odmętach analfabetyzmu

Katastrofa oświaty powszechnej Gdy rozpatruje się budżet Ministerstwa Oświaty na rok 1939/40, to nie sposób byłoby ominąć tragicznego zagadnienia szkolnictwa powszechnego. Uderza przede wszystkim wbrew zapowiedzi zmniejszenie wydatków na tę najważniejszą pozycję, oraz utrzymanie bez zmiany liczby etatów nauczycielskich. Tymczasem wiemy, że stan szkolnictwa powszechnego…

Tydzień Robotnika 24.05.1936

Krowie łajno zamiast jodyny

Wieś w szponach znachorów Nędza wsi odbija się nietylko w dziedzinie rozpaczliwego, beznadziejnego głodowania. Kompletny zanik kultury, zanik wszelkich osiągniętych mozolną pracą placówek szerzenia kultury. Jedną z dziedzin, która tragicznym głosem woła o ratunek, jest stan sanitarny wsi, higjena i lecznictwo. Oczywistem jest, że przy…

Tydzień Robotnika 10.01.1937

Oto niebezpieczeństwo grożące Polsce

Dlaczego endecy odwracają uwagę od hitleryzmu? Rząd hiszpański wypędził z Madrytu ambasadę hitlerowską, wspomagającą rebeliantów. Przy tej okazji zajrzano do archiwów różnych hitlerowskich organizacyj. Znaleziony materiał przeszedł wszelkie oczekiwania. Na długo przed powstaniem Franca, hitlerowcy przygotowywali je systematycznie, popierając faszyzm hiszpański. Dokumenty pochodzące z końca…

Tydzień Robotnika 24.11.1935

Dyktatura bez dyktatora

Dziewięć i pól lat minęło od chwili, gdy obóz sanacyjny doszedł do władzy w Polsce pod znakiem zmiany ustroju państwowego. Wszystko, co w tym czasie działo się złego, zrzucali rządzący na karb partyjnictwa i konstytucji z 1921 roku. Wreszcie, po wielu wysiłkach udało się BB.…

Tydzień Robotnika 04.02.1934

Faszyzm w majestacie prawa

26 stycznia Dziwny to był dzień 26 stycznia w sanacyjnym sejmie przy ulicy Wiejskiej. Na porządku dziennym posiedzenia znajdowało się „sprawozdanie Komisji Konstytucyjnej z toku prac nad wnioskiem klubu Parlamentarnego B. B. W. R. w sprawie zmiany Konstytucji”. Z tekstu tego sprawozdania, wydrukowanego i rozdanego…

Tydzień Robotnika 26.03.1939

Czechosłowacja wymazana z karty Europy

Hitler dąży do panowania nad światem Historia toczy się w zawrotnym tempie. Zaledwie przed kilku miesiącami (wrzesień 1938 r.) został przedarty ostatecznie traktat wersalski i stworzony w Europie nowy porządek, nazwany „monachijskim”. W Monachium w imię zasady samostanowienia narodów Hitler zażądał oderwania od Czechosłowacji ziem…

Tydzień Robotnika 22.09.1935

Kartel cudotwórców

„CUD NA SMUGU”. Pantoflową pocztą runęła w świat wiadomość, że w przysiółku Przygoda, koło wsi Suchożebry zdarzyła się .. przygoda. Przygoda ta spotkała dwie dziewczynki pasące krowy na torfowisku za wsią. Przygoda ta wyglądała tak: 14-letnia Marysia Dymowska i 12-letnia Helenka Parapurówna śpiewały ze strachu…

Close