• Filareta
  • / X 1911
  • / Poznań
  • / Rok 1, Nr 10

Gra w piłkę nożną a zdrowie

Bodaj który z kolegów, bawiących się piłką nożną zastanowił się nad tem czy ten rodzaj sportu mu służy – i czy przynosi mu więcej pożytku niż szkody. Większa część zapewne odpowie: „Naturalnie! wiele korzyści odnoszę z tej zabawy. Po pierwsze wzmacniam muskuły; po drugie biegam na świeżem powietrzu, po trzecie uczę się prędkiego oryentowania w sytuacyi i t. d.”

Nikt nie pomyśli zapewne, jakie niebezpieczeństwo mu grozi przy tej zabawie. Niech (tylko) jeden z wielu przepadków posłuży nam za przykład. „Oto przed kilku laty kolega mój został podczas „zapasów piłką nożną” (Wettkampf) silnie kopnięty w nogę. Przeleżał kilka dni i na pozór wyzdrowiał. Zapomniano o tem. Tymczasem teraz dowiaduję się, że musiano nieszczęśliwemu całą nogę aż do kolana odjąć, ponieważ doktorzy skonstatowali próchnienie kości.” Jest to jedna, z wielu ofiar tej zabawy. Doktorzy sami odradzają grę w piłkę nożną, zauważyli bowiem, że sprowadza choroby brzuszne.

Może gra, sama w sobie, nie byłaby przyczyną tylu nieszczęść, gdyby nie roznamiętnienie, zaciekłość i brutalność, jaką ta zabawa wytwarza.

Także pod względem estetycznym, stoi ona – śmiało rzec można – najniżej z wszystkich gier na wolnem powietrzu. Bo przecież pięknem to ciągłe kopanie piłki nazwać nie można.

Jeżeli chodzi o ćwiczenie ciała na świeżem powietrzu to oddają nam tę samą przysługę i inne sporty jak: lawn-tennis, wiosłowanie, pięstówka i inne.

Najlepszy dowód, że gra w piłkę nożną na młodzież szkodliwie oddziaływa jest pewnie ten, że prawie wszystkie szkoły wyższe ją z planu gimnastyki skreśliły.

Po przeczytaniu tych kilku uwag powie może niejeden, że pesymistą jestem lub jednostronnie się na tę rzecz zapatruję. Nauczony jednak rozmaitemi zdarzeniami, miałem sobie za obowiązek zwrócić uwagę kolegów na ujemną stronę tej gry. Sam byłem przecież przez kilka lat zaciętym graczem w piłkę nożną. Jednak doszedłem do przekonania, że jest szkodliwą, więc zaprzestałem jej.

Junior.

Miesięcznik kulturalny dla młodzieży polskiej wydawany w Poznaniu w latach 1911 – 1913. Pismo o orientacji narodowej i katolickiej.

Close