Intrygi komunistów w Argentynie przeciw wpuszczeniu Polaków

(PAT) Nowojorski „Nowy Świat” ogłosił korespondencję M. Roli na temat możliwości przyjęcia żołnierzy polskich do Argentyny. Na wstępie „Nowy Świat” pisze o znanych oświadczeniach rządu argentyńskiego na tematy emigracyjne oraz omawia charakter i cele misji imigracyjnej ks. Józefa Silvy.

„Ks. Silva oświadczył, że pierwszeństwo w otrzymaniu wiz argentyńskich będą mieli wychodźcy włoscy, hiszpańscy oraz żołnierze gen. Andersa w liczbie 50 tysięcy osób” – pisze Nowy świat.”

Pismo stwierdza dalej, że argentyńscy komuniści i Żydzi protestują przeciw sprowadzaniu Polaków. Delegacje żydowskie dwukrotnie odwiedzały gen. Perona, prezydenta Argentyny i dra Peralta, dyrektora urzędu imigracyjnego „przestrzegając przed groźnymi antysemitami polskimi.”

Komuniści ze swej strony prowadzą kampanie przeciw Polakom, nazywając ich obelżywie „gangsterami i najemnikami nie mającymi ojczyzny.”

Tym większym jest triumf polskich czynników w Argentynie, które zdołały sparaliżować te niecne intrygi i przekonać rząd gen. Perona, iż żołnierze gen. Andersa nie są żadnymi antysemitami ani „gangsterami,” a stanowią element pożądany dla Argentyny. Nie ulega kwestii, że na postanowienia władz argentyńskich wpłynęło zdecydowane antykomunistyczne stanowisko tutejszej Kolonii Polskiej, która nie uczestniczyła w t. zw. Kongresie Słowiańskim i nadal bojkotuje solidarnie emisariuszy reżymu warszawskiego – stwierdza „Nowy Świat.”

Najpopularniejszy dziennik emigracyjny w Wielkiej Brytanii. Powstał w wyniku połączenia londyńskiego „Dziennika Polskiego” (1940 – 1943) oraz wydawanego w Szkocji „Dziennika Żołnierza” będącego dziennikiem I Korpusu Polskiego. Wydawany w Londynie od stycznia 1944 roku. Do 1945 roku organ rządu polskiego na uchodźstwie. Pismo ukazuje się do dnia dzisiejszego. 

Brak komentarzy

Napisz komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Close