Artykuły z czasopisma Tygodnik Illustrowany

Polesie
Kraj leśnych ludzi

Polesie jest egzotyczne i pełne nieuchwytnego smutku. Egzotyczne są fury, ciągnione przez niskorosłego konika, z unoszącem się nad domorosłą „duhą” rojowiskiem komarów. Egzotyką tchną zarośla trzcin i wąziutkie wydeptane ścieżyny, które przebiega z lekkością dzikiej istoly drobny człowiek w miękkich, sznurowanych łapciach z łyka. Nie…

Sprawa Dreyfusa

Krótkie wzmianki dziennikarskie doniosły, że w czwartek 11 lipca r. b. zmarł w Paryżu, w wieku 76 lat, pułkownik Alfred Dreyfus. Nazwisko, które dzisiejszemu, zwłaszcza młodemu czytelnikowi bardzo niewiele mówi. Słyszał może o „sprawie Dreyfusa”, lecz co to było właściwie, nie umiałby powiedzieć. A przecież…

„Poszukuję jakiejkolwiek pracy…”

Kto pragnie poznać życie danego miasta, niech przejrzy ostatnie strony miejscowych dzienników. Tu bowiem rysuje się nieuszminkowane oblicze nędzy, wykrzywione w grymas rozpaczy. Przed redakcjami pism tłoczą się grupy rozgorączkowanych ludzi. Oczy biegną na kolumnę ogłoszeń, chciwie ślizgają się po zadrukowanych płachtach gazety. Niestety, rubryka…

Wrocław, lipiec, 1935

Kiedy się dochodzi do Marktplatz i zza szaro nudnych murów kamienic widzi się w całej przepysznej urodzie gotyk ratusza, to wówczas nie zważając na hałas ulicy, na wycie klaksonów i rozpłakane dzwonki tramwajowe, niesposób się powstrzymać od chęci popatrzenia się nań przez chwilę. Właściwie możnaby…

Gdańsk, miasto niegdyś nasze…

Polska opinja publiczna zbyt optymistycznie patrzy na sprawę Gdańska. Zbyt ufnie i zbyt często powtarza ona za Mickiewiczem, że „Gdańsk, miasto niegdyś nasze, będzie znowu nasze”, mało przywiązując wagi do szeregu faktów, które zaszły od chwili podpisania traktatu wersalskiego, a które, zamiast przybliżyć, oddaliły moment…

Prusy Wschodnie

MAZURY, WARMJA, POWIŚLE Niema może dramatyczniejszego pierwiastka w dziejach naszych, jak walka osiadłych nad Bałtykiem plemion lechicko-słowiańskich z wypierającą ich stamtąd siłą germańską. Początki jej sięgają bardzo odległych czasów a trwała ona, z mniejszem lub większem natężeniem, niemal przez cały ciąg naszej historji. W czasach…

T. zw. nadmiar inteligencji

Nadmiar czy nadprodukcja inteligencji – to temat, do którego wyjątkowo często powraca nasza publicystyka. Kilkakrotnie notowaliśmy na tem miejscu co charakterystyczniejsze odgłosy tej dyskusji, pozatem sprawie tej poświęcał „Tygodnik” osobne artykuły. Zagadnienie jednak jest zawsze żywe i niewyczerpane z racji swojej wyjątkowej aktualności i ważności.…

Jak powstał Bank Anglji?

Oczy całego świata są dziś skierowane na prastary Bank Anglji, który przez długie wieki słusznie uważany był za najpotężniejszą instytucję finansową na globie ziemskim, a obecnie się zachwiał. Lata powojenne nauczyły wprawdzie ludzkość cywilizowaną nie dziwić się niczemu, co się dzieje w dziedzinie finansowo-gospodarczej. Mimo…

Kresy a mocarstwowe stanowisko Polski

Ziemie wschodnie Rzeczypospolitej stanowią połać wewnętrzną, zachodnią, rozległego obszaru, odgraniczonego od wschodu Dźwiną i Dnieprem, od zachodu – Niemnem, Bugiem i Złotą Lipą, opartego na południe o jary Dniestru. Jest to obszar, na którym w ciągu wieków rozgrywała się walka o potęgę naszej Rzplitej, jej…

Samochód a rzeczywistość polska

Po strasznej katastrofie samochodowej, która pochłonęła dwa młode istnienia – ś. p. Emila i Marję Rueckerów, oderwała się chórem prasa, domagając się usunięciu „anarchji na szosach”. Jak wiadomo, katastrofa nastąpiła w chwili, gdy prowadzący auto red. Wrzos usiłował wyminąć, spłoszoną czy też niezaradną i lekkomyślną…

Nad polską Amazonką

NOTATNIK Z PODRÓŻY NA WODACH POLESIA Oto kilka szczegółów opisu jednej z najciekawszych i najbardziej egzotycznych dróg, jaką udało mi się odbyć we wschodniej Europie. Dzięki uczestnictwu mojemu w ekspedycji filmowej, mogłem z olbrzymiego (w stosunku do wąskości koryta rzek) statku doznać wielu specjalnych wrażeń,…

Nasz technik-poeta XVII wieku

Niepośledniego technika-poetę mieliśmy w XVII wieku; był nim komornik województwa kaliskiego, słynny matematyk, Maciej Głoskowski. Komornikami, lub limitantami zwano wtedy geometrów, przydawanych w pomoc podkomorzym, czyli sędziom granicznym. O życiu uczonego miernika skąpe tylko mamy wiadomości. Urodził się w końcu XVI-go w., we wsi Sowina,…

Tygodnik Illustrowany 03.12.1859 (21.11.1859)

Lisowczyki

Aleksander Józef Lisowski, szlachcic herbu Jeż, z rodu zagnieżdżonego początkowo w województwie pomorskiem, który przesiedlił się do Litwy w początkach panowania Zygmunta III, zaczął rycerskie rzemiosło jako prosty żołnierz w Multanach od r. 1595, w chorągwi Jana Potockiego, starosty kamienieckiego. Następnie walcząc pod buławą Chodkiewicza…

Świetność Polski w opisie Labourera

Cała Polska przygotowywała się na uroczyste przyjęcie nowej królowej. Władysław IV stracił przed trzema laty pierwszą żonę, Cecylję Renatę, a ponieważ miał tylko jednego syna, nalegano więc, by dla dobra państwa i przyszłości rodu Wazów wstąpił ponownie w związki małżeńskie. I oto przypomniał sobie, że…

Umarli żyją

W urzędowej „Gazecie Lwowskiej” czytamy następujące wezwanie sądowe: „Michał Hupka, urodzony 1883 r. w Kamionce Lipnik, jako żołnierz austrjacki w niewoli rosyjskiej zaginął. Celem uznania go za zmarłego wzywa się, aby do pół roku od dnia ogłoszenia, zgłosił się lub udzielono wiadomości o nim sądowi”.…

Ludzie genjalni

Co to jest genjusz? Mówimy: genjalny uczony, genjalny muzyk, genjalny pisarz, ale bardzo często nadużywamy tego przymiotnika, bo genjusz to nie wielkie, czy choćby największe uzdolnienie, ale zasadnicza przemiana, przewrót w pewnej dziedzinie nauki czy sztuki, jedno z tych nieoczekiwanych objawień, które nietylko olśniewają świat,…

Czy kto słyszał o Lublinie?

Cicho, głucho jest o tem mieście, dużem mieście, stolicy wojewódzkiej, mieście wspaniałej unji, przepięknych kościołów i koszmarnych zakamarków. Nie jadą do Lublina pociągi wycieczkowe, nie raczą pamiętać biura turystyczne, niełaskawa jest dla Lublina ani prasa, ani książka, ani ów głos opinji publicznej, który wśród często…

Polskie Klondyke

Pieśń złożona z dwu dźwięków, pieśń trwająca wiecznie, pieśń co nie milknie na jeden moment. Dźwięk pierwszy – ponury: – buru, buru, buru, buru – to systematyczna, dźwigająca praca tłoków. To ciężkie westchnienie motorów, którym nie danem jest nigdy odpocząć. To ponure zawodzenie niewolnika, znudzonego…

Kresy wschodnie pod względem narodowościowym

Jednym z najbardziej charakterystycznych procesów ludnościowych w Europie wschodniej jest ten „Drang nach Osten”, który niesłusznie przypisujemy Niemcom wyłącznie. To parcie ku wschodowi jest może jeszcze bardziej znamienne u słowian wschodnich. Kolonizacja rosyjska, rozszerzająca się z nad Wołgi wgłąb Azji północnej aż do wybrzeży Oceanu…

Twarze i maski

I Cofnijmy się w przeszłość o lat 10 lub 20, pod ołowiane niebo rosyjskiego caratu: i spytajmy, czem był Żyd w świadomości, a raczej w instynkcie ludu rosyjskiego? Niebylejakiego trzeba na to wysiłku wyobraźni, niebylejakiego natężenia woli, aby przeskoczyć w myśli ten krwawy, wysoki próg…

Błąd historyczny

Czterysta lat temu, dn. 10 kwietnia 1525 roku, mistrz Albert z domu Brandenburskiego, siostrzeniec Zygmunta Starego, składał na Rynku krakowskim przysięgę hołdowniczą swemu wujowi a w Jego dostojnej osobie – Polsce. Nie był to jednak bynajmniej, jak chcą niektórzy, triumf. Ze stanowiska rozwoju wydarzeń historycznych…

Skreślenia cenzuralne w „Lalce” B. Prusa

Artykuł niniejszy zainteresuje czytelników „Tyg. Ill.” tembardziej, że od mies. bież. dołączać będziemy „Lalkę” wydaną po raz pierwszy bez skreśleń cenzuralnych, w tekście opracowanym przez dr. Z. Szweykowskiego. (Red.)———- Znane są aż nazbyt dobrze niesłychanie ciężkie warunki, w jakich rozwijała się artystyczna twórczość polska w…

Japonki

Wśród ras kolorowych świata Japonka należy do najpiękniejszych okazów, zaś bezspornie jest najpiękniejszą kobietą wśród ras żółtych. Ani Chinka, ani spokrewniona z nią rasowo Annamitka nie dorównywa bogactwem zalet fizycznych, wdzięku i uroku pięknej córze słonecznego Nipponu. Kraina wschodzącego słońca ma ładne kobiety, a urok,…

Szczęśliwy kraj

Jest taki kraj, jak z bajki. Cieszy się przyjaźnią i szacunkiem wszystkich narodów świata, nie ma wrogów na całej kuli ziemskiej, nie wie od stulecia z górą co to jest wojna, ma bogaty przemysł i handel. Na ulicach jego miast i wsi nie spotyka się…

Królestwo samochodu

Kiedy patrzy się na olbrzymi ruch kolejowy amerykański, przerzucający nieustannie dziesiątki i setki tysięcy ludzi z północy na południe, ze wschodu na zachód i w kierunku odwrotnym, mimowoli zadać sobie trzeba pytanie, czy ten ruch jest wyłącznie wynikiem ożywionych stosunków handlowych i przemysłowych, czyli też…

Close