Artykuły z czasopisma Wiadomości Polskie

Wiadomości Polskie 07.06.1942

Nastroje niemieckie

Koloryt życia codziennego Trzeciej Rzeszy ożywiły tłumy jeńców wojennych i robotników zagranicznych, których widać dziś w Niemczech istotnie na każdym kroku. Kiedyśmy w sierpniu 1940 r. jechali z Francji do Niemiec, na każdej prawie stacji spotykaliśmy kolegów po doli. Sczasem przyzwyczailiśmy się już do tego,…

Wiadomości Polskie 17.05.1942

W niewoli niemieckiej

Samolot ląduje na lotnisku gdzieś w pobliżu wybrzeża. Wysiadam. Jeszcze jest jasno, mimo że już powoli zapada zmrok. Rozprostowuję nogi i rozglądam się dokoła. Przysłowiowa mgła angielska. W dali widać hangary lotnicze. Zapraszają wszystkich do budynku, gdzie odbywa się kontrola przyjezdnych. Jestem oszołomiony. Tylekroć w…

Wiadomości Polskie 17.05.1942

„Duch Polski wypełniał Wilno”…

W chwili, gdy niektórzy publicyści brytyjscy zabierają głos o sprawach, o których nie mają pojęcia, i z niesłychaną łatwością „darowują” Rosji część Polski oraz kraje bałtyckie, zaprzeczając im prawa do samodzielnego bytu, książka H. Kostera Andersona „Borderline Russia” *) jest na czasie bardziej niż kiedykolwiek.…

Wiadomości Polskie 23.01.1944

Opinja angielska a sprawa Polski

Ton, jaki przybrała w ostatnim tygodniu większość prasy angielskiej w stosunku do Polski, świadczy jak daleko sięgnęło rozkładowe działanie haseł totalnych nawet na opinję krajów demokratycznych. Brak elementarnej lojalności wobec sprzymierzeńca idzie w parze z pogardliwem traktowaniem podstawowych zasad prawa i moralności politycznej ; o…

Wiadomości Polskie 24.01.1943

Shaw a Polska

W książce Hesketha Pearsona „Bernard Shaw” (Collins) znalazły się dwa listy Shawa do Lady Astor, w których czytamy: 28 września 1939. …Bezmyślność naszej gwarancji dla Polski pozostawiła nas bez żadnego wyjścia (without a leg to stand on). Jak najbardziej niefortunnie zobowiązaliśmy się do przyjścia jej…

Wiadomości Polskie 26.07.1942

Wychowani na śmierć

Jak się to stało, że armja niemiecka uniknęła losu armji napoleońskiej? Jak wytłumaczyć sobie, że krwawe straty, wykraczające bodaj już poza teoretyczną granicę wytrzymałości każdej armji, nie doprowadziły do załamania się Wehrmachtu? Że żołnierz niemiecki umiera bez protestu za Hitlera gdzieś na stepach Rosji, wśród…

Wiadomości Polskie 17.03.1940

Sekrety Hitlera

Londyn, w lutym 1940. Czy to prawda, że się będzie znowu pisało dla „Wiadomości Literackich”, które opuściwszy Warszawę i osiadłszy nad Sekwaną, wychodzić będą pod nazwą „Wiadomości Polskich”? Nie można myśleć bez wzruszenia o tym fakcie. Dla pisarza i publicysty polskiego z „Wiadomościami” wiążą się…

Wiadomości Polskie 12.10.1941

Trzy Gdynie

GDYNIA PRZED WOJNĄ Nie zdarzyło mi się spotkać Polaka, który będąc w Gdyni, nie pokochałby jej od pierwszego wejrzenia. Zapewne przyczyn wskazaćby można wiele i wszystkie byłyby trafne. Duma posiadania a raczej zbudowania własnego portu, egzotyczność samego miasta (jedyne portowe miasto w Polsce), wpływ Żeromskiego…

Wiadomości Polskie 19.01.1941

Poleszuk

Z cyklu „Żołnierze których znam” – Gdzie urodzony? – zapytał sierżant starszego strzelca Pawluka, spisując w Szkocji po raz 37-y ewidencję kompanji. – W Wielkiej Bereźnicy. – Znam tę wieś, – wtrąciłem się, – jest rozłożona wzdłuż długiej, bez końca drogi: piasek straszny, ludzie uprzejmi,…

Wiadomości Polskie 11.01.1942

Ciekawostki morskie

Podczas pierwszej wojny światowej pewien angielski oficer lądowy rzeki zgryźliwie do oficera marynarki: – My, armja lądowa, walczymy heroicznie; ale absolutnie nie widzę czem wy, nieroby morskie, się zajmujecie. – A gdzie panowie walczycie? – zapytał chłodno marynarz. – Jak to gdzie? Rzecz prosta, we…

Wiadomości Polskie 02.08.1942

„Byle polska wieś zaciszna”…

W poprzednim szkicu starałem się przedstawić życie i atmosferę stolicy, tej Mekki polskiej, którą żyliśmy wszyscy przez Wrzesień i okres okupacji, a która dla nas tu, na obczyźnie, jest może nawet czymś więcej. Moje warunki codzienne układały się jednak w ten sposób, że mieszkałem przeważnie…

Wiadomości Polskie 14.06.1942

Kraj „na zimno”

Żadna wyszukana potrawa nie smakuje tak jak kwaśne mleko i razowy chleb wiejskiego wypieku, ocean inaczej pachnie niż nadbużańskie łąki, a obłoki nigdzie nie są równie piękne jak na polskiem, czerwcowem niebie. Trudno jest pisać o Kraju, a nie wpaść w nostalgję i cyprysa nie…

Wiadomości Polskie 21.06.1942

„JENERAŁ-FILOZOF”

Dobrze się stało, że właśnie dzisiaj, i że właśnie teraz, nowe, drugie skolei wydanie pracy Moniki M. Gardner 1) przypomina nam o „jenerale-filozofie”, jak nazywano Kościuszkę w pewnych kołach. Bodaj że pierwsza, zanim jeszcze Kościuszko stopień jenerała, zaufanie narodu i sławę osiągnął, nazywała go „filozofem”…

Wiadomości Polskie 06.02.1944

W niewoli niemieckiej (cz. 4)
UCZĄ MNIE MÓWIĆ PO POLSKU

Staśkowi było na nazwisko Czapla, Wandzie było – Chwast, panna Chwastówna. Po pierwszych dniach wzajemnego przyglądania się sobie, w którym z ich strony było z pewnością więcej nieśmiałości niż nieufności z mojej strony – zaczęliśmy wzajemnie wyzyskiwać chwile nieobecności starego i nawiązywać ze sobą porozumienie.…

Wiadomości Polskie 24.03.1940

Wieczny tłumacz

Część z nas, literatów, uniosła zagranicę trwożne głowy, część pozostała w kraju. Co też tam oni robią, jak i z czego żyją, czy sprzedają naprzykład papierosy, czy są kelnerami, czy też piszą, pracują w swoim fachu? Makuszyński, Nałkowska, Parandowski, Nowaczyński, Kaden i ilu ich tam…

Wiadomości Polskie 15.09.1940

Srul z Detroit, czyli o Żydach nie mów źle!

LISTY Z AMERYKI Z CYKLU „NO PARKING” Moje kontakty z Ukraińcami były ubogie, z przyczyn jak wewnątrz. Mianowicie jak wewnątrz stosunków polsko-ukraińskich. Ograniczyły się do kilku rozmów, raczej krótkich i raczej nieprzyjemnych dla obu stron. Dialog z pewnym leaderem ukraińskim, d. X., urwał się raptownie…

Wiadomości Polskie 21.04.1940

Kraj umiaru

Haga, w kwietniu 1940. Dziwny kraj. Niepodobny do żadnego innego. Gdy – przed wojną – jadąc nocnym pociągiem podróżny wyjrzał rano przez okno, nie potrzebował szukać napisów stacyjnych: sam wygląd mijanych domków odrazu wskazywał mu, że już minął granice. Wszystko tu jest inaczej, niż u…

Wiadomości Polskie 09.08.1942

Wieniawa

Niesposób nad temi linijkami napisać „Pamięci Wieniawy” ; serce i myśl buntują się przeciw temu i wspomnienia tak żywe, że niesposób zaliczyć ich już na zawsze do wspomnień. Bo czemżeż on był innem, czemuż on był właśnie jeśli nie czasem górnym i chmurnym, wyrażonym nie…

Wiadomości Polskie 05.07.1942

Klimat Warszawy

Stare i oklepane powiedzenie: „Warszawa jest sercem Polski” nabrało w tej wojnie zupełnie nowego, tragicznego wyrazu. Do Warszawy przede wszystkiem biegną myśli każdego Polaka rzuconego przez wojnę na obcą ziemię, o Warszawę, o najdrobniejsze szczegóły życia stolicy, chciwie wypytują po wsiach i miasteczkach polskich każdego,…

Wiadomości Polskie 02.01.1944

W niewoli niemieckiej (cz. 3)
DZIEJE DNIA POWSZEDNIEGO

Zaczynał się dla nas przed godz. 5 rano. Wachman tupał ciężko w sieni, potem otwierał z głośnem brzęczeniem kluczy zamki, kłódki, odsuwał sztaby, które miały nam bronić wyjścia na wolność, i wchodził krzycząc na cały głos: – Aufstehen! Przewracaliśmy się na naszych posłaniach, jeszcze ciężcy…

Wiadomości Polskie 14.11.1943

W niewoli niemieckiej (cz. 2)
RABENHOF

Pierwsze moje spotkanie ze Staśkiem odbyło się na wielkiem buraczanem polu, dokąd przyprowadził mnie mój gospodarz Schnabel i gdzie właśnie odbywała się gorączkowa robota pielenia chwastów. Brała w niej udział, obok Staśka, Wanda. Z Wandą pracowała pozatem druga młoda dziewczyna, którą wołali Emma. Na przedzie…

Wiadomości Polskie 17.10.1943

W niewoli niemieckiej (cz. 1)
NA WIEŚ

Żołnierz niemiecki z bagnetom na karabinie prowadzi grupę dziesięciu jeńców francuskich, odkomenderowanych na roboty do chłopów. Z miną dumną i zadowoloną każe nam nieść swój ciężki tornister. Przyglądam się bliżej karabinowi, który przed wyjściem w drogę załadował na ostro. Karabin jest polski. Przyglądam się wachmanowi:…

Wiadomości Polskie 13.04.1941

Przyczyny upadku Francji

Upadek Francji zastał nas moralnie nieprzygotowanych. Zbyt świeża była pamięć Wersalu, epopea Verdun i wizja Clemenceau. Prąca naprzód żelazna ściana czołgów marszałka Brauchitscha powinna była w naszem rozumieniu rozbić się, jeżeli nie o linję Maginot, to o jakiś nie dający się wytłumaczyć, ale potrzebny, a…

Wiadomości Polskie 11.05.1941

Obcy o inicjatywie Polski w latach 1933 i 1936

W ostatnich czasach pojawiły się na rynku angielskim trzy książki, które – omawiając odmienne sprawy i tematy – podkreślają wagę inicjatywy Polski w latach 1933 oraz 1936, kiedy polityka polska wystąpiła z propozycją wojny prewencyjnej z Rzeszą. Dotychczas literatura polityczna Anglji unikała naogół przypominania tej…

Wiadomości Polskie 20.04.1941

Szwejk przeciwko Ameryce (7)

Wieść o audjencji, udzielonej Szwejkowi przez dr. Goebbelsa, rozeszła się po Pradze w bardzo szybkiem tempie, i znajomi Szwejka sądzili, że nasz stary przyjaciel będzie teraz zadzierał nosa. Omylili się jednak, gdyż kilka dni temu Szwejk zjawił się w piwiarni „U Kalicha” i usiadł sobie…

Close