Hitler u władzy

Dojście Hitlera do władzy kanclerskiej w Niemczech jest faktem historycznym niezwykłej doniosłości. Z perspektywy dziejowej oceniane zjawisko to ma bezsprzecznie znaczenie przemijające, ale na przeciąg lat najbliższych epizod ten niewątpliwie wywrze wpływ głęboki i do nie poznania zmieni fizjognomję polityczną Europy.

Nie ulega wątpliwości, że Hitler wyzyska pochwyconą władzę, aby się usadowić w Niemczech tak, jak Mussollinii we Włoszech i Piłsudski w Polsce.

Najpilniejszem zadaniem, które Hitler będzie się starał wykonać, będzie „upaństwowienie” jego bojówek. Kasy wielkiego państwa staną otworem dla tych, którzy się do władzy dorwali. I cokolwiekby mówiono o deficycie i kryzysie, na tyle starczy, ile potrzeba na zaspokojenie drapieżnych apetytów gwardii pretorjańskiej, która Hitlera wyniosła i podtrzymuje. Zbrodnicze bandy morderców, zwane S. A. (Sturm-Abteilungen), będą teraz „władzą” w Niemczech. I w tem tkwi istota niebezpieczeństwa dla całego życia publicznego i prywatnego Niemiec.

A zarazem występuje na bliski plan niebezpieczeństwo dla Europy. Demagogicznie rozwydrzane instynkty nacjonalistyczne, którym Hitler zawdzięcza swoje wyniesienie, będą się musiały wyżyć. Chcąc się utrzymać na wierzchu, demagog będzie im musiał ukazywać żer. Nie ulega wątpliwości, że rozbójnicze skłonności zostaną zwrócone przeciw Polsce. Tkwi w tem groźne niebezpieczeństwo nietylko dla zachodnich granic Polski, ale dla całej Europy, dla pokoju światowego.

Otwiera się przed ludzkością perspektywa nowych walk, nowych spustoszeń, nowej grozy.

Dziennik wydawany we Lwowie od roku 1918 roku. Organ Polskiej Partii Socjalistycznej. Założony przez polskiego polityka, działacza socjalistycznego oraz posła Artura Hausnera, który redagował pismo aż do 1934 roku.

Close