Gdyby W. Brytania była Polską

W piśmie glasgowskim „The Bulletin” ukazał się 16 b.m. p.t. ” Przypuśćmy, że W. Brytania byłaby Polską” następujący artykuł wstępny:

Przypuśćmy, że Hitler miał łut szczęścia wiecej w 1940 roku. Przypuśćmy, że udało mu się dokonać inwazji tej wyspy w momencie kiedy wojska nasze były źle uzbrojone i przeważnie niewyszkolone. Przypuśćmy, że wojna była w dalszym ciągu prowadzona z drugiej strony Atlantyku i że W. Brytania została ostatecznie uwolniona głównie przez armie amerykańskie. I przypuśćmy, że wówczas Amerykanie oświadczyli, że nie mogą uważać Szkocji, Walii, Kornwalii i północnej Irlandii za części Anglii, że uważają iż te kraje są bardziej amerykańskie niż angielskie, i że zamierzają przekształcić je w stany Unii Amerykańskiej.

Że również, mając ku temu powody, zamierzają dołączyć Northumberlandię i Cumberlandię do Szkocji na tej podstawie, że królowie szkoccy zgłaszali swe prawa do tych ziem przed 700 laty.

Oczywiście taki stan rzeczy jest nie do pomyślenia. Amerykanie nie są tacy. Ale dosłownie w taką samą sytuację została wepchnięta Polska rękami sprzymierzonej Rosji.

Oczywiście, że większość mieszkańców połowy przedwojennej Polski, którą Rosja pragnie zaanektować, nie jest Polakami tak jak Szkoci, obywatele Ulsteru i Walijczycy nie są Anglikami. W przedwojennej Polsce mieszkali obywatele narodowości ukraińskiej, tak samo jak obywatele narodowości szkockiej, irlandzkiej i walijskiej zamieszkują w Zjednoczonym Królestwie. Ci obywatele narodowości ukraińskiej byli bardzo odlegli od chęci zostania obywatelami sowieckimi. W rzeczywistości przywódcy ich byli prawie że pierwszymi ludźmi, których zlikwidowano gdy Rosjanie dokonali inwazji Polski.

Oczywiście, że Rosjanie obiecują skompensować Polakom dużymi obszarami terytorium niemieckiego straty połowy ich kraju. Ale jeśli nasze „przypuśćmy,” byłoby prawdziwe to czy Anglicy (albo w tym wypadku Szkoci) byliby zadowoleni pomysłem przyłączenia Danii do okrojonej Anglii na tej podstawie, że odlegli przodkowie Anglików pochodzili z tego kraju? Ale Polacy nawet nie odrzucili daleko sięgających żądań Rosji. Jeśli negocjacje z Moskwą zostały przerwane i nastąpił kryzys w rządzie polskim, to nastąpiło to przede wszystkim dlatego że Rosjanie domagali się nie tylko połowy kraju, ale i starożytnego Lwowa, który jest tak polskim miastem, jak Newcastle jest miastem angielskim i że Polacy zażądali by im zagwarantowano, iż resztki ich kraju pozostaną naprawdę niepodległe.

Czyż jest w tym coś dziwnego, że prawie każdy z posłów, który przemawiał wczoraj (w ub. piątek w debacie o Polsce — przyp. red.) wskazywał jak przykrą jest dla niego cała ta sytuacja.

Posłowie czuli i czuli słusznie że honor W. Brytanii będzie skalany na wieki, jeśli jej pierwszy najciężej doświadczony i może najodważniejszy ze wszystkich sprzymierzonych straci swe miejsce wśród narodów ponieważ inny, bardziej potężny sprzymierzeniec domaga się jego terytoriów.

Jest prawdą, że jest nam trudno w tej chwili pomóc Polakom, tak skutecznie jak powinniśmy sobie tego życzyć. Szansa uczciwego i honorowego układu została stracona 3 lata temu gdy zawarliśmy umowę z Rosją, która tak bardzo potrzebowała naszej pomocy, ale powinniśmy przynajmniej unikać jakichkolwiek prób zmuszania Polski do przyjęcia polityki i typu rządu z którym prawie żaden Polak nie może pogodzić się w sposób uczciwy.

Istnieje rzeczywiście wielka potrzeba nowego spotkania Wielkiej Trójki, ale przedstawiciel W. Brytanii na tej konferencji powinien wiedzieć, iż oczekuje się od niego, że opuszczając ją będzie miał czyste ręce i czyste sumienie.

Najpopularniejszy dziennik emigracyjny w Wielkiej Brytanii. Powstał w wyniku połączenia londyńskiego „Dziennika Polskiego” (1940 – 1943) oraz wydawanego w Szkocji „Dziennika Żołnierza” będącego dziennikiem I Korpusu Polskiego. Wydawany w Londynie od stycznia 1944 roku. Do 1945 roku organ rządu polskiego na uchodźstwie. Pismo ukazuje się do dnia dzisiejszego. 

Close