Artykuły z czasopisma Wiek Nowy

Wiek Nowy 05.07.1935

Co Pan wie o nowej konstytucji?

Szary człowiek z ulicy o ustroju państwa (ł) W ciągu ostatniego pół roku zaszły w Polsce przełomowe wprost zmiany ustrojowe. Są to wydarzenia, które w najbliższym czasie gruntownie zmienią oblicze wewnętrzno-polityczne państwa. Nowa konstytucja, nowa ordynacja wyborcza i nowy sposób wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej sięgną w…

Wiek Nowy 06.02.1938

Ostatni list Marii Antoniny znaleziono obecnie w Czechosłowacji

(xy) W Opinicach, niedaleko miejscowości Piestany w Czechosłowacji odkryto w bibliotece hrabiego Henryka Apponyi oryginał listu testamentu, który napisała w swojej celi nieszczęśliwa królowa francuska Maria Antoinetta. List ten urwany jest nagle. Zmęczona królowa zasypia. Budzą ją o godzinie drugiej w nocy i wiadomo, jaką…

Wiek Nowy 06.02.1938

20-lecie terroru

Instytucja, przed którą drży Rosja W ZSRR obchodzono ostatnio jubileusz dwudziestoletniego istnienia G. P. U. Pozornie wydaje się, że obchód jubileuszowy komisariatu spraw wewnętrznych N. K. W. D. (tak obecnie nazywa się G. P. U.) jest wewnętrzną sprawą ZSRR. Jednak instytucja ta przez 20 lat…

Wiek Nowy 27.08.1920

Mowa L. George’a

Wygłoszona w parlamencie angielskim dnia 10 sierpnia 1920 przez L. George’a mowa wywołała powszechne zdumienie swoim cynizmem. Długa ta mowa da się streścić w 3 punktach: 1) Polska wykonała atak na Rosyę i to wbrew przestrogom państw sprzymierzonych. 3) Rząd sowietów ma wobec tego prawa…

Wiek Nowy 06.07.1938

Źródła antysemityzmu Hitlera

Ciekawe wnioski szwajcarskiego uczonego. Antysemici twierdzą, że antysemityzm jest wrodzonym uczuciem każdego normalnego Aryjczyka. Teza ta nie może być ani udowodniona, ani obalona, gdyż nie da się przeprowadzić ankiety wśród noworodków. Pozostaje jednak inna możliwość wykrycia źródeł antysemityzmu: szczere wypowiedzi antysemitów, wyjaśniające jak stali się…

Wiek Nowy 12.02.1925

O walkę z trądem demoralizacji

Masowa epidemja. – Powojenny karnawał. – Podejrzane budy taneczne domami rozpusty. – Szumowiny tańczą… – Harce apaszów. — Dziewczęta pozbawione opieki. — Szeregi cór Koryntu wzrosną. – Polowanie na kobiety na ulicach. – Wspólne „przechadzki”. – Homoseksualizm. – Wiosna się zbliża… – Dzieci wojny. –…

Wiek Nowy 19.02.1925

Nieludzkie wymuszanie zeznań przez policję.

Artystka pod zarzutem rabunkowego morderstwa. Obwinioną bito trzcinami w podeszwy i gumą po plecach. Przyznanie się do niezawinionej winy. Uniewinnienie oskarżonej. (Telefonem od naszego korespondenta). Warszawa (z). W warszawskim sądzie okręgowym toczyła się sensacyjna sprawa przeciw młodocianej artystce, Lucynie Michelis, z teatru Nowości w Toruniu.…

Wiek Nowy 11.02.1925

G.P.U. Obrazki z czerwonej Rosji (II)

(Niewinny sklepik. – Kantor Owaniesowa. – Żołnierze G. P. U. – Przyjęcie do pensjonatu. – Współmieszkańcy. – Woń domowa i duch serdeczności. – Serwis na codzień. – Zupa z czarnych oczu. – Czarny kruk przyleciał). Przechodząc na końcu Miasnickej między setkami przechodniów, obok mnóstwa dorożek,…

Wiek Nowy 13.09.1903

Witaj nam, witaj, miły Hospodynie!

W murach naszego grodu, przystrojonych odświętnie, stanie jutro Gość Najdostojniejszy, a czcią powszechną otaczany w całym narodzie polskim. Witamy Go radośnie i sercem gorącem nietylko w myśl tej odwiecznej zasady Ojców i Dziadów naszych, która tak pięknie wyrażała sie słowy: „Gość w dom, Bóg w…

Wiek Nowy 08.02.1925

G.P.U. Obrazki z czerwonej Rosji (I)

(Co znaczą te trzy straszne litery ? Łubianka w Moskwie. Dawny gmach Towarzystwa asekuracyjnego. Kamienni żołnierze ożywieni i żywi skamieniali. Czarny Cadillac. Pan bardzo długi i bardzo chudy. Fenomen natury ludzkiej. Prawdziwa zdarzenie z urzędowania Dzierżyńskiego. Okropna słodycz, obiecująca ponurość. Rola Feliksa Edmundowicza). Dnia 6.…

Wiek Nowy 06.07.1938

Legenda Lenina. Człowiek, który marzył o zabiciu Europy.

C. Malaparte ogłosił książkę o Leninie p. t. „Intelligenza di Lenin”. Sprowadza ona Lenina na właściwy teren tak co do poziomu, jak i co do zasięgu. Wynieśli go na ów poziom inni, ludzie czynu dla Lenina nadspodziewanie w tym sensie, że Lenin sam nad zdobyciem…

Wiek Nowy 23.12.1922

Przepaść

Zamordowanie prezydenta Rzeczypospolitej usunąć musi, oprócz gwałtownych odruchów uczuciowych, szereg refleksyi na temat sytuacyi wewnętrznej Polski, ktorym trudno w tych decydujących chwilach, jakie Polska przechodzi, nie dać wyrazu. Pisma prawicowe, potępiwszy zbrodnię, chcą wykazać, że morderstwo było następstwem wzburzenia, wywołanego tem, że prezydent nie został…

Close