Gwiazda Betlejemska

Uczeni zastanawiali się od dawna nad tajemnicą Gwiazdy Betlejemskiej, o której pojawieniu się na niebie mówi Ewangelja św. Mateusza. Astronom berliński dr. Werner twierdzi na podstawie badań, że Gwiazda, która zajaśniała nad Betlejem, nie jest niczem innem, tylko Kometą Halley’a.

Błędna ta gwiazda ukazała się ostatni raz na firmamencie niebieskim w r. 1910, wywrołując trwogę wśród ciemnych mas, które lękały się, że wraz z jej pojawianiem się przyjdzie koniec świata.

Obawiano się mianowicie, że ogon Komety Halley’a zatruje poprostu atmosferę ziemską i wskutek tego nastąpi zagłada wszelkiego stworzenia na ziemi.

Charakterystycznem jest, że pogląd ten podzielało wielu uczonych, a wśród nich kilku fachowców. – Istotnie, ziemia przeszła wtedy przez ogon planety, wynoszący wiele kilometrów długości, tylko o tem nie wiedział nikt, prócz astronomów, którzy fakt ten stwierdzili na podstawie dokładnych obliczeń. Badacze, którzy byli zdania, że ogon komety będzie się składał z lekkich, nieszkodliwych gazów, mieli rację.

Dr. Werner wyraża przekonanie, że kometa Halley’a jest ową tajemniczą Gwiazdą Betlejemską. Błędną tę gwiazdę zauważył astronom Halley po raz pierwszy w r. 1682. Stwierdził on, że gwiazda ta jest tą samą, która się pojawiła w r. 1607. W dalszych swych obliczeniach doszedł do wniosku, że kometa ta okrągło co 75 lat opisuje drogę elipsową dokoła słońca i zapowiedział równocześnie, że za 75 lat wypłynie ona znowu w pobliżu ziemi. Istotnie, błędna gwiazda pojawiła się dokładnie w tym czasie, który zapowiedział Halley. Badacz pomylił się tylko o kilka tygodni.

W późniejszym czasie sławni astronomowie angielscy Crommelin i Cowell dowiedli na podstawie zapisków z średniowiecza, rzymskich, greckich i chińskich aż po. r. 187 przed Chrystusem, że gwiazda ta pojawiała się regularnie w tych okresach jakie ustalił Halley. Szczególne znaczenie dla tej kwestji ma kronika Chińczyka Ma Tuan Lin, która zawiera zapiski o tej gwieździe w pierwszych wiekach chrześcijaństwa. Z tych astronomicznych pamiętników wynika, że gwiazda ta pojawiła się na firmamencie w miesiącu wrześniu roku 12 przed rozpoczęciem naszej ery. Data ta zgadza się ściśle z datą urodzenia Chrystusa, obliczoną przez Stenzla. Dalsze badania wykazują, że gwiazda musiała być bardzo widoczna na obszarach Palestyny.

Dziennik wydawany we Lwowie od roku 1918 roku. Organ Polskiej Partii Socjalistycznej. Założony przez polskiego polityka, działacza socjalistycznego oraz posła Artura Hausnera, który redagował pismo aż do 1934 roku.

Brak komentarzy

Napisz komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Close