Co zyskują Niemcy? Czeski przemysł wojenny i skarbiec państwa pełen złota.

Zajęcie Czech przez Niemcy – to olbrzymie zwiększenie potencjału militarnego Rzeszy. Zdobycz niemiecka w Czechach jest potężna. Jak wiadomo, uzbrojenie wojska czeskiego było pierwszorzędne, zarówno pod względem technicznym jak i ilościowym. Na trzech żołnierzy przypadał jeden karabin maszynowy, wspaniała artyleria, rozporządzająca największymi armatami, a dalej czołgi, przede wszystkim zaś lotnictwo. Według informacji francuskich armia czeska posiada przeszło 3000 samolotów różnych typów.

Defilada wojsk niemieckich w Pradze, marzec 1939 rok

Defilada wojsk niemieckich w Pradze, marzec 1939 rok

I to wszystko zabrano bez jednego wystrzału. Nawet lotnicy czescy nie próbowali zaprotestować gremialnym odlotem na swych samolotach zagranicę, co przecież mogliby z łatwością zrobić. Bezradność, zobojętnienie czy przerażenie narodu czeskiego wzmocniło militarnie jeszcze bardziej Rzeszę Niemiecką. Jakże inaczej, jakże bohatersko zachowywała się mała Belgia w dniu wybuchu wojny światowej.

Lecz poza materiałem ściśle wojskowym Niemcy spotęgowali swój potencjał gospodarczo-militarny, zyskując jeden z największych w Europie przemysłów metalurgicznych. Niemniejszy łup stanowi skarbiec Banku czeskiego z jego poważnymi zapasami złota, w którym znalazły się dopiero co ofiarowane przez Anglię miliony funtów szterlingów, przeznaczone na odbudowę nowych Czech. Pieniądze to pójdą teraz na rozbudowę Rzeszy.

Przyjrzyjmy się jednak pokrótce poszczególnym ośrodkom Czech, zajętym przez Niemcy. Więc najpierw: Berno Morawskie (Brno), stolicą całych Moraw, położone nad rzeką Cernavką i Svitavą, liczy blisko 230.000 mieszkańców i jest ośrodkiem przemysłu tekstylnego (sukienniczego i tkackiego) tudzież metalurgicznego. W zachodniej części tego miasta znajduje się dawna twierdza zwana Spielberg, która od roku 1621 do 1855 była więzieniem, w którym rząd austriacki więził przestępców politycznych, a wśród nich wielu wybitnych Polaków.

Morawska Ostrawa, położona nad Ostrawicą w pobliżu jej ujścia do Odry w odległości 8 km od Bogumina, liczy ok. 45.000 mieszkańców i stanowi centrum wielkiego okręgu przemysłowego i górniczego. Są tu bogate kopalnie węgla, wysokie piece, walcownie żelaza, fabryki metalurgiczne i chemiczne. Z nią niemal bezpośrednio łączy się Polska Ostrawa, położona na prawym brzegu Ostrawicy a połączona komunikacją tramwajową z Karwiną. Są tu bogate kopalnie węgla, w mieście istnieją do dzisiejszego dnia ruiny piastowskiego zamku z 16 wieku.

Jest dalej Pilzno, stolica żupy, przy ujściu Uslavy do Mży. Liczy ok. 90.000 mieszkańców Jest to miasto wysoce uprzemysłowione i znane szeroko ze słynnych browarów. Są tu wielkie zakłady przemysłowe Skody, produkujące działa i sprzęt wojenny. Właścicielem tej fabryki jest kapitał francuski. Ponadto jest wiele fabryk drutu, papieru, szkła, porcelany, instrumentów muzycznych, galanterii itd. W okolicy bogate złoża węglowe. Prościejów (Prostejov) miasto liczące ok. 33.000 mieszkańców, ma rozbudowany przemysł tekstylny, a ponadto jest znaną na świecie centralą handlu jęczmieniem browarnianym. Przybram (Pribram) położone 76 km na południe od Pragi, liczące ok. 13.000 mieszkańców, posiada w okolicy bogate kopalnie srebra cynku. W mieście tym, jak już wspomnieliśmy ma swą siedzibę Akademia Górnicza.

Wszystkie te miasta były jednym z najważniejszych ośrodków przemysłowych, a w szczególności przemysłu wojennego, nie tylko w Czechach, ale także w Europie. Czesi eksportowali stąd swe wyroby do różnych państw europejskich, a zwłaszcza fabrykaty i półfabrykaty z dziedziny przemysłu wojennego. Dziś to całe bogactwo jest w rękach Niemiec.

Gazeta codzienna wydawana w Poznaniu w latach 1935 – 1939. Pismo o charakterze narodowo-katolickim.

Close