Kraj bez kryzysu

Wyspa Chmurnej Północy najszczęśliwszym zakątkiem świata

Zagubiona wśród wód Atlantyku, odcięta od reszty świata, Islandia, „wyspa chmurnej północy” – jak ją nazwał Goetel – żyje swym własnym życiem, zdała od trosk i wstrząsów, które gnębią kontynenty. Zajmując terytorium tak wielkie jak Holandia, Belgia i Szwajcaria razem wzięte, Islandia zalicza się do najrzadziej zaludnionych obszarów kuli ziemskiej, gdyż na 1 kilometr kwadratowy przypada na Islandii zaledwie 1 mieszkaniec. Mimo to wyspa ta będzie zaliczała się niebawem do najbardziej pod względem kultury materjalnej postępowych państw. Niebawem nie komfort amerykański, ale komfort islandzki będzie najwyższym wyrazem dla określenia postępu techniki życia współczesnego. Nigdzie bowiem człowiek dzięki technicznym zdobyczom nie będzie żył tak wygodnie jak na Islandii.

GORĄCE ŹRÓDŁA – BOGACTWEM ISLANDII

W przystępie dziwnego kaprysu przyroda obdarzyła Islandczyka ojczyzną niezwykle ubogą, którą jednocześnie jednak wyposażyła w nieliczne dary tak hojnie, że wszystkie inne braki zdają się być wyrównane. Sześć siódmych kraju to obszar pustynny, pokryty głazami i lodowcami, pozostała cząstka pokryta jest tylko skąpą roślinnością. A mimo to Islandia nie zna przesilenia gospodarczego. Drożyzna i bezrobocie są tam prawie że nieznane. Korona islandzka jest bodaj jedną walutą na świecie, która zachowała swoją wartość przedwojenną. Głównymi źródłami dochodów i bogactwa wyspiarzy jest rybołówstwo morskie. 90 procent całego wywozu Islandii to ryba morska. Poza tym napływa wiele pieniędzy na wyspę dzięki coraz bardziej wzmagającemu się ruchowi turystycznemu. Na stan zamożności wpływa również bardzo korzystnie stuprocentowa oszczędność w wydatkach na dozbrojenie czyli po prostu całkowity brak budżetu wojskowego. Wreszcie poważną pozycję stanowią gorące źródła, które niebawem odegrają olbrzymią rolę w rozwoju gospodarczym wyspy.

CENTRALNE OGRZEWANIE Z ŁASKI GEJZERÓW

Otóż gorące te źródła, które już obecnie w wielu wypadkach zastępują Islandczykom węgiel, w najbliższej przyszłości będą wykorzystane dla celów całkowitej elektryfikacji wyspy oraz dla celów opałowych. Do pracy zostaną zaprzągnięte wszystkie gejzery Islandii, których temperatura dochodzi do stopnia wrzenia, i woda ich zasili szeroko rozgałęzioną sieć centralnego ogrzewania, która obejmie całą wyspę. W ten sposób nie tylko przemysł wyspy zostanie zaopatrzony w gorącą wodę, ale także wszystkie gospod. domowe. Dalsze projekty przewidują budowę olbrzymich cieplarni, które ciepło również czerpać będą z owych naturalnych źródeł kraju i w których będzie się uprawiało na wielką skalę importowane dotychczas gatunki jarzyn i owoców.

ŚWIATŁO ELEKTRYCZNE NA LODOWCACH

Równocześnie otrzyma Islandia wielką elektrownię, która energię również będzie czerpała z gorących źródeł. Obecnie jeszcze wwóz węgla wynosi jedną szóstą całego importu. Obliczono, że po zbudowaniu elektrowni wwóz węgla spadnie prawie do zera, ale obliczono także, że energia elektryczna na Islandii będzie najtańsza w świecie. Po zelektryfikowaniu wyspy każdy mieszkaniec najdalszej zagrody będzie korzystał ze światła elektrycznego, elektryczna oświetlenie dróg będzie doprowadzone aż do krawędzi potężnych lodowców a cała komunikacja odbywać się będzie zapomocą elektrycznych autobusów.

Realizacja tego szeroko zakrojonego planu gospodarczego ma stworzyć w Islandii raj na ziemi. Dużo korzyści gospodarczych spodziewa się Islandia także po wielkiej transatlantyckiej linii powietrznej, która przebiegała by przez wyspę.

JEDYNY ZAKĄTEK NA ZIEMI BEZ BUDŻETU WOJSKOWEGO

Rajskimi można już dzisiaj nazwać na wyspie stosunki bezpieczeństwa. Islandia należy politycznie do Danii i już z tego względu jest neutralna. Ale bez tego wyspa nie posiada dla nikogo znaczenia strategicznego i nie potrzebuje obawiać się napaści. Dla Islandii nie istnieje więc zagadnienie militarne, i tylko tak zrozumiały jest fakt, że państwo tych rozmiarów nie utrzymuje wojska ani marynarki wojennej ani sił powietrznych. Jedyną zbrojną siłę Islandii tworzy… 110 żandarmów.

Gazeta polska wychodząca w Gdańsku w latach 1891 – 1939. Pierwsze polskojęzyczne czasopismo w tym mieście. Wydawane w okresie zaboru pruskiego a następnie w okresie Wolnego Miasta Gdańska. W latach 1925 – 1926 wychodziło pod nazwą „Echo Gdańskie”. Wydawcą i pierwszym redaktorem naczelnym był Bernard Milski.

Close