Ile kosztował zamach?

Warszawa, 21. 5. (Tel. wł.)

Wyniki obliczeń urzędowych, ile kosztował bunt Piłsudskiego, wyrażają się cyfrą 102 miljonów złotych. Na sumę tę składają się z pominięciem zniszczonego materiału wojskowego:

1. zniszczenie majątku miasta Warszawy i majątku prywatnego przez zbombardowanie granatami szeregu objektów miejskich, kamienic oraz zniszczenie bruków, przewodów elektrycznych, części stacji filtrów, plantacyj miejskich itd.;

2. zniszczenie taboru kolejowego przez wypuszczenie szeregu „dzikich” lokomotyw na eszelony wojsk poznańskich, zdążające do Warszawy (podobno delikatną tą akcją zajmował się bardzo fachowo, jak na generała, b. minister, gen. Żeligowski);

3. zniszczenie majątku państwowego, a przedewszystkiem Min. Spraw Wojskowych, Belwederu i innych objektów państwowych;

4. nadzwyczajne wydatki Kasy Skarbowej na gratyfikację wypłaconą przez sołdateskę Piłsudskiego dla tych wojskowych, którzy wpsółdziałali w buncie, tudzież rozmaite wydatki poczynione na osobistą odpowiedzialność Piłsudskiego.

Jeśli weźmiemy pod uwagę stan Skarbu z przed zamachu, kiedy poprzedni rząd przez twardą oszczędność i sumienne zgromadzenie dochodów pod grozą pęknięcia budżetu nie dopuszczał do żadnych nadzwyczajnych wydatków, to uświadomimy sobie, jaką to sanację polityki skarbowo-gospodarczej rozpoczęła klika Piłsudskiego, jeśli naraziła Skarb Państwa na tak wielkie straty.

Dziennik ukazujący się w Bydgoszczy w latach 1922-1933 – utworzony jako organ prasowy Narodowej Demokracji. Pismo należące do koncernu prasowego „Kurier Poznański”; opozycyjne wobec sanacji i Józefa Piłsudskiego. Drugie pod względem wielkości (po „Dzienniku Bydgoskim”) bydgoskie pismo wychodzące w dwudziestoleciu międzywojennym. W roku 1933 pismo zmieniło właściciela, linię polityczną oraz nazwę – od tego czasu wydawane jako „Kurier Bydgoski”.

Close